Jaroslav Pavelka na téma ikůže-podkožíiúrazyiporanění22. ledna 2008

Drobná krvavá poranění

Správné ošetření drobného poranění zkracuje dobu léčení, šetří bolest a pomáhá předcházet zánětlivým komplikacím. Rána by měla být ošetřena do 6 hodin od úrazu.

 • i
 • i
 • i
 • i
 • ihttps://www.pralek.cz/drobna_krvava_poraneni?usp=sharing

Drobná krvavá poranění navozují dilema, zda je třeba vyhledat lékařské ošetření, nebo zda se ranka zahojí sama. Nejedná se jen o to, zda je rána „na šití“. Je rovněž potřeba vyčistit ránu, zkontrolovat proočkování proti tetanu a další. Pokud si pacient závažností zranění není jistý, lékařskou pomoc by měl vyhledat.

Na klasické šití rány jehlou nemusí vůbec dojít. Bolesti není třeba se bát. Dezinfekce v ráně neštípe a zákroky se provádějí šetrně v místním nebo i celkovém znecitlivění (dle závažnosti).

Ošetřování poraněné ruky svépomocí

Nejčastějším drobným krvavým poraněním je říznutí do prstu nebo do ruky (při krájení cibule, vyřezávání nebo štípání dříví). Poraněný si může poskytnout první pomoc tak, že:

 1. poraněnou končetinu i s ránou omyje čistou tekoucí vodou,
 2. ránu zakryje nejlépe sterilním čtvercem (běžnou součástí lékárničky), obvazem nebo čistým kapesníkem, aby do ní nepronikaly choroboplodné zárodky,
 3. zvedne končetinu do výšky, což podpoří samovolnou zástavu krvácení snížením krevního tlaku v končetině,
 4. krytí rány přitlačuje zdravou rukou a pokusí se uklidnit,
 5. ránu prozkoumá a rozhodne se, zda vyhledá lékaře.

O nutnosti vyhledání lékařského ošetření rozhoduje především velikost rány a zda je „rozšklebená“ (zda okraje zejí nebo lpí k sobě). Také je třeba zkontrolovat míru hybnosti a citlivosti (čití) prstů. Po prozkoumání může ranka začít znovu krvácet. Opětovného zastavení krvácení lze docílit výše popsaným způsobem.

iOstrý předmět (střep, hrot nože) může i při drobném poranění kůže přerušit například šlachu nebo nerv a tím způsobit omezení hybnosti prstu. To platí pro zranění celé končetiny, tedy prstu, ruky, zápětstí, předloktí, lokte nebo paže.

Ošetřenou končetinu je dobré položit na břicho volně pokrčenou v lokti – nejlépe uloženou v šátku nebo ji přidržovat zdravou rukou. Obecně platí, že čím více klidu má rána na hojení, tím lépe bude vypadat jizva.

iPokud se zraněný rozhodne vyhledat lékařské ošetření, má ránu vypláchnout pouze vodou (desinfekci provede lékař). V takovém případě do rány nepatří ani vata, prášek či léčivé rostliny, neboť komplikují standardní ošetření (z rány se těžko odstraňují).

Naléhavost ošetření rány

Rána má být ošetřena do 6 hodin od úrazu . Je častou chybou, že pacient přijde k lékařskému ošetření po delším čase – druhý nebo nejčastěji dokonce třetí den po úrazu. Tehdy již přichází kvůli narůstající bolesti („škubání v ráně“) nebo i teplotě, což jsou známky zánětu.

Druhým extrémem je zbrklá a příliš rychlá jízda autem na pohotovost. Takto dopravený pacient má velmi často ránu nezakrytou a stále krvácející s tím, že „doma neměl čím ránu zavázat“. Často se zapomíná na to, že výbavou každého auta je lékárnička, kterou lze použít i mimo dopravní nehody :-)

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Proč nepatří vata či léčivé rostliny do rány vyžadující lékařské ošetření?
 2. K čemu je dobré zvednutí poraněné končetiny do výšky?
 3. Za jakých podmínek je nutné vyhledat lékařské ošetření?
 4. Kdy může být drobná ranka v kůži závažným úrazem?
 5. Proč je třeba ránu při první pomoci zakrýt sterilním obvazem?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 22. ledna 2008
 • iDatum revize: 9. listopadu 2015

