Jaroslav Pavelka na téma ibouleiúrazyikrvácení27. září 2010

Boule vzniklé následkem úrazu

Boule vzniklé pohmožděním mají různou povahu; může jít o vylitou krev nebo jinou tekutinu. Podle místa vzniku se liší závažností, bolestivostí, léčbou a průběhem hojení.

iZískat odkaz na článekhttps://www.pralek.cz/boule_nasledkem_urazu?usp=sharingi Diskutovat na našem Facebooku i Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Typy boulí podle umístění a závažnosti

 • Boule na hlavě jako následek tupého poranění je krevní výron (hematom) vzniklý mezi lebkou (plochou kostí) a kůží.
  • Jako první pomoc nejlépe poslouží ledový obklad.
  • Hojení boule na hlavě bývá rychlé a jednoduché, protože je hlava dobře prokrvená. Boule na hlavě většinou nezanechává žádné trvalé následky.
  • Dříve doporučované „rozmáčknutí“ boule nepřináší téměř žádný užitek. Vyšší hematom se potenciálním rozmáčknutím jen rozlije do větší plochy. Vylitá krev se tak jako tak musí vstřebat.
 • Boule nad kostí na bérci (oblast mezi kolenem a kotníkem) způsobená pohmožděním je krevní výron (hematom) vzniklý mezi přední plochou holenní kosti a kůží.
  • Jako první pomoc je vhodný ledový obklad.
  • V případě pokračujícího narůstání hematomu je nutná bandáž (nejlépe elastickým obinadlem) k zastavení jeho dalšího narůstání a dále uložení postižené končetiny do výšky.
  • Větší hematom na bérci se hojí špatně a zdlouhavě, neboť bérec je mnohem méně prokrven než hlava. Časté bývají zánětlivé komplikace; vylitá krev je totiž vhodným místem k množení mikroorganizmů.
  • i Dalším faktorem zvyšujícím pravděpodobnost vzniku zánětu (někdy až vzniku bércového vředu) je onemocnění žilního systému dolních končetin.
  • i Hrubším pohmožděním přední strany holenní kosti může dojít k drobnému odlomení hrany kosti. Toto odlomení nemá žádný vliv na funkci kosti, často však zůstává trvalá deformita přední hrany holenní kosti.
 • Boule nad svalem způsobená pohmožděním svalu je rovněž krevní výron.
  • První pomoc je ledování a klid.
  • Důležité je nesnažit se sval rozcvičit; podstatně by tím byla prodloužena doba přetrvávajících potíží.
  • V případě závažnějšího poranění je vhodné vyšetření chirurgem k vyloučení poškození svalu.
 • Boule stěny břišní jako následek pohmoždění může být hematom, častěji se však jedná o kýlu.
  • V tomto případě je vždy nutné chirurgické vyšetření.
 • Boule nad kolenem (jablkem) nebo nad loktem způsobená pohmožděním nebo otlačením je burzitida – nadměrné nahromadění tekutiny burzy (zvláštní polštářek mezi plochou jablka či lokte a kůží umožňující volný pohyb kůže proti kosti).
  • Burzitida je svou podstatou podobná gangliomu, liší se jen místem a způsobem vzniku.
  • V tomto případě nepomůže jako první pomoc obklad.
  • Je nutné ošetření chirurgem.
  • i Nejčastěji bývá nutné odborné odsátí tekutiny (punkce), mnohdy i opakovaně. Někdy je nutné zklidnění zánětu dlahou. Často musí následovat operační odstranění celé změněné burzy pro vracející se (recidivující) potíže.
 • Boule nad nejširším svalem zádovým nebo nad svaly podél páteře vzniklé v souvislosti s onemocněním páteře jsou bolestivé svalové zatvrdliny (kontraktury).
  • Při potížích nejlépe pomůže suché teplo a šetrná masáž.
 • Boule bez souvislosti s pohmožděním nebo otlačením mají zcela jiný původ a charakter a vyžadují odborné vyšetření a zcela odlišné léčení.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Proč se krevní výron hojí na hlavě dobře a na bérci špatně?
 2. Proč není dobré rozcvičovat bolestivou bouli nad svalem?
 3. V případě které boule vzniklé úrazem je nutné vyšetření chirurgem?
 4. V případě které boule vzniklé úrazem nepomůže studený obklad?
 5. Co má společného boule nad loktem a nad jablkem kolena?

