Jaroslav Pavelka na téma ikloubivykloubeníiúrazy23. prosince 2009

Podvrtnutí kotníku

Jedná se o častý úraz převážně mladých lidí a sportovců. Panují však nejasnosti v tom, zda a kdy vyhledat lékařské vyšetření a existují různé možnosti léčení.

 • i
 • i
 • i
 • i
 • ihttps://www.pralek.cz/podvrtnuti_kotniku?usp=sharing

Nejčastěji dochází k úrazu při nadměrném nebo nečekaném násilí na nohu (noha je část dolní končetiny od kotníků po konce prstů) v pravolevém směru. Někdy stačí nečekaná překážka, která překvapí (kraj chodníku, výmol, obrubník). Další častou příčinou bývá neřízený pád či hrubé násilí (například při dopravní nehodě), které mohou působit kterýmkoli směrem.

Typy podvrtnutí kotníků a názvosloví

Nejčastěji dochází k zatlačení nohy směrem pod vnitřní kotník. Tím se může poranit (pouze natáhnout nebo prasknout) kloubní pouzdro a někdy i vaz pod zevním kotníkem. Takový úraz se nazývá podvrtnutí, vyvrtnutí nebo zvrtnutí nebo odborně distorze zevního kotníku.

Jestliže násilí působí opačně (tlačí nohu pod zevní kotník), pak se poraní kloubní pouzdro nebo vazy pod vnitřním kotníkem. Stav je označován jako podvrtnutí, zvrtnutí, vyvrtnutí nebo distorze vnitřního kotníku.

iČasto se zvrtnutí nesprávně laicky označuje jako podvrknutí kotníku, vyvrknutí kotníku či zvrknutí kotníku.

Větší násilí může poranit hlezno oboustranně. Jedná se o závažnější úraz, rychle nastupuje otok a brzy se ukazuje i krevní výron. Stav je označován jako podvrtnutí, zvrtnutí nebo vyvrtnutí obou kotníků (hlezna). Laicky bývá také označován jako „výron“. Vzhledem k nestabilitě kloubu lze mluvit i o vymknutí (vykloubení) hleznahlezenného kloubu.

Hlezenný kloub je velmi zatěžovaný složitý kloub, spojující 3 kosti:

 • dolní konec kosti holení (hlavní nosná kost bérce), která zároveň tvoří vnitřní kotník,
 • dolní vnitřní konec kosti lýtkové (mnohem slabší kost bérce), která tvoří zevní kotník,
 • horní kloubní plocha kosti hlezenné.

Kloub je udržován ve správném postavení pevným kloubním pouzdrem a velmi pevnými vazy, které vzájemně spojují jednotlivé kosti mezi sebou.

Projevy a diagnóza podvrtnutí kotníku

Podvrtnutí zevního (resp. vnitřního) kotníku se projevuje bolestí pod zevním (resp. vnitřním) kotníkem. Vlastní kotník nebolí. Může dojít k otoku a může se tvořit krevní výron v místě bolesti. V případě vážnějšího poranění obou kotníků s nestabilitou kloubu je bolestivost pod oběma kotníky i před nimi na nártu. Poraněný není schopen chůze.

Ve všech případech je nejlépe uložit poraněnou končetinu zřetelně do výšky a bolestivé místo ledovat. Diagnózu potvrdí odborný lékař chirurg nebo ortoped po doplnění rentgenovým vyšetřením k vyloučení možného současného poranění kostí.

S vyhledáním odborného vyšetření lze vyčkat na vhodnou dobu. Nejlépe všední den dopoledne, na horách lze vyčkat v chatě až ustane vánice, na lodi lze vyčkat příjezdu do přístavu. Do té doby je vždy nutné dodržet vyvýšení zraněné končetiny a ledování bolavého místa.

