Závažné poranění hrudníku a pneumotorax

Pneumotorax je výskyt vzduchu v prostoru mezi plícemi a hrudníkem. Příslušná plíce se tak stává nefunkční. Její úlohu (dýchání) většinou plně nahradí druhá (zdravá) plíce.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 22. srpna 2013
 

V plicích dochází k okysličování krve. Aby mohly plíce plnit svou dýchací funkci, roztahují se a stahují vlivem pohybů hrudníku. Přirozený stav plic je smrštěný (vyfouknutý), tedy bez vzduchu. Aby se plíce při nádechu roztahovaly, musí kopírovat hrudník. Proto je mezi nimi a hrudníkem podtlak. Při nádechu je vzduch nasáván dýchacími cestami do plic roztahováním hrudníku.

Pneumotorax je výskyt vzduchu v prostoru mezi plícemi a hrudníkem. Příslušná plíce splaskne (není v ní žádný vzduch) a nedýchá. Podtlakové prostory obou plic jsou však vzájemně oddělené. Druhá plíce na zdravé straně hrudníku je tedy plně funkční, což k dýchání postačí.

Typy pneumotoraxů

Některé typy pneumotoraxů jsou neslučitelné se životem; některé jej závažně ohrožují a o některých pacient ani jeho lékař vůbec nemusí vědět (pneumotorax se sám zhojí). Proto je dobré znát, za jakých podmínek může ten který pneumotorax vzniknout. Od typu pneumotoraxu se také odvíjí první pomoc i další léčení.

 • Neúrazový, spontánní pneumotorax
  • Může samovolně vzniknout u jinak zcela zdravých a mladých lidí. Častěji však vzniká u starších lidí s dlouhodobým plicním onemocněním. Dochází k němu prasknutím plíce s poplicnicí (blána pokrývající plíci) a následným proniknutím vzduchu do hrudní dutiny.
  • Nejčastěji se projeví bolestí na hrudi, kašlem a dechovými potížemi různé intenzity. Pohrudnice (blána vystýlající zevnitř hrudní dutinu) ani hrudní stěna není porušena.
  • Laicky jej nelze poznat. První pomoc spočívá v zajištění lékařského vyšetření – diagnózu odhalí až lékař. Nejsou-li žádné nebo pouze nevýrazné potíže, nebývá odhalen a sám se zhojí.
 • Zavřený pneumotorax
  • Vzniká jednorázovým proniknutím vzduchu do hrudní dutiny při poranění hrudníku. Následně se ihned otvor do hrudní dutiny uzavře (odtud zavřený pneumotorax).
  • Vzduch pronikl do hrudníku
   1. zevnitř, tedy z plíce poraněné například zlomeným žebrem, nebo
   2. zvenku, ránou pronikající hrudní stěnou.
  • Případné poranění hrudníku krvácí, krev není zpěněná. Ránou neproudí žádný vzduch. Zraněný má bolesti na hrudi, kašle a špatně se mu dýchá. Jeho stav se po zklidnění a poskytnutí první pomoci nezhoršuje.
  • První pomoc spočívá v uložení zraněného do polosedu a zakrytí rány.
 • Otevřený pneumotorax
  • Vzniká při zejícím poranění hrudní stěny. Při každém nádechu i výdechu je slyšet proudění vzduchu ránou (do hrudníku i ven). Z rány vytéká zpěněná krev, zraněný má bolesti, kašle a špatně se mu dýchá. Jeho stav se po zklidnění a poskytnutí první pomoci nezhoršuje.
  • První pomoc spočívá v uložení zraněného do polosedu a zakrytí rány.
 • Tenzní (kompresivní, záklopkový, ventilový, přetlakový) pneumotorax
  • Je velmi vzácná komplikace poranění hrudníku, kdy je vzduch opakovaně nasáván ránou při nádechu do hrudníku. Při výdechu dochází k ventilovému uzávěru rány a vzduch nemůže být vytlačen zpátky ven. Vzduch se hromadí v hrudníku natolik, že brzy začne utlačovat druhou (dosud zdravou, funkční) plíci.
  • Zdravá plíce z důvodu útlaku brzy nemůže dýchat a stav pacienta se velmi rychle zhoršuje. Je na místě okamžitě zabránit dalšímu nasávání vzduchu ránou do hrudníku. Přiložená dlaň na ránu a následně neprodyšný nebo poloprodyšný obvaz zajistí, aby dovnitř vzduch nepronikal ale ven může. To umožní přežití takto zraněného člověka.
 • Oboustranný (bilaterální) pneumotorax
  • Vzniká při vícečetném poranění hrudní stěny. Zajistit laicky základní životní funkce je pak velmi obtížné. Zachránit život by mohla okamžitá resuscitace. Dýchání z úst do úst bez ohledu na rány v hrudníku by snad mohlo zraněného udržet při životě do předání profesionálům. Šance na přežití je však mizivá.
 • Iatrogenní (lékařem způsobený) pneumotorax
  • Vzniká lékařským zákrokem. Může se jednat o záměrný zákrok (například při léčení tuberkulózy) nebo o omyl. Lékař při určitém léčebném zákroku může nechtěně poranit poplicnici nebo pohrudnici a vznikne pneumotorax, který bývá záhy odhalen a vyléčen.