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Ošetření kožní rány náplasťovým stehem
24. října 2011
iúrazyiprvní pomociporaněníikrváceníipohybižláza
Ošetření kožní rány náplasťovým stehem
Kožní ránu lze po ošetření zafixovat náplasťovým stehem. Náplasťový steh může v takovém případě plnohodnotně nahradit klasický chirurgický steh (který zanechává jizvu) nebo plastický steh (který nelze použít vždy).
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/naplastovy_steh?usp=sharing
Ošetření kožní rány náplasťovým stehem, /naplastovy_steh
Obsah domácí lékárničky
13. srpna 2015
iprvní pomociteplotaiporaněníimikroorganizmyizánětialergieizvíře
Obsah domácí lékárničky
Domácí lékárnička má obsahovat čisté nástroje, zdravotní materiál a ověřené, majiteli známé léky. Každá domácnost by si měla obsah lékárničky upravit podle svých zkušeností a individuálních potřeb.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/lekarnicka?usp=sharing
Obsah domácí lékárničky, /lekarnicka
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
16. června 2008
imikroorganizmyiantibiotikaizánětihygienaistrava-zažíváníinevolnostizvracení
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
Dostanou-li se jinak prospěšné bakterie do míst, kam nepatří, mohou způsobit nemoc. Jsou-li správné bakteriální kmeny na správném místě, pak vzniká oboustranně prospěšná spolupráce a tělo funguje jak má. Přirozená bakteriální flóra bývá vždy narušena užíváním antibiotik.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/mikroorganizmy?usp=sharing
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka, /mikroorganizmy
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
27. března 2008
isrdceicévyiprevenceizdravý životní stylitlakoměritočení hlavyilátková výměna
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
Opakovaně naměřené hodnoty krevního tlaku se liší v závislosti nejen na zdravotním stavu, ale i na podmínkách měření.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/krevni_tlak?usp=sharing
Měření a vyhodnocení krevního tlaku, /krevni_tlak
Bodné a střelné poranění a jeho závažnost
15. května 2009
iporaněníikrváceníikůže-podkožíipohybibřichoicévy
Bodné a střelné poranění a jeho závažnost
Poranění zabodnutým předmětem nebo zástřel je natolik závažné, jak a které vnitřní orgány jsou poškozeny.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/bodne_a_strelne_poraneni?usp=sharing
Bodné a střelné poranění a jeho závažnost, /bodne_a_strelne_poraneni
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě
3. prosince 2010
iúrazyikrváceníispáleninyizlomeninyivykloubeníizánět
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě
Úrazy a ostatní poruchy zdraví mají různý stupeň naléhavosti a způsob řešení od technické první pomoci přes hospitalizaci až po rehabilitaci.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/nalehavost_lekarskeho_vysetreni?usp=sharing
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě, /nalehavost_lekarskeho_vysetreni
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
7. dubna 2014
izánětiteplotaiimunitaipoceníilátková výměnaiúrazovéineúrazové
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
Různé druhy zánětů mají různý průběh a vývoj, různé příčiny a projevy. Podle druhu a vývoje zánětu je třeba proti němu někdy intenzivně bojovat, jindy je lépe ponechat zánětu přirozený průběh a někdy jej dokonce podporovat.
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat, /zanet
Nejčetnější kategorie článků
ialergie iboulička ibřicho icévy idětské ihygiena iimunita ikolaps ikrvácení ikůže-podkoží ilátková výměna imikroorganizmy imočová soustava imozek-nervy inádory ineúrazové inevolnost inezhoubné ipocení ipohyb iporanění iporuchy vědomí iprevence iprochlazení iprvní pomoc isrdce istrach istrava-zažívání itekutiny iteplota itočení hlavy iúrazy iuzliny ižaludek izánět izdravý životní styl izhoubné ižláza izlomeniny ižlučník izvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • iPerfektní čitelnost na všech zařízeních
 • iPublikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • iSpráva štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • iNeustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • iPodrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?