Jaroslav Pavelka na téma icévyiprevenceineúrazové11. března 2009

Křečové žíly dolních končetin neboli varixy

Vznik křečových žil dolních končetin lze preventivně ovlivnit. Již vzniklé varixy je možno odstranit. Po operaci je nutné opět preventivně dbát na to, aby se varixy znovu nevytvořily.

 • i
 • i
 • i
 • i
 • ihttps://www.pralek.cz/krecove_zily?usp=sharing

Krev je vypuzována srdečním svalem a tepnami přenášena pod určitým tlakem k cílovým orgánům. Po předání kyslíku a živin se krev vrací žílami zpět k srdci. Krev žílami teče pasivně; není poháněna srdcem.

Správná a narušená funkce žil

Pro správnou funkci žil je nutný průtok krve. Krev se v žíle pohybuje pouze samospádem (zemskou přitažlivostí) nebo opačným směrem stlačením žíly okolními svaly. Aby se krev pohybovala pouze požadovaným směrem, jsou v žílách jednosměrné chlopně. Při stlačení se sloupec krve pohne pouze tím směrem, který mu umožní chlopně. Při uvolnění svalového napětí se krev nevrací – zdravé chlopně návrat neumožní.

Správná a narušená funkce žil
Správná a narušená funkce žil a) zdravá žíla v klidu, b) zdravá stlačená žíla, c) rozšířená žíla v klidu, d) rozšířená stlačená žíla, e) křečové žíly (varixy).

Ve zdravých žilách se při pasivním sezení nebo stání krev žílou prakticky nepohybuje. Je uložena nad jednotlivými chlopněmi jako ve vacích (obrázek 1:a). Krev se pohne se při každém stlačení žíly stažením okolních svalů (obrázek 1:b) – a to jen požadovaným směrem díky funkčním chlopním.

Může se stát, že se opakovaným přetěžováním žilní stěna postupně uvolní a žíla se rozšíří. Nerozšíří se však chlopně, proto se stanou nefunkčními. K rozšíření žil dochází kvůli méněcennosti vaziva žilní stěny, rodové dispozici, nevhodným návykům nebo díky nevhodnému zaměstnání.

Nefunkční chlopně umožní v klidu pohyb krve dolů (obrázek 1:c) a při stlačení svalem oběma směry (obrázek 1:d), nejen směrem požadovaným. Tlak městnající se krve se zvyšuje a postižená žíla se dále rozšiřuje. Rozšiřováním žil vznikají žilní městky – křečové žíly (varixy) (obrázek 1:e). Stejným způsobem se může měnit nadměrně namáhaná „zlatá žíla“ v konečníku.

Léčení křečových žil

Na dolních končetinách jsou dva žilní systémy – hluboký a povrchový. Změny na povrchovém systému bývají viditelné a někdy i bolestivé. Rozšířené rozsáhlé žilní městky často hyzdí dolní končetiny deformací a barevně. Někdy se mohou zanítit a být velmi bolestivé. Drobné rozšířené žilky (metličky) působí nepříjemně kosmeticky.

Existuje několik metod, jak varixy odstranit:

 • Pomocí léků, které ovlivní žilní stěnu tak, aby se více neuvolňovala. Stávající stav se tedy nadále sice nezlepší, ale zpomalí se jeho zhoršování.
 • Chirurgicky, kdy je rozšířená žíla odstraněna i s varixy. Nejvhodnější metodu vždy individuálně po vyšetření doporučí odborný lékař. Podmínkou úspěšného řešení povrchního žilního systému je správná funkčnost hlubokého žilního systému.

iChirurgicky, chemicky nebo laserem přerušená žíla vždy zanikne a posléze je nahrazena nově vyrostlou žílou. Nově vzniklá žíla je zdravá, nerozšířená, bez varixů.

Prevence vzniku křečových žil po operaci (i bez ní)

Určitou dobu po odstranění křečových žil se mohou znovu začít objevovat nové varixy. Není to proto, že byla zvolena nesprávná operační metoda nebo nekvalitní výkon. Příčina vzniku nových varixů je v tom, že se pacient po rekonvalescenci navrátil do stejných poměrů, jakými byly způsobeny původní varixy.