Informace o článku

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 27. září 2010

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Otřes mozku nebo jen pohmoždění hlavy
11. září 2008
imozek-nervyiporuchy vědomíinevolnostizvraceníiporaněníibouleiúrazy
Otřes mozku nebo jen pohmoždění hlavy
Pohmoždění hlavy lékařské vyšetření nevyžaduje. Vyjmenované příznaky otřesu mozku však vedou zraněného k lékařskému vyšetření.
Léčba zánětu podle druhu a stádia
27. prosince 2014
izánětiteplotaitekutinyispáleninyineúrazové
Léčba zánětu podle druhu a stádia
Jednotlivé fáze a druhy některých zánětů na sebe navazují nebo mezi sebou v průběhu vývoje vzájemně přecházejí v souvislosti s úspěšností hojení. U jiných zánětů převažuje jediná fáze po téměř celou dobu trvání nemoci. Jednotlivá stádia mají své specifické projevy, proto je i léčba v různých fázích zánětu rozdílná.
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
16. června 2008
imikroorganizmyiantibiotikaizánětihygienaistrava-zažíváníinevolnostizvracení
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
Dostanou-li se jinak prospěšné bakterie do míst, kam nepatří, mohou způsobit nemoc. Jsou-li správné bakteriální kmeny na správném místě, pak vzniká oboustranně prospěšná spolupráce a tělo funguje jak má. Přirozená bakteriální flóra bývá vždy narušena užíváním antibiotik.
Křečové žíly dolních končetin neboli varixy
11. března 2009
icévyiprevenceineúrazovéikrváceníiúrazyizánětizdravý životní styl
Křečové žíly dolních končetin neboli varixy
Vznik křečových žil dolních končetin lze preventivně ovlivnit. Již vzniklé varixy je možno odstranit. Po operaci je nutné opět preventivně dbát na to, aby se varixy znovu nevytvořily.
Zlomeniny kostí
22. října 2009
izlomeninyiúrazyiporaněníikrváceníipohyb
Zlomeniny kostí
Rozpoznání zlomeniny kosti a správné poskytnutí první pomoci zabrání vzniku šoku a komplikací.
Natažení nebo natržení svalu
30. prosince 2009
iúrazyipohyb
Natažení nebo natržení svalu
Natažení svalu nelze od jeho natržení laicky rozeznat. Rozdíl v léčení je zásadní, a proto je vhodné vyhledat odborné vyšetření.
Kýla: boulička v třísle, v pupku nebo jeho okolí
8. ledna 2008
ibouličkaibřichoistrachizvraceníipohyb
Kýla: boulička v třísle, v pupku nebo jeho okolí
Plánovaná operace kýly časně po potvrzení diagnózy je jediným správným řešením problému. Ostatní řešení jsou pouze dočasná a nevyhnutelnou operaci mohou pouze odložit nebo zkomplikovat.
Onemocnění šlach: zánět šlach, gangliom, tenisový loket
14. ledna 2010
ipohybizánětiuzlinyineúrazovéimikroorganizmyiantibiotika
Onemocnění šlach: zánět šlach, gangliom, tenisový loket
Neúměrná zátěž šlachy může způsobit potíže – nadměrnou tvorbu mazu nebo jeho nedostatek. Obojí je nutné léčit klidem. Oslabená nebo dlouhodobě nemocná šlacha se může při zátěži přetrhnout.
Bolesti v zádech, houser
20. listopadu 2008
ipohybirehabilitaceineúrazovéiúrazyiprochlazeníiprevence
Bolesti v zádech, houser
Je přímá souvislost mezi bolestmi v zádech, nepřiměřenou fyzickou aktivitou, zpocením a následným prochlazením zad a to nejčastěji v oblasti bederní nebo krční páteře.
Nezhoubné nádory a bouličky s nimi zaměňované
18. června 2010
inádoryibouličkaineúrazovéistrachinezhoubnéižlázaispáleniny
Nezhoubné nádory a bouličky s nimi zaměňované
Nezhoubné nádory se označují podle tkání, ze kterých vycházejí. Preventivní odstranění některých nádorů se stalo rutinou, u ostatních většinou postačí pravidelné kontroly.
Nejčetnější kategorie článků
iboulička ibřicho icévy idětské ihygiena iimunita ikrvácení ikůže-podkoží ilátková výměna imikroorganizmy imočová soustava imozek-nervy inádory ineúrazové inevolnost inezhoubné ipocení ipohyb iporanění iporuchy vědomí iprevence iprochlazení iprvní pomoc isrdce istrach istrava-zažívání itekutiny iteplota iúrazy iuzliny ižaludek izánět izdravý životní styl izhoubné ižláza izlomeniny ižlučník izvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • Perfektní čitelnost na všech zařízeních
 • Publikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • Správa štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • Neustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • Podrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?