Jaroslav Pavelka na téma iušní-nosní-krčníizánětimikroorganizmy28. listopadu 2008

Rýma a smrkání, komplikace rýmy

Nekomplikovaná rýma bývá banální onemocnění. Podmínkou však je smrkání (či odsávání zahleněného nosu kojencům zvláštním nástrojem).

iZískat odkaz na článekhttps://www.pralek.cz/ryma_a_smrkani?usp=sharingi Diskutovat na našem Facebooku i Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Je velmi důležité naučit dítě smrkat již v útlém věku. Správné vyčištění dutin předejde nejen komplikacím vlastní rýmy ale i zánětům středoušních dutin (je mezi nimi přímé propojení).

Horní cesty dýchací (dutina nosní a hrtan, čelistní a čelní dutiny) slouží k vedení, mechanickému čištění, ohřívání a zvlhčování vdechovaného vzduchu. Při výdechu zde vzniká barva hlasu, tvořeného hlasivkami. Zánět sliznice dutiny nosní, často i čelistní a čelní se nazývá rýma. Kýchání je prudké vyražení proudu vzduchu z dýchacích cest způsobené podrážděním nosní sliznice.

Horní cesty dýchací jsou častým místem styku organizmu se zevní škodlivinou nebo s infekcí. V případě dobré kondice a imunity dokáže organizmus dlouho odolávat kapénkové infekci i prochlazení, někdy však podlehne. Nejčastěji podléhá infekci v souvislosti s únavou a vyčerpáním.

Sliznice horních cest dýchacích je neustále bombardována různými nečistotami z vdechovaného vzduchu, který musí čistit, aby od nich co nejvíce uchránila plíce. Jedná se o aerosoly, různé prachové částice, pyly (alergeny), mikroorganizmy (kapénková infekce). Stupeň znečištění vdechovaného vzduchu určuje náročnost procesu čištění.

Sekret nosní sliznice za normálních podmínek průběžně stéká do hrtanu a následně je polykán se slinami. V žaludku jsou nečistoty i s mikroorganizmy likvidovány.

Jak na rýmu

Pronikne-li infekce do sliznice nosní dutiny kde se pomnoží, začíná klasická rýma. V počátku dochází ke zbytnění a pálení sliznice (nemožnost dýchat nosem). Proti tomu pomohou nosní kapky k uvolnění nosní sliznice a horká koupel.

Ve sliznici probíhá boj mezi mikroorganizmy a bílými krvinkami. Krvinky posléze vítězí a zánět přechází do sekreční fáze. Nyní je třeba smrkat a již odřený nos zevně mazat jakoukoli příjemnou zklidňující mastí.

V další fázi je sekret hustý a sám nevytéká a tehdy je vysmrkání velmi důležité. Hromadící se sekret by mohl vést k uzavření a zánětu vedlejších dutin (čelistní a čelní) a způsobit tak velmi nepříjemnou komplikaci. Rovněž pomohou léky k uvolnění nosní sliznice. Jsou to tytéž léky, které uvolňují průdušky při vlhkém kašli.

Nekomplikovaná rýma by měla do týdne ustoupit. Teprve v opačném případě je vhodné vyhledat odborného lékaře k odvrácení hrozících komplikací a chronické rýmy.

Senná rýma

Na rozdíl od běžné rýmy ve sliznici nosní nebojují v případě senné rýmy bílé krvinky proti mikroorganizmům ale proti alergenům (nejčastěji vdechnutá zrnka pylu). Výsledkem tohoto boje bývá hojná řídká sekrece z nosu, kterou má smysl pouze průběžně utírat (nikoliv násilně smrkat).

Zároveň v zarudlých a alergenem podrážděných spojivkových vacích (pod očními víčky) se zvyšuje sekrece slz, které stékají slzným kanálkem do nosní dutiny. Pomůže vyvarovat se pobytu v alergizujícím prostředí a léky sloužící k oslabení alergické reakce.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaká je funkce horních dýchacích cest?
 2. Co způsobí dýchání nadměrně znečištěného vzduchu?
 3. Jaká je nejčastější komplikace rýmy?
 4. Co je senná rýma a jak proti ní bojovat?

