Rychlá lékařská pomoc

Úkolem rychlé lékařské pomoci (záchranky) je záchrana lidí v ohrožení života. Záchranka nenahrazuje lékařskou službu první pomoci (pohotovost) a není na takovou práci ani prostorově ani technicky vybavena.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 28. února 2010
 

Výjezdy a součinnost záchranky s policií a hasiči

Zdravotnická záchranná služba je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) – součinnost záchranky s policií a hasiči. Jednotlivá stanoviště záchranky jsou v regionech rozmístěna tak, aby byl zajištěn dojezd k nemocnému do 20 minut. Sousedící stanoviště si v případě potřeby vzájemně vypomáhají. V případě zásahu domácí posádky má pochopitelně vypomáhající posádka ze vzdálenějšího regionu delší dojezdovou dobu.

i Nemocného člověka je nutno na místě vyšetřit, dle závažnosti stavu mu zajistit základní životní funkce a podat potřebné léky. V případě potřeby je pacient následně dopraven do nejbližší nemocnice, která je schopna ten který úraz nebo onemocnění vyřešit.

Pokud dojde k většímu neštěstí nebo k hromadné nehodě, vysílá dispečer na místo více posádek zároveň. Vrtulník může být po zhodnocení situace vyslán přímo dispečerem, nebo je po vyhodnocení stavu na místě nehody dodatečně přivolán posádkou rychlé lékařské pomoci. Součinnost s policií a hasiči u různých nehod (například dopravních) je již rutinní záležitostí.

i Čerstvě zalitá káva voněla po kuchyni. Vtom zvonila listonoška. Za několik sekund dvouleté dítě pláčem přivolává rodiče – bylo opařené kávou. Jeden z rodičů chladil spáleninu studenou vodou, druhý zavolal záchranku. Dispečer vyslal k opařenému dítěti do vesnice rychlou lékařskou pomoc. Záchranka dorazila za 6 minut. Opařené plochy dítěte byly rozsáhlé; zranění bylo velmi závažné, život ohrožující.

i Dítě bylo odborně ošetřeno a dostalo potřebné léky. Sanita vyrazila směrem k velkému parkovišti, spojila se s dispečerem a žádala vrtulník k transportu na kliniku pro spáleniny do Prahy. Zabezpečené dítě bylo předáno do vrtulníku na domluveném místě. Dětský život byl zachráněn.

Informační tok a rozhodování o posádce a výjezdech

Tísňová linka 155 vytáčená v každém regionu vyzvání na dispečinku záchranné služby patřičného kraje. Přítomný dispečer (zkušený proškolený zdravotník) zjistí důležité informace o stavu pacienta a rozhodne, kterou posádku vyšle na místo.

Dispečer se sám volajícího vyptá na vše potřebné, není tedy nutné být na rozhovor připraven. Dispečer umí položit otázky laicky pochopitelné a umí poradit, co dělat. Kvalita a vypovídací hodnota informace, kterou dispečer dostává je naprosto klíčová pro volbu dalšího postupu a tedy i úspěšnosti zásahu.

Dispečer má na výběr na místo vyslat:

 1. posádku rychlé zdravotnické pomoci (RZP) složenou z řidiče a sestry,
 2. posádku rychlé lékařské pomoci (RLP) složenou z řidiče, lékaře a sestry,
 3. posádku letecké záchranné služby (LZS) složenou z pilota, lékaře a sestry nebo použít
 4. systém „rendezvous“, složený z řidiče s lékařem. V hustě osídlených aglomeracích (centrum Prahy) je výjezdů více a proto je objíždění vozidel rychlé záchranné pomoci (bez lékaře) výhodné. Osobním autem mohou lékař s řidičem záchranářem objíždět a konzultovat více zasahujících posádek záchranky.

Řidič záchranky je vždy zároveň záchranář. Sestru někdy nahrazuje druhý záchranář. Oba jsou vyškoleni v oboru akutní intenzivní péče.

Služba pracuje v nepřetržitém směnném režimu (12 hodin). Vozidlo rychlé lékařské pomoci je vybaveno léky, zdravotnickou technikou a moderními přístroji, které umožňují zachránit život zraněnému nebo nemocnému člověku.

Důvody přivolání záchranky, plané výjezdy a agresivita pacientů

Nejčastější důvody pro volání záchranky jsou náhle vzniklé a závažné poruchy zdraví. Nejčastěji jde o bezvědomí, bolest na hrudi (infarkt), mozkovou mrtvici, překotný porod, dopravní nehodu nebo o závažný úraz jako jsou bodná a střelná poranění či zlomeniny.

 • Bohužel se stále vyskytuje záměrné zneužívání záchranné služby. Dohledávání takových volajících je možné, ale často svízelné a vždy zdržující a zatěžující.
 • Častější však bývá zneužívání neúmyslné, kdy je vyžadován zásah zdravotnické záchranné služby u případů, které k tomu nejsou vůbec vhodné. Například dlouhodobé potíže nebo potíže, které sice vyžadují vyšetření lékařem, neohrožují však pacienta na životě. Slovní agresivita takových volajících pak bývá pro dispečera jen těžko zvládnutelná.

Na místě zásahu se vyskytuje slovní agresivita nejčastěji v partách opilců. Vhodným jednáním však lze tyto jedince většinou usměrnit. V případě skutečné fyzické agresivity je volána pomocí integrovaného záchranného systému k součinnosti policie, která zajistí pacifikaci a případně i následný doprovod takového pacienta.