Příznaky pneumotoraxu

Pneumotorax je nejčastěji následkem bodného nebo střelného poranění. Z rány může vytékat (zpěněná) krev a může být slyšet proudění vzduchu ránou. Zraněný člověk:

 • je vyděšený ze závažného poranění hrudníku a má strach ze smrti,
 • má velké bolesti, úporně kašle a může vykašlávat krev,
 • má dechové potíže různé intenzity a pocit, že se udusí.

Po zklidnění, uložení do vhodné polohy a základním ošetření rány zraněný sám zjistí, že vlastně netrpí nedostatkem vzduchu, protože jedna plíce dobře postačí k dýchání. Lidé s neúrazovým pneumotoraxem dokonce nemusejí mít navenek prakticky žádné dechové potíže.

První pomoc při pneumotoraxu

Zklidnění pacienta je prvořadý úkol. Je nutné ho přesvědčit, aby se snažil dýchat pomalu a pravidelně. Pacient sedí v polosedě s podloženými zády. Krvácející ránu může spolupracující pacient sám tisknout dlaní do doby, než zachránce sežene vhodný obvaz. Zároveň zachránce volá RLP.

Ránu je dobré zakrýt stejně jako jakoukoli jinou ránu (např. čistým obvazem či kapesníkem). U tenzního pneumotoraxu je nutné přiložit na ránu neprodyšný obvaz (např. fólii či igelit), aby do hrudníku při nádechu nemohl ránou vnikat vzduch.

Pokud zraněný ztrácí vědomí, musí být uložen do stabilizované polohy (na bok). Aby zdravá plíce měla co nejlepší podmínky k dýchání, musí pacient ležet poraněnou stranou dolů. V případě zástavy dechu následuje dýchání z úst do úst. Cizí těleso se z rány nikdy nevytahuje; mohlo by pronikat důležitými orgány v hrudníku a ty by mohly být laickým odstraněním předmětu poškozeny.

Je-li správně poskytnuta první pomoc a pacient je úspěšně transportován na hrudní chirurgii, jeho zranění bude vyřešeno operací. Po zhojení ran a odstranění hrudních drénů se může vyléčený pacient navrátit do aktivního života bez trvalých následků.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaký je přirozený stav plíce?
 2. Jaká síla drží plíce v roztaženém stavu uvnitř hrudníku?
 3. Čím dýchá pacient s proraženým hrudníkem s otevřeným pneumotoraxem?
 4. Jak ohrožuje pacienta na životě tenzní (záklopkový) pneumotorax?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 22. srpna 2013

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Kdy kašlání potlačovat a kdy podporovat
2. prosince 2008
ikašelidýcháníizánětimikroorganizmyiteplotaibřichoiporanění
Kdy kašlání potlačovat a kdy podporovat
Každý kašel je dobré nejprve pojmenovat. Výprava do lékárny pro lék proti kašli není vždy účelným řešením potíží. Častěji pomůže lék k uvolnění průdušek, který naopak účinné odkašlání podpoří.
Kdy kašlání potlačovat a kdy podporovat, /kasel
Kdy a jak zahájit oživování
20. dubna 2008
iporucha vědomíidýcháníiporaněníikolapsiprvní pomocisrdce
Kdy a jak zahájit oživování
V případě vyhasnutí základních životních funkcí zachrání život neodkladné zahájení srdeční masáže ještě před příjezdem lékaře.
Kdy a jak zahájit oživování, /resuscitace
Závažnost bodných a střelných poranění
15. května 2009
iporaněníikrváceníikůže-podkožíipohybibřichoicévy
Závažnost bodných a střelných poranění
Poranění zabodnutým předmětem nebo zástřel je závažné podle toho, jak a které vnitřní orgány jsou poškozeny.
Závažnost bodných a střelných poranění, /zavazna_poraneni
Rychlá lékařská pomoc
28. února 2010
iporucha vědomíiinfarkticévyiprvní pomociúrazizlomeniny
Rychlá lékařská pomoc
Úkolem rychlé lékařské pomoci (záchranky) je záchrana lidí v ohrožení života. Záchranka nenahrazuje lékařskou službu první pomoci (pohotovost) a není na takovou práci ani prostorově ani technicky vybavena.
Rychlá lékařská pomoc, /zachranka
Drobná krvavá poranění
22. ledna 2008
ikůže-podkožíiúraziporaněníikrváceníiprvní pomocimikroorganizmyizánětipohyb
Drobná krvavá poranění
Správné ošetření drobného poranění zkracuje dobu léčení, šetří bolest a pomáhá předcházet zánětlivým komplikacím. Rána by měla být ošetřena do 6 hodin od úrazu.
Drobná krvavá poranění, /poraneni

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?