Rychlá lékařská pomoc

Úkolem rychlé lékařské pomoci (záchranky) je záchrana lidí v ohrožení života. Záchranka nenahrazuje lékařskou službu první pomoci (pohotovost) a není na takovou práci ani prostorově ani technicky vybavena.

Výjezdy a součinnost záchranky s policií a hasiči

Zdravotnická záchranná služba je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) – součinnost záchranky s policií a hasiči. Jednotlivá stanoviště záchranky jsou v regionech rozmístěna tak, aby byl zajištěn dojezd k nemocnému do 20 minut. Sousedící stanoviště si v případě potřeby vzájemně vypomáhají. V případě zásahu domácí posádky má pochopitelně vypomáhající posádka ze vzdálenějšího regionu delší dojezdnou dobu.

Nemocného člověka je nutno na místě vyšetřit, dle závažnosti stavu mu zajistit základní životní funkce a podat potřebné léky. V případě potřeby je pacient následně dopraven do nejbližší nemocnice, která je schopna ten který úraz nebo onemocnění vyřešit.

Pokud dojde k většímu neštěstí nebo k hromadné nehodě, vysílá dispečer na místo více posádek zároveň. Vrtulník může být po zhodnocení situace vyslán přímo dispečerem, nebo je po vyhodnocení stavu na místě nehody dodatečně přivolán posádkou rychlé lékařské pomoci. Součinnost s policií a hasiči u různých nehod (například dopravních) je již rutinní záležitostí.

Čerstvě zalitá káva voněla po kuchyni. Vtom zvonila listonoška. Za několik sekund dvouleté dítě pláčem přivolává rodiče – bylo opařené kávou. Jeden z rodičů chladil spáleninu studenou vodou, druhý zavolal záchranku. Dispečer vyslal k opařenému dítěti do vesnice rychlou lékařskou pomoc. Záchranka dorazila za 6 minut. Opařené plochy dítěte byly rozsáhlé; zranění bylo velmi závažné, život ohrožující.

Dítě bylo odborně ošetřeno a dostalo potřebné léky. Sanita vyrazila směrem k velkému parkovišti, spojila se s dispečerem a žádala vrtulník k transportu na kliniku pro spáleniny do Prahy. Zabezpečené dítě bylo předáno do vrtulníku na domluveném místě. Dětský život byl zachráněn.

Informační tok a rozhodování o posádce a výjezdech

Tísňová linka 155 vytáčená v každém regionu vyzvání na dispečinku záchranné služby patřičného kraje. Přítomný dispečer (zkušený proškolený zdravotník) zjistí důležité informace o stavu pacienta a rozhodne, kterou posádku vyšle na místo.

Dispečer se sám volajícího vyptá na vše potřebné; není tedy nutné být na rozhovor připraven. Dispečer umí položit otázky laicky pochopitelné a umí poradit, co dělat. Kvalita a vypovídací hodnota informace, kterou dispečer dostává je naprosto klíčová pro volbu dalšího postupu a tedy i úspěšnosti zásahu.

Dispečer má na výběr na místo vyslat:

 1. posádku rychlé zdravotnické pomoci (RZP); řidič a sestra;
 2. posádku rychlé lékařské pomoci (RLP); řidič, lékař a sestra;
 3. posádku letecké záchranné služby (LZS); pilot, lékař a sestra;
 4. systém „rendezvous“; řidič s lékařem.
  • V hustě osídlených aglomeracích (centrum Prahy) je výjezdů více a proto je objíždění vozidel rychlé záchranné pomoci (bez lékaře) výhodné. Osobním autem mohou lékař s řidičem záchranářem objíždět a konzultovat více zasahujících posádek záchranky.

Řidič záchranky je vždy zároveň záchranář. Sestru někdy nahrazuje druhý záchranář; oba vyškoleni v oboru akutní intenzivní péče.

Služba pracuje v nepřetržitém směnném režimu (12 hodin). Vozidlo rychlé lékařské pomoci je vybaveno léky, zdravotnickou technikou a moderními přístroji, které umožňují zachránit život zraněnému nebo nemocnému člověku.

Důvody přivolání záchranky, plané výjezdy a agresivita pacientů

Nejčastější důvody pro volání záchranky jsou náhlé a závažné poruchy zdraví jako bezvědomí, bolest na hrudi, infarkt, mozková mrtvice, překotný porod, dopravní nehody a různé závažné úrazy jako bodná a střelná poranění či zlomeniny.

 • Bohužel se stále vyskytuje záměrné zneužívání záchranné služby. Dohledávání takových volajících je možné, ale často svízelné a vždy zdržující a zatěžující.
 • Častější však bývá zneužívání neúmyslné, kdy je vyžadován zásah zdravotnické záchranné služby u případů, které k tomu nejsou vůbec vhodné. Například dlouhodobé potíže nebo potíže, které sice vyžadují vyšetření lékařem, neohrožují však pacienta na životě. Slovní agresivita takových volajících pak bývá pro dispečera jen těžko zvládnutelná.

Na místě zásahu se vyskytuje slovní agresivita nejčastěji v partách opilců. Vhodným jednáním však lze tyto jedince většinou usměrnit. V případě skutečné fyzické agresivity je volána pomocí integrovaného záchranného systému k součinnosti policie, která zajistí pacifikaci a případně i následný doprovod takového pacienta.

Respekt na silnici, dávání přednosti záchrance

Účastníci silničního provozu většinou respektují výstražná světla i zvukové výstražné zařízení záchranné služby. Často však nedovedou odhadnout velmi vysokou rychlost záchranky a manévrují tak, že nutí řidiče záchranky zbytečně brzdit. Tím zpomalují transport a velmi přitěžují pacientovi i posádce, která se snaží pacienta udržet při životě.

Řidiči by měli zpomalit, zajet ke kraji vozovky a umožnit bezproblémové projetí záchranky. Na dvouproudové silnici projíždí sanita uprostřed, na víceproudové silnici mezi pravým a s ním sousedícím pruhem.

Paradoxně se relativně často stává, že proti sobě jedoucí řidiči oba zpomalí a nakonec zastaví přímo vedle sebe. Tím nutí záchranku zpomalit a mnohdy i zastavit do té doby, než jeden z nich nakonec popojede :-(

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaký je rozdíl mezi RZP a RLP?
 2. Jaké číslo se volá pro přivolání zdravotní záchranné služby?
 3. Co je náplní práce zdravotní záchranné služby?
 4. Jaká je dojezdová doba záchranné služby?
 5. Co je integrovaný záchranný systém?
 6. Proč je důležité podat dispečerovi na tísňové lince co nejjasnější informace o zraněných?
 7. Jaké posádky může vyslat dispečer na místo nehody?
 8. Jaké jsou nejčastější důvody výjezdů záchranky?

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.