Zvláštnosti dětských zlomenin

Většina dětských zlomenin se hojí dobře, rychle a bez trvalých následků, snad jen s výjimkou zlomenin lokte. Dětské zlomeniny bývají někdy laicky těžko rozpoznatelné.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 9. června 2009
 • iDatum revize: 3. února 2021
 

Dětská kost obsahuje mnohem více vaziva a chrupavky než kost dospělého člověka. Proto je mnohem pružnější a ohebnější než dospělá kost. Bizarně vyhlížející pády dětí většinou končí pouze pohmožděním. Věkem v kosti přibývá složka kostěná na úkor složky chrupavčité. Tím se mění vlastnosti kostí – přibývá pevnost a mizí pružnost.

Zlomenina zápěstí a předloktí

Typická dětská zlomenina předloktí je velmi výstižně označována zlomeninou vrbového proutku. Při běžném úrazu (například pád při hře na hřišti) si dítě může poranit dlouhou kost předloktí.

Zlomeninu lze připodobnit ke zlomenému čerstvému vrbovému proutku. Kost se vrací téměř do původního stavu bez zvláštní deformity a zlomenina je sotva prokazatelná. Oba konce zlomené kosti jsou pevně spojeny okosticí a bez nadměrné námahy je končetina schopna plnit běžné činnosti.

iNa škole v přírodě při vybíjené dítě upadne a poraní si zápěstí. Poraněné zápěstí sice bolí, ale v rámci zápalu hry je bolest překonána a malý pacient zápas dokončí. Na výraznější bolest si začne stěžovat až večer, kdy je v klidu a může se věnovat svému problému. Nyní již zavolaný pedagog těžko uvěří, že by se mohlo jednat o závažný úraz, když si po celé odpoledne vlastně nestěžoval a plně se vyrovnal ostatním dětem v běžné činnosti. Pedagog předpokládá, že se jedná o pouhé pohmoždění a správě přiloží studený obklad. Následující den může být bolest opět snesitelná díky zábavě, teprve večer si dítě stěžuje na bolest a nevýrazný otok zápěstí.

Teprve po návratu ze školy v přírodě přichází rodiče s dítětem k lékařskému vyšetření pro trvající bolesti v oblasti zlomeniny, kterou lékařské vyšetření prokáže. Většinou se naštěstí nejedná o závažné poranění, které by zanechalo trvalé následky. Zlomenina se zhojí do 3 týdnů a po přiložení fixace ihned přestává bolet.

Zlomenina klíční kosti

Jedná se o častou dětskou zlomeninu způsobenou nejčastěji pádem z kola nebo pádem na nataženou končetinu při nejrůznějších sportech. Zlomená klíční kost je bolestivá, často zdeformovaná oproti zdravé straně.

iPrvní pomoc spočívá v uložení předloktí postižené strany do šátkového obvazu a transportu na chirurgii.

Zlomeniny i s posunem okrajů kostí se zhojí většinou dobře a bez následků. Eventuální nerovnosti se samy vyrovnají. Hojení trvá asi měsíc – čím mladší dítě, tím je zlomenina dříve zhojena. Klíční kost se někdy láme i při porodu. V takovém případě se samovolně zhojí během několika dní.

Zlomenina horního konce pažní kosti

Pod hlavicí pažní kosti je u dětí uložena růstová chrupavka. V místě této chrupavky je kost při hrubém násilí rovněž náchylná ke zlomení. Zlomeninu provází otok a bolestivost celého ramene, často i deformace s omezením hybnosti v rameni.

iPrvní pomocí je opět uložení končetiny do šátkového obvazu. Léčení je většinou po eventuálním srovnání v celkové narkóze bez komplikací. Zhojení bývá bez následků.

Zlomeniny v oblasti lokte

Loket je složité skloubení 3 kostí. Zlomeniny některé nebo více z nich jsou většinou provázeny posunem úlomků. Vznikají nejčastěji při bizarních pádech nebo působením hrubého násilí na nataženou nebo kroucenou končetinu. Výrazná bolestivost a rychle nastupující otok jsou doprovodné známky zlomeniny.

iPrvní pomoc je opět uložení postižené končetiny do trojcípého (přeloženého) šátku. Léčení je většinou složitější. Často je nutné rovnání kostí v celkové narkóze. Výjimkou nebývá nutnost operačního řešení. Často nelze vyloučit trvalé omezení hybnosti loketního kloubu. Léčení trvá asi měsíc, pak následuje dlouhodobá rehabilitace.

Zlomeniny článků prstů

Obdobně jako zlomeniny vrbového proutku (výše) se projevují zlomeniny článků prstů. Prst je bolestivý a oteklý, může být vychýlen z osy. Přesto bývá možné prsty plnit běžné úkony.

iPrvní pomocí je studený obklad a transport k lékaři. Léčení bývá rychlé, snadné. Trvalé následky se vyskytují zřídkakdy.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Proč se dětská kost pružnější a ohebnější než dospělá?
 2. Proč je zlomenina dětského zápěstí snadno laicky přehlédnutelná?
 3. Proč je vhodná první pomoc u zlomenin horní končetiny dětí uložení do šátkového obvazu?
 4. V čem spočívá závažnost zlomeniny lokte?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 9. června 2009
 • iDatum revize: 3. února 2021

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Projevy zlomenin kostí
22. října 2009
izlomeninyiúraziporaněníikrváceníipohybirehabilitace
Projevy zlomenin kostí
Zlomeninou se rozumí porušení kontinuity kosti. Jedná se o nalomení, prasklinu, zlomeninu s posunem nebo bez posunu, roztříštění, rozdrcení kosti či vpáčení kosti. Rozpoznání zlomeniny kosti a správné poskytnutí první pomoci zabrání vzniku šoku a komplikací.
Projevy zlomenin kostí, /zlomeniny
Typické úrazy malých dětí
11. srpna 2009
iporaněníiúraziprvní pomocizlomeninyiprevenceidětiipohyb
Typické úrazy malých dětí
Mechanizmy úrazů malých dětí se stále stejně opakují. Jestliže budou opatrovníkům známé, tak je snadné takovým úrazům předcházet.
Typické úrazy malých dětí, /urazy_batolat
Metody léčení zlomenin
21. dubna 2015
izlomeninyikreviporaněníiúrazipohyb
Metody léčení zlomenin
Zlomeniny lze léčit různými metodami. Každá metoda má své výhody a nevýhody. Poučený pacient by se měl aktivně podílet na výběru nejvhodnější metody léčení své zlomeniny.
Metody léčení zlomenin, /leceni_zlomenin
Naléhavost vyhledání lékařské péče
3. prosince 2010
iúrazikrváceníispáleninyizlomeninyiangínaivykloubeníizánět
Naléhavost vyhledání lékařské péče
Úrazy a ostatní poruchy zdraví mají různý stupeň naléhavosti a způsob řešení od technické první pomoci přes hospitalizaci až po rehabilitaci.
Naléhavost vyhledání lékařské péče, /nalehavost_vysetreni

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?