Srdeční infarkt: rozpoznání infarktu

Bezodkladné zahájení masáže srdce při infarktu zachrání život a včasné další léčení může vrátit pacienta do plného zdraví.

 • i
 • i
 • i
 • ihttps://www.pralek.cz/srdecni_infarkt?usp=sharing
 • i
 

Infarkt myokardu (česky záhať srdečního svalu) patří mezi civilizační choroby. Většinou navazuje na nezdravý životní styl (kouření cigaret, nedostatek pohybu, obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, stres), ale může přijít i z „plného zdraví“ u aktivního člověka. Infarkt postihuje nejčastěji muže ve středním a vyšším věku.

Jak funguje srdce

Srdeční sval pumpuje krev do těla. Aby srdeční sval mohl dobře pracovat, musí být sám zásoben dostatečným množstvím okysličené krve. Zvláštní cévy rozvádějí krev srdcem, postupně se větví a ke každému kousku srdečního svalu přivádí krev pouze jediná céva.

V jiných svalech a orgánech k jednomu místu přivádí krev více cév, poškození jedné z nich je snadno nahrazeno ostatními a vzniklý problém se nemusí vůbec projevit. Zdravá céva má ve stěně sval a je schopna se rozšiřovat nebo zužovat – podle nároků zásobovaného místa.

Člověk trénovaný pravidelnou zátěží je schopen v případě potřeby několikanásobně zvýšit práci srdce; zrychlením akce srdeční, zvýšením krevního tlaku a zvýšením stažlivosti srdce. Je-li srdeční sval dostatečně zásoben krví, zvýšení srdeční aktivity si člověk ani neuvědomuje, nemá žádné potíže.

Srdeční rytmus je určován zvláštním uzlíkem, z něhož vychází v určitých intervalech impulzy a stahy srdeční se rozšiřují po srdci systematicky speciálním nervovým převodním systémem.

Projevy onemocnění srdečních cév

Srdeční cévy podléhají stárnutí stejně, jako ostatní cévy v těle. Jejich kornatění (ateroskleróza) se vyvíjí:

 1. změnou cévní výstelky,
 2. postupným ukládáním tuků,
 3. snížením roztažitelnosti,
 4. postupným zužováním až po úplný uzávěr cévy (infarkt).

Proces kornatění cév začíná již v dětském věku a v průběhu života se zhoršuje. Jestliže z důvodu kornatění srdeční sval dostává v daném okamžiku méně krve než potřebuje, nemoc se projeví pálivou nebo svíravou bolestí za hrudní kostí. Bolest vyzařuje do zad, do krku, do horní končetiny nebo do břicha (podle umístění postiženého ložiska na srdci).

Potíže mohou samovolně po zklidnění ustat a opět se vrátit při stresu, námaze, nebo jen při přejedení. Tento stav může být dlouhodobý, pak se nazývá angína pectoris.

Jestliže dojde k (téměř) úplnému uzávěru některé srdeční cévy, do určitého okrsku srdečního svalu nepřichází žádná krev. Náhle vzniknou potíže podobné, jako při angíně pectoris, ale intenzivnější. Pak postižená část srdce přestává správně pracovat – vzniká srdeční infarkt.

Závažnost infarktu podle rozsahu a umístění

V případě postižení malého rozsahu (například pouze část stěny srdeční) bez postižení převodního systému vzniknou potíže a bolesti, ale stav se může sám upravit. Drobná postižená část srdce sice odumře, ale později se zahojí jizvou a na funkci srdce nemusí zůstat žádné následky – jedná se o tzv. přechozený infarkt.

V případě narušení převodního systému bude podle rozsahu a umístění ložiska infarkt závažný a vzniká porucha rytmu nebo dokonce zástava srdce během několika sekund.

V případě závažného infarktu se srdeční zástavou může zachránit život okamžitá resuscitace. Po úspěšné resuscitaci a prokázání infarktu EKG záznamem (záznam infarktem změněné elektrické aktivity srdeční) má pacient šanci dostat se včas k výkonu na specializované pracoviště.