Zmíněnou rodovou dispozici změnit pochopitelně nelze, snížená kvalita vaziva žilní stěny je dána. Je však nutné dlouhodobě zabránit stagnaci krve v žílách dolních končetin a tím znemožnit nebo zpomalit vznik nových varixů. Největší nápor na žíly vzniká nehybným stáním.

iSnad s výjimkou hradní stráže však nikdo bez hnutí stát nemusí. Prodavačka má jistě dost chození, které vznik varixů nepodporuje. Musí-li však déle stát bez hnutí, stačí střídavě přešlapovat z nohy na nohu, tím pumpovat krev a jejím posunem správným směrem znemožnit její stagnaci. Vhodná elastická bandáž při větší zátěži stáním rovněž znemožní tvorbu varixů.

Nevhodné je i dlouhodobé sezení bez pohnutí, zvláště s nohou přes nohu. Není-li střídavě svalové napětí a uvolnění, krev v žílách stagnuje a nebezpečí vzniku varixů narůstá. Ohrožený člověk by neměl zůstat delší dobu bez pohybu dolních končetin. Stačí v lýtkových svalech střídat svalové napětí a následné uvolnění.

iPro lidi s dispozicí k tvorbě křečových žil je vhodnější chodit než stát a ležet než sedět. Při každé příležitosti je vhodné nohy uložit do výšky (např. na stůl), a tím ulevit žilnímu systému a podpořit krevní návrat.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Kdy teče krev žílami dolních končetin a kdy stagnuje?
 2. Jaký smysl mají chlopně v žílách dolních končetin?
 3. Jak působí léky na křečové žíly?
 4. Po operaci křečových žil mohou tyto vzniknout znovu?
 5. Co podporuje vznik křečových žil?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 11. března 2009

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Měření a vyhodnocení krevního tlaku
27. března 2008
isrdceicévyiprevenceizdravý životní stylitlakoměritočení hlavyilátková výměna
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
Opakovaně naměřené hodnoty krevního tlaku se liší v závislosti nejen na zdravotním stavu, ale i na podmínkách měření.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/krevni_tlak?usp=sharing
Měření a vyhodnocení krevního tlaku, /krevni_tlak
Krvácení z konečníku: hemoroidy nebo nádor
23. listopadu 2007
ikrváceníistrachizánětibouličkaihygienaistrava-zažíváníinádoryicévyibřichoizhoubné
Krvácení z konečníku: hemoroidy nebo nádor
Krvácení z konečníku mívá různé příčiny. Nejčastěji se jedná o hemoroidy. Včasné odhalení příčiny vždy zvyšuje šanci na uzdravení, i když by se jednalo o nádor. Zatímco u hemoroidů je operace jednou z mnoha možností léčby, v případě nádoru bývá operace nezbytná.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/krvaceni_z_konecniku?usp=sharing
Krvácení z konečníku: hemoroidy nebo nádor, /krvaceni_z_konecniku
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
7. dubna 2014
izánětiteplotaiimunitaipoceníilátková výměnaiúrazovéineúrazové
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
Různé druhy zánětů mají různý průběh a vývoj, různé příčiny a projevy. Podle druhu a vývoje zánětu je třeba proti němu někdy intenzivně bojovat, jindy je lépe ponechat zánětu přirozený průběh a někdy jej dokonce podporovat.
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat, /zanet
Nejčetnější kategorie článků
ialergie iboulička ibřicho icévy idětské ihygiena iimunita ikolaps ikrvácení ikůže-podkoží ilátková výměna imikroorganizmy imočová soustava imozek-nervy inádory ineúrazové inevolnost inezhoubné ipocení ipohyb iporanění iporuchy vědomí iprevence iprochlazení iprvní pomoc isrdce istrach istrava-zažívání itekutiny iteplota itočení hlavy iúrazy iuzliny ižaludek izánět izdravý životní styl izhoubné ižláza izlomeniny ižlučník izvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • iPerfektní čitelnost na všech zařízeních
 • iPublikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • iSpráva štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • iNeustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • iPodrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?