Nebezpečí skoku do vody

Skoky do známé i neznámé vody mohou být velmi nebezpečné. V drtivé většině případů mívají skokani změněné uvažování. Typicky se před někým předvádějí a nebývají tedy u vody sami. Proto je na jejich kamarádech, aby jim v takovém konání zabránili.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 23. března 2015
 

Neprozkoumaná voda je každoroční nástrahou „odvážlivců“ se sníženým úsudkem. Nemalý podíl na zraněních spojených se skokem do mělké vody nesou i dobře známé vody. Úrazy závisí mimo ostatních faktorů také na typu skoku.

Skok do neznámé vody

Skok do vody bez předchozího prozkoumání dna není známkou odvahy, ale chabého úsudku typicky ovlivněného alkoholem nebo nízkou inteligencí. Následkem jsou zcela zbytečné a mnohdy závažné úrazy často s doživotními či dokonce fatálními následky.

 • Pod neprůhlednou hladinou bývají ukryty nejrůznější předměty s ostrými hranami, jako jsou trčící dráty, plechy, střepy, potopené kmeny, balvany, zbytky betonových konstrukcí a podobně.
 • Je-li voda naopak křišťálově čistá, a tedy průzračná, lze jen těžko odhadnout její skutečnou hloubku a hrozí poranění o dno.

Nebezpečí skoku do známé vody

Záludnost vodní hladiny se může projevit i na dobře známém místě. Podmínky na dně se mohou změnit ze dne na den nebo se skok nemusí vydařit. Pod vlivem opojení dochází i k absurdním zraněním, jako je skok do vypuštěného bazénu.

Po velké vodě
Při velké vodě (po vydatné bouřce) nese voda spoustu plavených břemen. Nejčastěji balvany nebo kmeny mohou uvíznout v tůni, kam ještě nedávno lidé skákali, kde se koupali a potápěli. V divočejší řece se profil dna mění průběžně.
Nepodařený skok
I pokud je voda prozkoumaná, nemusí se skok vždy podařit – obzvlášť netrénovanému skokanovi. Ve velké rychlosti (pád z velké výšky nebo při vodním lyžování) voda působí jako nebezpečná pevná překážka. Náraz na vodní hladinu může způsobit závažná zranění podobná těm, která vznikají při dopravních nehodách nebo při pádu z výšky na beton.
Vypuštěný bazén
Dokonce tak známý prostor jako je bazén na zahrádce představuje skryté nebezpečí. Snadno lze v noci přehlédnout či zapomenout, že je vypuštěný. Skokani v takových případech bývají vždy pod vlivem alkoholu nebo drog.

Typické úrazy spojené se skokem do vody

Úrazy spojené se skoky do vody souvisí většinou s typem skoku. Zatímco skoky do dálky či skoky po nohou nemusí končit tragicky, kolmé skoky po hlavě dělí od smrti mnohdy jen náhoda.

Skok po hlavě do dálky (tzv. startovní skok)
Nejčastěji při něm dochází k tržným ranám či zlomeninám prstů, rukou, temene hlavy a hlavně obličeje a nosu.
Naštěstí většinou nedochází ke zlomeninám lebky a krční páteře, protože lebka zpravidla po ukrytém předmětu sklouzne. Nicméně se kůže hlavy často o předmět roztrhne, čímž dochází i ke skalpaci (plošnému oddělení kůže s vlasy od lebky).
Kolmý skok po hlavě
Po nárazu hlavou do dna vede kolmý skok téměř vždy ke zlomení nebo vykloubení krční páteře s porušením míchy. Následky bývají v lepším případě doživotní (zlomený vaz), v horším případě fatální.
Skok po nohou resp. sbalený skok (tzv. kufr)
Dochází k drobným poraněním dolních končetin resp. kterékoli části těla o předměty na dně.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Proč je nebezpečné skočit do neznámé vody?
 2. Čím je nebezpečný skok po hlavě do mělké vody?
 3. V čem tkví nebezpečí skoku do známé řeky po velké vodě?
 4. Za jakých podmínek se lze poranit o vodní hladinu?
 5. Jaký člověk skočí v noci do vypuštěného bazénu?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 23. března 2015

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Drobná krvavá poranění
22. ledna 2008
ikůže-podkožíiúraziporaněníikrváceníiprvní pomocimikroorganizmyizánětipohyb
Drobná krvavá poranění
Správné ošetření drobného poranění zkracuje dobu léčení, šetří bolest a pomáhá předcházet zánětlivým komplikacím. Rána by měla být ošetřena do 6 hodin od úrazu.
Drobná krvavá poranění, /poraneni
Projevy zlomenin kostí
22. října 2009
izlomeninyiúraziporaněníikrváceníipohybirehabilitace
Projevy zlomenin kostí
Zlomeninou se rozumí porušení kontinuity kosti. Jedná se o nalomení, prasklinu, zlomeninu s posunem nebo bez posunu, roztříštění, rozdrcení kosti či vpáčení kosti. Rozpoznání zlomeniny kosti a správné poskytnutí první pomoci zabrání vzniku šoku a komplikací.
Projevy zlomenin kostí, /zlomeniny

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?