Doktor nebo léčitel: koho kdy vyhledat a komu věřit

Při rozhodování, zda vyhledat lékaře nebo léčitele, platí zásada, že nejprve musí lékař řádně vyšetřit pacienta. V případě, že je dnešní věda na chorobu krátká, je možné vyhledat léčitele a doufat, že se mu podaří navrátit pacientovi ztracené zdraví.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 30. dubna 2010
 

i Nejhorší situace nastane tehdy, když se pacient vydá s neurčitými příznaky onemocnění k nevzdělanému a nesoudnému léčiteli. Zde při opakovaných sezeních ubíhá bez efektu čas a při pozdějším výskytu komplikací již nemusí být pacientovi pomoci. Doba vhodná k vyléčení jeho nemoci již byla promarněna. A to se bohužel stává.

Vědecký přístup k nemoci

Standardní možností řešení chorob je u nás „západní“ medicína. Jestli mohou vyléčit nemoc i alternativní medicíny či léčitelé zatím nikdo neví.

i Současný vědecký výklad lidského těla a medicíny je na úrovni vědy z počátku 21. století a je nesrovnatelný s přístupem k nemoci před 50, 100 nebo 200 lety. Stejně tak je dnešní přístup nesrovnatelný s přístupem v budoucnu, za 100 nebo 200 let.

Je naprosto jisté, že je současná medicína v některých odvětvích stoprocentně úspěšná, v některých odvětvích je v plenkách, v některých je možná ve slepé uličce. Mnohé choroby umí pouze příznivě ovlivnit, mnohé neumí léčit vůbec a spoustu chorob dosud vůbec nezná. Medicína se vyvíjí, přístupy k chorobám a k úrazům se mění. Některé léčebné zásady přestávají platit, jiné nové stále vznikají.

Pacient je o vývoji své choroby průběžně pravdivě informován. Na základě zkušeností se dá předvídat další vývoj nemoci, lze odhadnout stupeň změny kvality života v souvislosti s onemocněním nebo trvalé následky po úrazu.

Zkušený doktor dokáže ve vhodnou dobu sdělit pacientovi, že již současná medicína neumí pacientovo zdraví zachránit nebo zcela navrátit. Není důvod, proč by pacient po vyčerpání léčebných možností nemohl vyzkoušet léčitelovy schopnosti, jestliže jim důvěřuje.

Léčitelská praxe

Léčitel je člověk, který o sobě tvrdí, že má mimořádné schopnosti rozpoznat a ovlivnit chorobné změny pacienta. Zda je to pravda a jak to funguje, však nikdo neví. Jsou určitá kritéria, kterými by bylo dobré se řídit před návštěvou léčitele, a která by hovořila v léčitelův prospěch:

 • Otevřeně se zeptá na výsledky lékařských vyšetření.
 • Nenařizuje přestat užívat lékařem doporučené postupy a léky.
 • S pacientem jsou při všech sezeních přítomni příbuzní, není s ním nikdy sám.
 • Jeho vyšetřovací metody jsou neinvazivní (do člověka ničím nepíchá, nešťourá).
 • Jeho sliby jsou střízlivé.
 • Jeho odměna je pro pacienta únosná.

Léčitel tvrdí, že cítí, co pacientovi chybí nebo přebývá a poradí nejčastěji vhodnou dietu, čaje nebo koupele. Někteří léčitelé dokáží pouhým dotykem či pohyby odstranit bolest, nebo dokonce blahodárně ovlivnit závažné onemocnění.

Dnešní věda nerozumí schopnostem léčitelů, jejich umění nelze nijak prokázat. Je však možné, že léčitelé pracují s jevy nám dnes neznámými (podobně jako proutkaři), a že časem budou jejich metody i vědecky prokázány.

Dobrá pověst léčitele není měřítkem jeho schopností. Šikovný léčitel psycholog totiž dokáže zneužít vyděšenosti pacienta, pro kterého může být poslední nadějí. Vyzví, co potřebuje, naslibuje pomoc a vyinkasuje odměnu, aniž by reálně pacientovi pomohl. Takto „zpracovaný“ pacient bude tohoto léčitele všude chválit.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Za jakých okolností může pacient využít rad lékaře i léčitele současně?
 2. Jaká jsou hlediska serioznosti léčitele?
 3. Proč nestačí dobrá pověst léčitele pro posouzení jeho kvality?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 30. dubna 2010

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Mýtus o urychlení rakoviny operací
5. října 2007
irakovinaimýtyistrachinádoryizhoubnéiuzlinyikrváceníizvracení
Mýtus o urychlení rakoviny operací
Rakovina je tím lépe léčitelná, čím dříve je odhalena. Naopak odklad lékařského vyšetření může způsobit závažné nenapravitelné poruchy zdraví, kdy už pacientovi nelze pomoci ani operací.
Mýtus o urychlení rakoviny operací, /mytus_o_rakovine
Poúrazové krvácení do hlavy
31. ledna 2011
iúrazicévyikrevizvraceníiporucha vědomí
Poúrazové krvácení do hlavy
Po úrazu hlavy může po určité bezpříznakové době vzniknout chronický subdurální hematom. Jeho záludnost spočívá v plíživém nástupu potíží, které si pacient často sám vůbec neuvědomuje.
Poúrazové krvácení do hlavy, /subduralni_hematom
Možnosti podávání léků a lékové formy
9. května 2010
iangínaiporucha vědomíiteplotaicévyizvraceníialergie
Možnosti podávání léků a lékové formy
Léky se mohou dostat do těla různými cestami. Stejné množství léku (účinná dávka léku) působí stejně, je-li podáno kteroukoli formou a kteroukoli cestou. Většinou je možné nasadit takovou formu, která pacientovi vyhovuje.
Možnosti podávání léků a lékové formy, /leky
Léky proti bolesti neboli analgetika
28. března 2010
ineúrazovéiprevenceiúrazipohybibřicho
Léky proti bolesti neboli analgetika
Je mnoho léků proti bolesti a v moderních preparátech jsou různě kombinovány. Jednotlivé firmy vyrábí tytéž léky pod různými názvy. Pro laika je těžké se v nabídce léků zorientovat. Vždy je správné, poradit se o vhodném léku proti bolesti se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léky proti bolesti neboli analgetika, /analgetika

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?