Rychlá lékařská pomoc

Úkolem rychlé lékařské pomoci (záchranky) je záchrana lidí v ohrožení života. Záchranka nenahrazuje lékařskou službu první pomoci (pohotovost) a není na takovou práci ani prostorově ani technicky vybavena.

 • i
 • i
 • i
 • ihttps://www.pralek.cz/rychla_lekarska_pomoc?usp=sharing
 • i
 

Výjezdy a součinnost záchranky s policií a hasiči

Zdravotnická záchranná služba je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) – součinnost záchranky s policií a hasiči. Jednotlivá stanoviště záchranky jsou v regionech rozmístěna tak, aby byl zajištěn dojezd k nemocnému do 20 minut. Sousedící stanoviště si v případě potřeby vzájemně vypomáhají. V případě zásahu domácí posádky má pochopitelně vypomáhající posádka ze vzdálenějšího regionu delší dojezdnou dobu.

Nemocného člověka je nutno na místě vyšetřit, dle závažnosti stavu mu zajistit základní životní funkce a podat potřebné léky. V případě potřeby je pacient následně dopraven do nejbližší nemocnice, která je schopna ten který úraz nebo onemocnění vyřešit.

Pokud dojde k většímu neštěstí nebo k hromadné nehodě, vysílá dispečer na místo více posádek zároveň. Vrtulník může být po zhodnocení situace vyslán přímo dispečerem, nebo je po vyhodnocení stavu na místě nehody dodatečně přivolán posádkou rychlé lékařské pomoci. Součinnost s policií a hasiči u různých nehod (například dopravních) je již rutinní záležitostí.

iČerstvě zalitá káva voněla po kuchyni. Vtom zvonila listonoška. Za několik sekund dvouleté dítě pláčem přivolává rodiče – bylo opařené kávou. Jeden z rodičů chladil spáleninu studenou vodou, druhý zavolal záchranku. Dispečer vyslal k opařenému dítěti do vesnice rychlou lékařskou pomoc. Záchranka dorazila za 6 minut. Opařené plochy dítěte byly rozsáhlé; zranění bylo velmi závažné, život ohrožující.

iDítě bylo odborně ošetřeno a dostalo potřebné léky. Sanita vyrazila směrem k velkému parkovišti, spojila se s dispečerem a žádala vrtulník k transportu na kliniku pro spáleniny do Prahy. Zabezpečené dítě bylo předáno do vrtulníku na domluveném místě. Dětský život byl zachráněn.

Informační tok a rozhodování o posádce a výjezdech

Tísňová linka 155 vytáčená v každém regionu vyzvání na dispečinku záchranné služby patřičného kraje. Přítomný dispečer (zkušený proškolený zdravotník) zjistí důležité informace o stavu pacienta a rozhodne, kterou posádku vyšle na místo.

Dispečer se sám volajícího vyptá na vše potřebné; není tedy nutné být na rozhovor připraven. Dispečer umí položit otázky laicky pochopitelné a umí poradit, co dělat. Kvalita a vypovídací hodnota informace, kterou dispečer dostává je naprosto klíčová pro volbu dalšího postupu a tedy i úspěšnosti zásahu.

Dispečer má na výběr na místo vyslat:

 1. posádku rychlé zdravotnické pomoci (RZP); řidič a sestra;
 2. posádku rychlé lékařské pomoci (RLP); řidič, lékař a sestra;
 3. posádku letecké záchranné služby (LZS); pilot, lékař a sestra;
 4. systém „rendezvous“; řidič s lékařem.
  • V hustě osídlených aglomeracích (centrum Prahy) je výjezdů více a proto je objíždění vozidel rychlé záchranné pomoci (bez lékaře) výhodné. Osobním autem mohou lékař s řidičem záchranářem objíždět a konzultovat více zasahujících posádek záchranky.

Řidič záchranky je vždy zároveň záchranář. Sestru někdy nahrazuje druhý záchranář; oba vyškoleni v oboru akutní intenzivní péče.

Služba pracuje v nepřetržitém směnném režimu (12 hodin). Vozidlo rychlé lékařské pomoci je vybaveno léky, zdravotnickou technikou a moderními přístroji, které umožňují zachránit život zraněnému nebo nemocnému člověku.

Důvody přivolání záchranky, plané výjezdy a agresivita pacientů

Nejčastější důvody pro volání záchranky jsou náhlé a závažné poruchy zdraví jako bezvědomí, bolest na hrudi, infarkt, mozková mrtvice, překotný porod, dopravní nehody a různé závažné úrazy jako bodná a střelná poranění či zlomeniny.

 • Bohužel se stále vyskytuje záměrné zneužívání záchranné služby. Dohledávání takových volajících je možné, ale často svízelné a vždy zdržující a zatěžující.
 • Častější však bývá zneužívání neúmyslné, kdy je vyžadován zásah zdravotnické záchranné služby u případů, které k tomu nejsou vůbec vhodné. Například dlouhodobé potíže nebo potíže, které sice vyžadují vyšetření lékařem, neohrožují však pacienta na životě. Slovní agresivita takových volajících pak bývá pro dispečera jen těžko zvládnutelná.

Na místě zásahu se vyskytuje slovní agresivita nejčastěji v partách opilců. Vhodným jednáním však lze tyto jedince většinou usměrnit. V případě skutečné fyzické agresivity je volána pomocí integrovaného záchranného systému k součinnosti policie, která zajistí pacifikaci a případně i následný doprovod takového pacienta.

