Píchnutí injekce svépomocí

Píchnutí injekce (aplikace léku v injekční formě) svépomocí nebo vzájemnou pomocí do podkoží nebo do svalu je jednoduché a bezbolestné. Součástí přípravy je dodržení hygienických pravidel a volba vhodného místa vpichu.

Někteří lidé se musejí naučit píchnout si injekci svépomocí nebo vzájemnou pomocí. Bývají k tomu náležitě poučeni a vyškoleni zdravotnickým perzonálem. Přesto mohou vzniknout určité nejasnosti, zvláště pak ve spojení s nervozitou.

Kam píchnout jakou injekci

Přesně dané množství jasně označeného léku (jako např. inzulín, glukagon, atropin) se podává nejčastěji do svalu nebo do podkoží – v souladu s přiloženým návodem.

 • Do podkoží si lze svépomocí podat lék nejlépe do břicha, vzájemnou pomocí pak i do předloktí nebo do paže. K podkožní aplikaci léku je jehla vedena šikmo ke kůži. V podkoží vytvoří podaný lék dočasnou bouličku, která se postupně vstřebá.
 • Do svalu se lék svépomocí podává typicky do ramene nebo do stehna, vzájemnou pomocí ideálně do hýždě. K nitrosvalové aplikaci je jehla vedena kolmo ke kůži a zavádí se celá.

Příprava na píchnutí injekce

Před samotným píchnutím injekce je potřeba dbát na hygienu a připravit si veškerý potřebný materiál. Vlastní aplikace léku by měla probíhat v čistém a klidném prostředí. Ideální je dobře větraná místnost s pohovkou, kam lze po úkonu ulehnout v případě slabosti nebo nevolnosti.

Nejprve si pacient určí místo, kam bude lék podán. Je nutné, aby byla kůže v místě plánovaného vpichu zdravá, bez oděrek nebo pupínků a nebolestivá, např. po předchozím vpichu. Zvolené místo k píchnutí injekce (a ruce) je nutné mechanicky očistit; tedy omýt vodou a mýdlem a pečlivě osušit čistým ručníkem.

Následuje příprava veškerého materiálu: dezinfekce, tamponů, vlastního léku, injekční stříkačky, injekční jehly s ochranným krytem. Pokud je lék ve zvláštní ampulce, je třeba nabrat patřičné množství do injekční stříkačky v souladu s návodem.

Doporučený postup píchnutí injekce

Před píchnutím injekce má být pacient zklidněný a vyrovnaný. Samotné píchnutí injekce téměř nebolí. Při podávání léku může pacient vnímat určitý tlak nebo mírné štípání. V rámci aplikace injekce se doporučuje:

 1. dezinfikovat kůži v místě vpichu a přebytečnou dezinfekci otřít tamponem,
 2. sejmout ochranný kryt z jehly a píchnout injekci,
 3. nabrat nejprve trochu tekutiny do injekce natažením pístu zpět (aspirovat) a
  1. pokud se v injekci objeví krev, je vhodné opakovat vpich kousek vedle,
  2. jinak lze lék podat stlačením pístu injekční stříkačky,
 4. vytáhnout jehlu,
 5. na místo vpichu přiložit tampon a přitlačit ho na chvíli k zamezení krvácení.

Přítomnost krve v injekci po aspiraci vypovídá o napíchnutí žíly. Pravděpodobnost napíchnutí žíly ve svalu je malá. Léky určené do svalu nebo do podkoží se mají vstřebávat postupně. Případná aplikace takového léku do žíly proto může být pro organizmus příliš zatěžující.

Při vytahování jehly je třeba postupovat šetrně, aby nedošlo k poškození tkáně. Hrot injekční jehly je ostře nabroušený dvoustranný nožík ve tvaru seříznuté trubičky a případným tlakem na jehlu (např. zboku přiloženým tamponem) lze okolní tkáň poškodit.

Vytváření kožní řasy (sevřením) nebo naopak napínání kůže (roztahováním) sloužilo dříve k přípravě prostoru pro píchnutí injekce tupou (opakovaně používanou) jehlou. Sloužilo to také k odpoutání pozornosti pacienta od bolesti, neboť píchnutí tupou jehlou bývalo vždy bolestivé. To dnes u dokonale ostrých jehel na jedno použití postrádá smysl.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Kam se nejlépe píchne svépomocí podkožní injekce?
 2. Kam se nejlépe píchne nitrosvalová injekce vzájemnou pomocí?
 3. Jaké musí být místo zvolené k píchnutí injekce?
 4. Co dělat, pokud se po aspiraci v injekční stříkačce objeví krev?

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.