Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice

Záludnost cévní mozkové příhody spočívá v nenápadnosti jejího nástupu a v jejím pozvolném a nebolestivém rozvoji.

 • i
 • i
 • i
 • ihttps://www.pralek.cz/iktus?usp=sharing
 • i
 

Mozková mrtvice neboli cévní mozková příhoda (CMP), iktus či mozkový infarkt je způsobena:

 • nedokrvením části mozku z důvodu zúžení nebo ucpání cév vyživujících mozek, nebo se jedná o
 • prokrvácením části mozku z důvodu prasknutí nemocné cévy.

Do mozku přitéká krev čtyřmi tepnami, které jsou vzájemně propojeny. Proto se částečné zmenšení průtoku některé z těchto tepen nemusí vůbec projevit, nebo se projeví jen přechodnou poruchou mozku. Ostatní cévy ji mohou do určité míry nahradit.

V případě pokročilejšího nebo náhle vzniklého stavu zhoršení prokrvení části mozku se projeví některé známky mozkové mrtvice. Na rozdíl od infarktu srdečního mozková mrtvice vůbec nebolí. Proto bývají její příznaky bohužel podceňovány a následky pak tragické.

Nejčastější projevy cévní mozkové příhody

 • Slabost končetiny – neschopnost unést v postižené ruce drobný předmět, který se zdá být velmi těžký, postižená noha je nejistá při chůzi, podlamuje se.
 • Porucha mluvení – nemocný se obtížně vyjadřuje, často i sám vnímá, že se mu nedaří normálně mluvit.
 • Bývá pokleslý koutek úst.
 • Často nevýrazné projevy samovolně ustoupí a s odstupem hodin se znovu vrátí – tentokrát závažnější.
 • V případě současně vysokého krevního tlaku se tento může nepříjemně projevovat (bušení v hlavě, bolest nebo točení hlavy, opocení, slabost, nevolnost nebo i zvracení).
 • V případě závažnějšího postižení vzniká nemožnost pohybu postiženou končetinou, neschopnost mluvit nebo dokonce porucha vědomí až bezvědomí.

Stejné příznaky mohou doprovázet jak neúrazové tak úrazové krvácení do mozku.

iBrnění nebo poruchy čití mohou sice doprovázet CMP, ale mnohem častěji vzniknou pouhým přeležením paže! Hlubokým spánkem na paži v nevhodné poloze se otlačí nebo natáhne nervový svazek nebo nerv. Při probuzení je končetina jako cizí, necitlivá, studená, nelze jí aktivně pohnout. Stav se během několika minut sám upraví.

Následky po mozkové mrtvici

Trvalá porucha hybnosti postižených končetin různého stupně a změněná povaha bývají nejčastější následky po CMP.

Postižená část mozku přestala fungovat a její funkci se snaží nahradit ostatní části mozku, impulsy si hledají jiné (náhradní) dráhy. Proces je dlouhodobý, rehabilitace velmi náročná pro postiženého i pro jeho blízké.

Jestliže se podaří správně rozpoznat první příznaky CMP a včas (hodiny i minuty) vyhledat lékařskou pomoc, často se může podařit obnovit prokrvení mozku dříve, než se plně vyvine chorobné ložisko. Mozková mrtvice v ideálním případě vůbec nevznikne nebo s následky minimálními ve srovnání s průběhem bez léčebného ovlivnění.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. V čem spočívá záludnost mozkové mrtvice?
 2. Proč je třeba pospíchat s vyhledáním lékařské pomoci při podezření na mozkovou mrtvici?
 3. Jaké jsou nejčastější projevy mozkové mrtvice?
 4. Proč mohou projevy mrtvice dočasně samovolně ustoupit a následně se znovu projevit?