Dříve než dojde k odumření infarktem ohroženého svalu, může se podařit do postižené cévy zavedenou sondou obnovit průtok krve a infarkt se vůbec nemusí vyvinout. Výsledkem je vyléčení a návrat do plného zdraví během několika dnů.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Co znamená nezdravý životní styl?
 2. Využívá srdeční sval ke své výživě pumpovanou krev nebo má své vlastní cévy?
 3. K čemu slouží svaly ve stěně cév?
 4. Čím je způsobena pálivá bolest za hrudní kostí?
 5. Čím je dáno, že někdo infarkt přechodí bez následků a někdo má vážné potíže?
 6. Proč je dobře pospíchat při vzniku popsaných potíží s vyhledáním lékařské pomoci?

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Závislosti na kouření je snazší předejít
23. února 2012
iprevenceicévyinevolnostitočení hlavyikašelinádoryizhoubnéiinfarkt
Závislosti na kouření je snazší předejít
Kouření tabáku (nejčastěji cigaret) přináší kuřákovi krátkodobě příjemný prožitek, ale dlouhodobě nepříjemnou závislost na nikotinu. Podle stupně závislosti již nebývá kouření nikterak příjemným zážitkem, spíše vzniká problém, když nezbytná cigareta chybí.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/koureni_cigaret?usp=sharing
Závislosti na kouření je snazší předejít, /koureni_cigaret
Obezita jako nepoměr příjmu a výdeje energie
28. února 2008
istrava-zažíváníizdravý životní stylipohybilátková výměnaiprevenceibřicho
Obezita jako nepoměr příjmu a výdeje energie
Obezitu může řešit jedině změna poměru příjmu a výdeje energie. Pokud se množství přijaté energie (potravou) rovná množství energie spotřebované (prací nebo cvičením), pak člověk nehubne ani netloustne.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/obezita_a_energie?usp=sharing
Obezita jako nepoměr příjmu a výdeje energie, /obezita_a_energie
Jak žít s cukrovkou
26. března 2008
icukrovkaistrava-zažíváníilátková výměnaiporuchy vědomíiprvní pomoc
Jak žít s cukrovkou
Ukázněný diabetik (česky cukrovkář) se nemusí během života setkat se žádnými komplikacemi cukrovky. Ty bývají způsobené nedodržováním doporučených léčebných zásad.
Jak žít s cukrovkou, /cukrovka
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
27. března 2008
isrdceicévyiprevenceizdravý životní stylitlakoměritočení hlavy
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
Opakovaně naměřené hodnoty krevního tlaku se liší v závislosti nejen na zdravotním stavu, ale i na podmínkách měření.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/krevni_tlak?usp=sharing
Měření a vyhodnocení krevního tlaku, /krevni_tlak
Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice
5. července 2008
iinfarkticévyimozek-nervyipoceníinevolnostizvraceníiporuchy vědomíisrdce
Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice
Záludnost cévní mozkové příhody spočívá v nenápadnosti jejího nástupu a v jejím pozvolném a nebolestivém rozvoji.
Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice, /iktus
Jak snížit hladinu cholesterolu v krvi
11. září 2013
ilátková výměnaistrava-zažíváníizdravý životní styliprevenceicévyimozek-nervy
Jak snížit hladinu cholesterolu v krvi
Vysoká hladina cholesterolu v krvi a jeho usazování v cévách je následkem dlouhodobého stresu a nedostatku vitamínu C. Obojímu lze tedy přirozeně předejít omezením stresu a správnou životosprávou. Vynechání tučných jídel nemá na hladinu cholesterolu v krvi téměř žádný vliv.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/cholesterol?usp=sharing
Jak snížit hladinu cholesterolu v krvi, /cholesterol
Resuscitace neboli oživování
20. dubna 2008
iporuchy vědomíidýcháníiporaněníikolapsiprvní pomocisrdce
Resuscitace neboli oživování
V případě vyhasnutí základních životních funkcí zachrání život neodkladné zahájení srdeční masáže ještě před příjezdem lékaře.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/resuscitace-ozivovani?usp=sharing
Resuscitace neboli oživování, /resuscitace-ozivovani

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • iPerfektní čitelnost na všech zařízeních.
 • iPublikační proces s autorizací změn a testovacím prostředím.
 • iSpráva štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet.
 • iNeustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti.
 • iPodrobné statistiky návštěvnosti.

Chcete také publikovat na internetu?