Respekt na silnici, dávání přednosti záchrance

Účastníci silničního provozu většinou respektují výstražná světla i zvukové výstražné zařízení záchranné služby. Často však nedovedou odhadnout velmi vysokou rychlost záchranky a manévrují tak, že nutí řidiče záchranky zbytečně brzdit. Tím zpomalují transport a velmi přitěžují pacientovi i posádce, která se snaží pacienta udržet při životě.

Řidiči by měli zpomalit, zajet ke kraji vozovky a umožnit bezproblémové projetí záchranky. Na dvouproudové silnici projíždí sanita uprostřed, na víceproudové silnici mezi levým a s ním sousedícím pruhem.

iParadoxně se relativně často stává, že proti sobě jedoucí řidiči oba zpomalí a nakonec zastaví přímo vedle sebe. Tím nutí záchranku zpomalit a mnohdy i zastavit do té doby, než jeden z nich nakonec popojede :-(

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaký je rozdíl mezi RZP a RLP?
 2. Jaké číslo se volá pro přivolání zdravotní záchranné služby?
 3. Co je náplní práce zdravotní záchranné služby?
 4. Jaká je dojezdová doba záchranné služby?
 5. Co je integrovaný záchranný systém?
 6. Proč je důležité podat dispečerovi na tísňové lince co nejjasnější informace o zraněných?
 7. Jaké posádky může vyslat dispečer na místo nehody?
 8. Jaké jsou nejčastější důvody výjezdů záchranky?

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Resuscitace neboli oživování
20. dubna 2008
iporuchy vědomíidýcháníiporaněníikolapsiprvní pomocisrdce
Resuscitace neboli oživování
V případě vyhasnutí základních životních funkcí zachrání život neodkladné zahájení srdeční masáže ještě před příjezdem lékaře.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/resuscitace-ozivovani?usp=sharing
Resuscitace neboli oživování, /resuscitace-ozivovani
Možnosti podávání léků a lékové formy
9. května 2010
iangínaiporuchy vědomíiteplotaicévyizvraceníialergie
Možnosti podávání léků a lékové formy
Léky se mohou dostat do těla různými cestami. Stejné množství léku (účinná dávka léku) působí stejně, je-li podáno kteroukoli formou a kteroukoli cestou. Většinou je možné nasadit takovou formu, která pacientovi vyhovuje.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/lekove_formy?usp=sharing
Možnosti podávání léků a lékové formy, /lekove_formy
Časté úrazy malých dětí
11. srpna 2009
iporaněníiúrazyiprvní pomocizlomeninyiprevenceidětskéipohyb
Časté úrazy malých dětí
Mechanizmy úrazů malých dětí se stále stejně opakují. Jestliže budou opatrovníkům známé, je snadné takovým úrazům předcházet.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/urazy_deti?usp=sharing
Časté úrazy malých dětí, /urazy_deti
Ochlazení jako první pomoc při spálenině
21. října 2007
iporaněníiprvní pomociúrazyikůže-podkožíidětskéižlázaipohyb
Ochlazení jako první pomoc při spálenině
Okamžité ochlazení spáleniny zásadně snižuje závažnost úrazu a jeho následky! Nejlépe poslouží proud studené čisté vody. O výsledné závažnosti úrazu rozhoduje každá sekunda.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/ochlazeni_spaleniny?usp=sharing
Ochlazení jako první pomoc při spálenině, /ochlazeni_spaleniny
Mdloba neboli kolaps
16. března 2008
iporuchy vědomíimozek-nervyikolapsiprevenceiprvní pomocicukrovka
Mdloba neboli kolaps
Mdloba je způsobena nedostatečným okysličením mozku, a to nejčastěji z důvodu poklesu krevního tlaku. Oživování (resuscitace) zkolabovaného je nutné jen výjimečně.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/mdloba_neboli_kolaps?usp=sharing
Mdloba neboli kolaps, /mdloba_neboli_kolaps
Srdeční infarkt: rozpoznání infarktu
12. května 2008
isrdceiporuchy vědomíicévyicukrovkaiprevenceibřicho
Srdeční infarkt: rozpoznání infarktu
Bezodkladné zahájení masáže srdce při infarktu zachrání život a včasné další léčení může vrátit pacienta do plného zdraví.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/srdecni_infarkt?usp=sharing
Srdeční infarkt: rozpoznání infarktu, /srdecni_infarkt
Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice
5. července 2008
iinfarkticévyimozek-nervyipoceníinevolnostizvraceníiporuchy vědomíisrdce
Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice
Záludnost cévní mozkové příhody spočívá v nenápadnosti jejího nástupu a v jejím pozvolném a nebolestivém rozvoji.
Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice, /iktus
Bodné a střelné poranění a jeho závažnost
15. května 2009
iporaněníikrváceníikůže-podkožíipohybibřichoicévy
Bodné a střelné poranění a jeho závažnost
Poranění zabodnutým předmětem nebo zástřel je natolik závažné, jak a které vnitřní orgány jsou poškozeny.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/bodne_a_strelne_poraneni?usp=sharing
Bodné a střelné poranění a jeho závažnost, /bodne_a_strelne_poraneni
Zlomeniny kostí
22. října 2009
izlomeninyiúrazyiporaněníikrváceníipohybirehabilitace
Zlomeniny kostí
Rozpoznání zlomeniny kosti a správné poskytnutí první pomoci zabrání vzniku šoku a komplikací.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/zlomeniny_kosti?usp=sharing
Zlomeniny kostí, /zlomeniny_kosti

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • iPerfektní čitelnost na všech zařízeních.
 • iPublikační proces s autorizací změn a testovacím prostředím.
 • iSpráva štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet.
 • iNeustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti.
 • iPodrobné statistiky návštěvnosti.

Chcete také publikovat na internetu?