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Jak snížit hladinu cholesterolu v krvi
11. září 2013
ilátková výměnaistrava-zažíváníizdravý životní styliprevenceicévyimozek-nervy
Jak snížit hladinu cholesterolu v krvi
Vysoká hladina cholesterolu v krvi a jeho usazování v cévách je následkem dlouhodobého stresu a nedostatku vitamínu C. Obojímu lze tedy přirozeně předejít omezením stresu a správnou životosprávou. Vynechání tučných jídel nemá na hladinu cholesterolu v krvi téměř žádný vliv.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/cholesterol?usp=sharing
Jak snížit hladinu cholesterolu v krvi, /cholesterol
Závislosti na kouření je snazší předejít
23. února 2012
iprevenceicévyinevolnostitočení hlavyikašelinádoryizhoubnéiinfarkt
Závislosti na kouření je snazší předejít
Kouření tabáku (nejčastěji cigaret) přináší kuřákovi krátkodobě příjemný prožitek, ale dlouhodobě nepříjemnou závislost na nikotinu. Podle stupně závislosti již nebývá kouření nikterak příjemným zážitkem, spíše vzniká problém, když nezbytná cigareta chybí.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/koureni_cigaret?usp=sharing
Závislosti na kouření je snazší předejít, /koureni_cigaret
Srdeční infarkt: rozpoznání infarktu
12. května 2008
isrdceiporuchy vědomíicévyicukrovkaiprevenceibřicho
Srdeční infarkt: rozpoznání infarktu
Bezodkladné zahájení masáže srdce při infarktu zachrání život a včasné další léčení může vrátit pacienta do plného zdraví.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/srdecni_infarkt?usp=sharing
Srdeční infarkt: rozpoznání infarktu, /srdecni_infarkt
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
27. března 2008
isrdceicévyiprevenceizdravý životní stylitlakoměritočení hlavy
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
Opakovaně naměřené hodnoty krevního tlaku se liší v závislosti nejen na zdravotním stavu, ale i na podmínkách měření.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/krevni_tlak?usp=sharing
Měření a vyhodnocení krevního tlaku, /krevni_tlak
Funkční poruchy trávení: zvracení, průjem, škytání, větry
10. září 2009
izvraceníinevolnostižaludekistrava-zažíváníijedizdravý životní stylibřicho
Funkční poruchy trávení: zvracení, průjem, škytání, větry
Mnohým funkčním poruchám trávení lze předejít dodržováním správných stravovacích návyků.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/funkcni_poruchy_traveni?usp=sharing
Funkční poruchy trávení: zvracení, průjem, škytání, větry, /funkcni_poruchy_traveni
Resuscitace neboli oživování
20. dubna 2008
iporuchy vědomíidýcháníiporaněníikolapsiprvní pomocisrdce
Resuscitace neboli oživování
V případě vyhasnutí základních životních funkcí zachrání život neodkladné zahájení srdeční masáže ještě před příjezdem lékaře.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/resuscitace-ozivovani?usp=sharing
Resuscitace neboli oživování, /resuscitace-ozivovani
Poúrazové krvácení do hlavy: chronický subdurální hematom
31. ledna 2011
iúrazyicévyikrváceníizvraceníiporuchy vědomí
Poúrazové krvácení do hlavy: chronický subdurální hematom
Po úrazu hlavy může po určité bezpříznakové době vzniknout chronický subdurální hematom. Jeho záludnost spočívá v plíživém nástupu potíží, které si pacient často sám vůbec neuvědomuje.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/subduralni_hematom?usp=sharing
Poúrazové krvácení do hlavy: chronický subdurální hematom, /subduralni_hematom
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě
3. prosince 2010
iúrazyikrváceníispáleninyizlomeninyivykloubeníizánět
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě
Úrazy a ostatní poruchy zdraví mají různý stupeň naléhavosti a způsob řešení od technické první pomoci přes hospitalizaci až po rehabilitaci.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/nalehavost_lekarskeho_vysetreni?usp=sharing
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě, /nalehavost_lekarskeho_vysetreni

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • iPerfektní čitelnost na všech zařízeních.
 • iPublikační proces s autorizací změn a testovacím prostředím.
 • iSpráva štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet.
 • iNeustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti.
 • iPodrobné statistiky návštěvnosti.

Chcete také publikovat na internetu?