Informace o článku

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 28. listopadu 2008

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Chřipka: virové onemocnění
20. července 2008
iimunitaimikroorganizmyizdravý životní stylizánětiprochlazeníiteplotaiprevenceineúrazové
Chřipka: virové onemocnění
Chřipka je závažné přenosné virové onemocnění. Konkrétní lék proti chřipce neexistuje; je možné se preventivně nechat očkovat proti konkrétnímu viru chřipky. Ten však velmi rychle mutuje, a už za několik měsíců nemusí mít očkování efekt.
Normální tělesná teplota, podchlazení, horečka
2. října 2008
iteplotaiprochlazeníipřehřátíipoceníinevolnostiprevenceitekutinyimikroorganizmy
Normální tělesná teplota, podchlazení, horečka
Tělesná teplota se mění podle fyzické aktivity organizmu. Stoupá nebo klesá vlivem zevního prostředí a stoupá při některých onemocněních.
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
16. června 2008
imikroorganizmyiantibiotikaizánětihygienaistrava-zažíváníinevolnostizvracení
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
Dostanou-li se jinak prospěšné bakterie do míst, kam nepatří, mohou způsobit nemoc. Jsou-li správné bakteriální kmeny na správném místě, pak vzniká oboustranně prospěšná spolupráce a tělo funguje jak má. Přirozená bakteriální flóra bývá vždy narušena užíváním antibiotik.
Stravovací návyky a trávicí systém
1. září 2009
izdravý životní stylistrava-zažíváníižlázaižlučníkižaludekibřichoitekutiny
Stravovací návyky a trávicí systém
Zdravý člověk má obrovské rezervy, může jíst a pít kdykoli a cokoli a trávení nevnímá. V případě vyčerpání rezerv a pocitu potíží v souvislosti s jídlem je třeba pátrat ve stravovacích návycích dříve, než začít užívat léky podporující trávení.
Léčba zánětu podle druhu a stádia
27. prosince 2014
izánětiteplotaitekutinyispáleninyineúrazové
Léčba zánětu podle druhu a stádia
Jednotlivé fáze a druhy některých zánětů na sebe navazují nebo mezi sebou v průběhu vývoje vzájemně přecházejí v souvislosti s úspěšností hojení. U jiných zánětů převažuje jediná fáze po téměř celou dobu trvání nemoci. Jednotlivá stádia mají své specifické projevy, proto je i léčba v různých fázích zánětu rozdílná.
Možnosti podávání léků a lékové formy
9. května 2010
iangínaibezvědomíiteplotaicévyizvraceníialergie
Možnosti podávání léků a lékové formy
Léky se mohou dostat do těla různými cestami. Stejné množství léku (účinná dávka léku) působí stejně, je-li podáno kteroukoli formou a kteroukoli cestou. Většinou je možné nasadit takovou formu, která pacientovi vyhovuje.
Imunita: obranyschopnost organizmu
1. června 2008
izdravý životní styliprevenceialergieimikroorganizmyiantibiotikaidětskéizánět
Imunita: obranyschopnost organizmu
Imunita je obrana organizmu proti cizí škodlivině. V průběhu života se imunita mění, lze ji podpořit zdravým způsobem života nebo naopak oslabit nadměrným užíváním léků.
Kdy kašel potlačovat a kdy podporovat
2. prosince 2008
ikašelidýcháníizánětimikroorganizmyiteplotaistrachibřichoiporanění
Kdy kašel potlačovat a kdy podporovat
Každý kašel je dobré nejprve pojmenovat. Výprava do lékárny pro lék proti kašli není vždy účelným řešením potíží. Častěji pomůže lék k uvolnění průdušek, který naopak účinné odkašlání podpoří.
Nejčetnější kategorie článků
iboulička ibřicho icévy idětské ihygiena iimunita ikrvácení ikůže-podkoží ilátková výměna imikroorganizmy imočová soustava imozek-nervy inádory ineúrazové inevolnost inezhoubné ipocení ipohyb iporanění iporuchy vědomí iprevence iprochlazení iprvní pomoc isrdce istrach istrava-zažívání itekutiny iteplota iúrazy iuzliny ižaludek izánět izdravý životní styl izhoubné ižláza izlomeniny ižlučník izvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • Perfektní čitelnost na všech zařízeních
 • Publikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • Správa štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • Neustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • Podrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?