Respekt na silnici, dávání přednosti záchrance

Účastníci silničního provozu většinou respektují výstražná světla i zvukové výstražné zařízení záchranné služby. Často však nedovedou odhadnout velmi vysokou rychlost záchranky a manévrují tak, že nutí řidiče záchranky zbytečně brzdit. Tím zpomalují transport a velmi přitěžují pacientovi i posádce, která se snaží pacienta udržet při životě.

i Řidiči by měli zpomalit, zajet ke kraji vozovky a umožnit bezproblémové projetí záchranky. Na dvouproudové silnici projíždí sanita uprostřed, na víceproudové silnici mezi levým a s ním sousedícím pruhem.

i Paradoxně se relativně často stává, že proti sobě jedoucí řidiči oba zpomalí a nakonec zastaví přímo vedle sebe. Tím nutí záchranku zpomalit a mnohdy i zastavit do té doby, než jeden z nich nakonec popojede :-(

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaký je rozdíl mezi RZP a RLP?
 2. Jaké číslo se volá pro přivolání zdravotní záchranné služby?
 3. Co je náplní práce zdravotní záchranné služby?
 4. Jaká je dojezdová doba záchranné služby?
 5. Co je integrovaný záchranný systém?
 6. Proč je důležité podat dispečerovi na tísňové lince co nejjasnější informace o zraněných?
 7. Jaké posádky může vyslat dispečer na místo nehody?
 8. Jaké jsou nejčastější důvody výjezdů záchranky?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 28. února 2010

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Kdy a jak zahájit oživování
20. dubna 2008
iporucha vědomíidýcháníiporaněníikolapsiprvní pomocisrdce
Kdy a jak zahájit oživování
V případě vyhasnutí základních životních funkcí zachrání život neodkladné zahájení srdeční masáže ještě před příjezdem lékaře.
Kdy a jak zahájit oživování, /resuscitace
Možnosti podávání léků a lékové formy
9. května 2010
iangínaiporucha vědomíiteplotaicévyizvraceníialergie
Možnosti podávání léků a lékové formy
Léky se mohou dostat do těla různými cestami. Stejné množství léku (účinná dávka léku) působí stejně, je-li podáno kteroukoli formou a kteroukoli cestou. Většinou je možné nasadit takovou formu, která pacientovi vyhovuje.
Možnosti podávání léků a lékové formy, /leky
Typické úrazy malých dětí
11. srpna 2009
iporaněníiúraziprvní pomocizlomeninyiprevenceidětiipohyb
Typické úrazy malých dětí
Mechanizmy úrazů malých dětí se stále stejně opakují. Jestliže budou opatrovníkům známé, tak je snadné takovým úrazům předcházet.
Typické úrazy malých dětí, /urazy_batolat
Ochlazení jako první pomoc při spálenině
21. října 2007
iporaněníiprvní pomociúrazikůže-podkožíidětiižlázaipohyb
Ochlazení jako první pomoc při spálenině
Okamžité ochlazení spáleniny zásadně snižuje závažnost úrazu a jeho následky! Nejlépe poslouží proud studené čisté vody. O výsledné závažnosti úrazu rozhoduje každá sekunda.
Ochlazení jako první pomoc při spálenině, /ochlazeni_spaleniny
První pomoc při kolapsu
16. března 2008
iporucha vědomíimozek-nervyikolapsiprevenceiprvní pomocicukrovka
První pomoc při kolapsu
Mdloba je způsobena nedostatečným okysličením mozku, a to nejčastěji z důvodu poklesu krevního tlaku. Oživování (resuscitace) zkolabovaného je nutné jen výjimečně.
První pomoc při kolapsu, /kolaps
Rozpoznání a závažnost srdečního infarktu
12. května 2008
isrdceikreviporucha vědomíicévyicukrovkaiprevenceibřicho
Rozpoznání a závažnost srdečního infarktu
Srdeční infarkt neboli infarkt myokardu (česky záhať srdečního svalu) patří mezi civilizační choroby. Rozpoznání infarktu a bezodkladné zahájení masáže srdce zachrání život. Včasné další léčení může vrátit pacienta do plného zdraví.
Rozpoznání a závažnost srdečního infarktu, /srdecni_infarkt
Cévní mozková příhoda
5. července 2008
iinfarkticévyikrevimozek-nervyipoceníinevolnostizvraceníiporucha vědomíisrdce
Cévní mozková příhoda
Cévní mozková příhoda (také mrtvice, iktus či mozkový infarkt) je způsobena nedokrvením části mozku z důvodu zúžení nebo ucpání cév vyživujících mozek. Může se také jednat o prokrvácení části mozku z důvodu prasknutí nemocné cévy. Záludnost CMP spočívá v nenápadnosti nástupu a v jejím pozvolném a nebolestivém rozvoji.
Cévní mozková příhoda, /mrtvice
Závažnost bodných a střelných poranění
15. května 2009
iporaněníikrváceníikůže-podkožíipohybibřichoicévy
Závažnost bodných a střelných poranění
Poranění zabodnutým předmětem nebo zástřel je závažné podle toho, jak a které vnitřní orgány jsou poškozeny.
Závažnost bodných a střelných poranění, /zavazna_poraneni
Projevy zlomenin kostí
22. října 2009
izlomeninyiúraziporaněníikrváceníipohybirehabilitace
Projevy zlomenin kostí
Zlomeninou se rozumí porušení kontinuity kosti. Jedná se o nalomení, prasklinu, zlomeninu s posunem nebo bez posunu, roztříštění, rozdrcení kosti či vpáčení kosti. Rozpoznání zlomeniny kosti a správné poskytnutí první pomoci zabrání vzniku šoku a komplikací.
Projevy zlomenin kostí, /zlomeniny

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?