Možnosti léčení podvrtnutého kotníku

Trenér pří úrazu hlezna doporučí léčení rozcvičením. Svým způsobem má pravdu. Skutečně po krátkodobém zklidnění dojde rozcvičením k rychlému ústupu potíží. Kloubní pouzdro a vazy však zůstanou volnější, větší než byly původně a tím je kloub méně stabilní. Lze tedy předpokládat, že dojde k opakování (recidivě) úrazu při každé sebemenší příležitosti.

Jiná možnost je přiložení ortézy. Ortéza limituje pohyb hlezna v požadovaném směru, umožňuje však hybnost ve směru kolmém a umožňuje zatěžování kloubu. Tím se rovněž urychluje léčení poraněných měkkých tkání a urychlí se návrat ke sportu.

iDlouhodobé preventivní nošení ortézy je však sporné. V případě běžné zátěže nahrazuje ortéza oslabený vaz a ten proto nesílí a nezpevňuje se. V případě nadměrného násilí nebo nečekaného úrazu nezabrání ortéza recidivě.

Správně provedené tejpování může podpořit lehce poškozené kloubní pouzdro nebo vaz. Vzhledem k velkým silám v oblasti hlezna ale spíše jen symbolicky.

Pevná fixace (sádrová chodička nebo plastová fixace) na 6 týdnů však zajistí pevné zhojení kloubního pouzdra i vazů v původním postavení a po následném rozcvičení lze očekávat plnohodnotné zhojení bez následků a s mnohem menším rizikem opětovného úrazu než bylo popsáno výše. Pevnou fixaci je dobré přiložit až po sejití otoku tedy asi 3 dny po úrazu.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaký je nejčastější úraz hlezenného kloubu?
 2. Co se poraní při podvrtnutí kotníku?
 3. Jaká je první pomoc při zvrtnutí kotníku?
 4. Jaké jsou možnosti léčení vyvrtnutého kotníku?
 5. Jaká je výhoda léčení distorze kotníku pevnou fixací?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 23. prosince 2009

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Zlomeniny kostí
22. října 2009
izlomeninyiúrazyiporaněníikrváceníipohybirehabilitace
Zlomeniny kostí
Rozpoznání zlomeniny kosti a správné poskytnutí první pomoci zabrání vzniku šoku a komplikací.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/zlomeniny_kosti?usp=sharing
Zlomeniny kostí, /zlomeniny_kosti
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě
3. prosince 2010
iúrazyikrváceníispáleninyizlomeninyivykloubeníizánět
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě
Úrazy a ostatní poruchy zdraví mají různý stupeň naléhavosti a způsob řešení od technické první pomoci přes hospitalizaci až po rehabilitaci.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/nalehavost_lekarskeho_vysetreni?usp=sharing
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě, /nalehavost_lekarskeho_vysetreni
Vhodná a nevhodná obuv
28. listopadu 2011
ipohybiprevenceizdravý životní styliúrazyidětské
Vhodná a nevhodná obuv
Vhodná obuv je taková, která je adekvátní danému sportu nebo jiné aktivitě. Sportování, chůze nebo běhání musí být příjemné, bota nesmí být volná ani nikde tlačit. Materiál, ze kterého je obuv vyrobena, nesmí alergizovat.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/vhodna_obuv?usp=sharing
Vhodná a nevhodná obuv, /vhodna_obuv
Nejčetnější kategorie článků
ialergie iboulička ibřicho icévy idětské ihygiena iimunita ikolaps ikrvácení ikůže-podkoží ilátková výměna imikroorganizmy imočová soustava imozek-nervy inádory ineúrazové inevolnost inezhoubné ipocení ipohyb iporanění iporuchy vědomí iprevence iprochlazení iprvní pomoc isrdce istrach istrava-zažívání itekutiny iteplota itočení hlavy iúrazy iuzliny ižaludek izánět izdravý životní styl izhoubné ižláza izlomeniny ižlučník izvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • iPerfektní čitelnost na všech zařízeních
 • iPublikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • iSpráva štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • iNeustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • iPodrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?