Otřes mozku nebo jen pohmoždění hlavy

Pohmoždění hlavy jako takové lékařské vyšetření nevyžaduje. Po takovém poranění je potřeba rozlišit, zda se jedná jen o pohmoždění hlavy nebo o otřes mozku, a jak se ve kterém případě zachovat. Veškeré následující příznaky svědčí o otřesu mozku a vyžadují lékařské vyšetření.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 11. září 2008
 • iDatum revize: 16. června 2020
 

i Nejčastějšími příčinami tupého nebo krvavého poranění hlavy jsou pád na znak, poranění hozeným předmětem, uhození o futro nízkých dveří, náraz na pevné břemeno nebo poranění při potyčce.

Bezvědomí jako příznak otřesu mozku

Pro otřes mozku svědčí třeba jen krátkodobé bezvědomí, které navazuje na úraz hlavy. Člověk poskytující první pomoc by se měl ujistit, zda poraněný v bezvědomí dýchá. Srdeční akce nebývá tímto úrazem změněna.

i K záchraně života tedy většinou postačí zachovat volné dýchací cesty – vyprázdnění dutiny ústní, záklon hlavy nebo pouze stabilizovaná poloha. Většinou zraněný během krátké doby po úrazu sám opět nabude vědomí.

Upadne-li dítě a uhodí se do hlavy, tak je pro lékaře důležitá informace, zda pláč nastal bezprostředně po úrazu (pro posouzení třeba jen krátkodobého bezvědomí). Další chování poraněného dítěte bude úměrné bolesti související s úrazem nebo nějak změněné. Je třeba se k takovému dítěti chovat vlídně a klidně, aby nebylo vyděšeno ze změněného chování rodiče nebo opatrovníka.

i Příkladem otřesu mozku po úrazu hlavy je krátkodobé bezvědomí po každém KO v boxu. Boxer většinou během odpočítávání sám nabývá vědomí.

Zvracení jako příznak otřesu mozku

Žaludeční nevolnost po úrazu hlavy může souviset s bolestí. Zvracení po úrazu hlavy však svědčí pro otřes mozku. Zachránce musí dbát na to, aby zraněný nevdechl zvratky.

i Je logické, že poraněný nesmí nic jíst ani pít do vyšetření lékařem. Většinou takové zvracení ustává do 24 hodin od úrazu.

Pokud souvisí úraz hlavy s pitím alkoholu, rovněž je třeba se přiklonit k otřesu mozku. Rozlišení je velmi obtížné a poraněného opilce by měl vyšetřit odborný lékař.

Porucha paměti jako příznak otřesu mozku

Zapomenutí okolnosti úrazu hlavy svědčí pro otřes mozku. Někdy si zraněný nevybavuje okolnosti, které předcházely úrazu, někdy si nepamatuje vlastní mechanizmus úrazu, často neví, co na úraz navazovalo. Po takovém úraze se poraněný neustále dokola ptá, co se stalo, proč, kde a podobně. Po odpovědi se ptá ihned znovu.

Během cesty k lékaři je třeba poraněnému zvolna a klidně opakovaně odpovídat a uklidňovat jej. Poruchy paměti nebývají závažné, stav se většinou během 1 až 2 dnů vrací do normálu.

Pohmoždění hlavy bez doprovodných příznaků

Jestli po poranění hlavy nenásledovalo bezvědomí, zvracení ani porucha paměti se zmateností a poraněný se chová normálně, nejedná se o otřes mozku, ale o pohmoždění hlavy. V takovém případě lékařské vyšetření není nutné.

Po tupém poranění hlavy vznikne boule – krevní výron. Zraněnému udělá dobře studený obklad na hlavu. Po úrazu hlavy je dobře být v klidu, šeru, chladnu, nejíst, pouze se napít. V případě chuti a únavy je možné spát, lépe ve společnosti druhé osoby.

i Bohužel může dojít k závažnému poranění mozku i bez známek otřesu mozku. Toto poranění se může projevit i s delším časovým odstupem.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaké jsou příznak otřesu mozku?
 2. Vyskytuje-li se pouze jeden nebo dva ze tří hlavních příznaků, jedná se o otřes mozku?
 3. Je nutné při výskytu jen jednoho ze tří příznaků otřesu mozku vyhledat lékařské vyšetření?
 4. Je nutné lékařské vyšetření po tupém poranění hlavy bez vedlejších příznaků?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 11. září 2008
 • iDatum revize: 16. června 2020

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Drobná krvavá poranění
22. ledna 2008
ikůže-podkožíiúraziporaněníikrváceníiprvní pomocimikroorganizmyizánětipohyb
Drobná krvavá poranění
Správné ošetření drobného poranění zkracuje dobu léčení, šetří bolest a pomáhá předcházet zánětlivým komplikacím. Rána by měla být ošetřena do 6 hodin od úrazu.
Drobná krvavá poranění, /poraneni
První pomoc při kolapsu
16. března 2008
iporucha vědomíimozek-nervyikolapsiprevenceiprvní pomocicukrovka
První pomoc při kolapsu
Mdloba je způsobena nedostatečným okysličením mozku, a to nejčastěji z důvodu poklesu krevního tlaku. Oživování (resuscitace) zkolabovaného je nutné jen výjimečně.
První pomoc při kolapsu, /kolaps
Kdy a jak zahájit oživování
20. dubna 2008
iporucha vědomíidýcháníiporaněníikolapsiprvní pomocisrdce
Kdy a jak zahájit oživování
V případě vyhasnutí základních životních funkcí zachrání život neodkladné zahájení srdeční masáže ještě před příjezdem lékaře.
Kdy a jak zahájit oživování, /resuscitace
Zvracení, průjem, škytání a větry
10. září 2009
izvraceníinevolnostižaludekistrava-zažíváníijedizdravý životní stylibřicho
Zvracení, průjem, škytání a větry
Některé jinak přirozené projevy trávení mohou být za určitých podmínek obtěžující. Všechny lze ovlivnit změnou stravovacích návyků.
Zvracení, průjem, škytání a větry, /travici_potize
Boule vzniklé následkem úrazu
27. září 2010
ibouleiúrazikrváceníikůže-podkožíicévyipohybiprvní pomoc
Boule vzniklé následkem úrazu
Boule vzniklé pohmožděním mají různou povahu; může jít o vylitou krev nebo jinou tekutinu. Podle místa vzniku se liší závažností, bolestivostí, léčbou a průběhem hojení.
Boule vzniklé následkem úrazu, /urazove_boule
Poúrazové krvácení do hlavy
31. ledna 2011
iúrazicévyikrevizvraceníiporucha vědomí
Poúrazové krvácení do hlavy
Po úrazu hlavy může po určité bezpříznakové době vzniknout chronický subdurální hematom. Jeho záludnost spočívá v plíživém nástupu potíží, které si pacient často sám vůbec neuvědomuje.
Poúrazové krvácení do hlavy, /subduralni_hematom

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?