Cévkování močového měchýře

Pokud má pacient plný močový měchýř a nemůže se vymočit, jedná se o velmi bolestivou retenci moči. Pak je nutné moč vypustit cévkou, pacienta tzv. vycévkovat. V určitých případech se močová cévka zavádí také preventivně nebo z hygienických důvodů.

 • i
 • i
 • i
 • ihttps://www.pralek.cz/cevkovani?usp=sharing
 • i
 

Močová trubice při močení odvádí moč z močového měchýře ven z těla. U mužů může normálnímu vymočení bránit nejčastěji zvětšená prostata, u žen neurologická porucha.

Příčiny retence moči jsou

Cévka je sterilní trubička, kterou je z močového měchýře vypouštěna moč. Je vždy na jedno použití. Cévkování je jednoduchý nebolestivý zákrok, který je nepříjemný a obtěžuje převážně studem.

iMoč se tvoří v ledvinách a dvěma močovody průběžně odtéká do močového měchýře, ve kterém se shromažďuje. Při močení je vypuzena močovou trubicí ven z těla.

Jednorázová cévka

Jednorázové vycévkování (katetrizace močového měchýře) mužů i žen je rutinní výkon před mnohými léčebnými i diagnostickými zákroky ve zdravotnictví. Do močového měchýře je močovou trubicí zavedena jednorázová cévka neboli močový katetr.

iMočová cévka je sterilní, tedy bez choroboplodných zárodků. Rovněž její zavádění je prováděno za sterilních podmínek. Cévka je vyrobena z měkkého nedráždivého materiálu a šetrné cévkování není bolestivé.

Trvalá cévka

V případě očekávaných, opakovaných nebo dlouhodobých problémů s retencí lze zavést tzv. trvalou močovou cévku (permanentní katetr). Od jednorázové cévky se liší tím, že je složena ze dvou hadiček.

Hlavní hadička odvádí moč. Druhá tenká hadička má na zevním ústí ventilek, kterým se po zavedení cévky naplňuje malý balónek v měchýři. Po naplnění balónku (5 až 10 ml vody) nemůže cévka vypadnout, a tedy ji nelze z měchýře vytáhnout ani vytrhnout.

Močová cévka je následně napojena průhlednou hadičkou na kalibrovaný průhledný sběrný vak. Lze tedy sledovat množství moči i její eventuální příměsi. Moč přitéká do vaku průběžně podle toho, jak rychle je tvořena ledvinami. V močovém měchýři se tedy žádná moč neudržuje. Jedná se o uzavřený systém, který nepáchne a nijak neobtěžuje pacienta ani jeho okolí.

Cévku lze v měchýři ponechat asi 4 až 5 týdnů, pak je ji třeba vyměnit. Postupně se totiž na cévce usazují různé organické a anorganické látky, které by způsobily nepříjemné komplikace. Pokud se cévka vyměňuje, je nejprve nutné ventilkem vypustit obsah balónku. Pak lze cévku snadno vytáhnout.

Komplikace spojené s cévkováním

Cévkování je nepříjemné a lidé z něj mívají strach. Značnou roli hraje stud. Pacient, který je teoreticky obeznámen s cévkováním i s eventuálními potížemi, nemá s cévkou problém.

 • Bezprostředně po zavedení cévky má pacient pocit nutkání močení, i když má močový měchýř prázdný.
 • Nepoučený pacient se často snaží cévku vytáhnout, protože má mylný pocit, že mu cévka brání v močení. To ovšem nejde, kvůli naplněnému balónku v měchýři.
 • Pálení močové trubice po vycévkování bývá známkou jejího podráždění nebo později i počínajícího zánětu.
 • V případě ucpání cévky je nutné nefunkční cévku odstranit a zavést novou (přecévkovat).
 • Po odstranění cévky mívají pacienti dočasné potíže s udržením moče.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Kdy je nutné zavést pacientovi cévku?
 2. Jaký je rozdíl mezi cévkou k jednorázovému vycévkování a trvalou cévkou?
 3. Proč nelze trvalou cévku vytrhnout z močového měchýře?
 4. Za jak dlouho a proč je třeba vyměnit trvalou cévku?

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Prostata: potíže s močením
20. února 2011
iprostataižlázaimočová soustavaizánětinádoryinezhoubnéizhoubné
Prostata: potíže s močením
Zvětšená prostata je nejčastější příčinou potíží s močením. Při léčení jakýchkoli potíží s prostatou provádí urolog taková vyšetření, která prokáží nebo vyloučí i rakovinu prostaty. Největší problém tedy hrozí, jestliže se pacient se svými problémy vůbec neléčí.
Prostata: potíže s močením, /prostata
Zánět močového měchýře žen
27. ledna 2010
imočová soustavaizánětiprochlazeníibřichoipoceníineúrazovéiprevenceikrvácení
Zánět močového měchýře žen
Zánět močového měchýře je nepříjemné a velmi bolestivé onemocnění, které není nakažlivé ani nebezpečné. Postihuje nejčastěji mladé ženy a bohužel se vracívá. Není souvislost mezi zánětem močového měchýře a zanedbáváním hygieny.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/zanet_mocoveho_mechyre?usp=sharing
Zánět močového měchýře žen, /zanet_mocoveho_mechyre
Péče o penis, hygiena chlapců, fimóza, obřízka
9. července 2009
ipenisimočová soustavaidětskéihygienaiprevenceizáněticukrovkaistrach
Péče o penis, hygiena chlapců, fimóza, obřízka
Péče o penis již od útlého věku je podmínkou jeho správného dalšího vývoje. Tím se zamezí vzniku zánětu a hlavně následných komplikací a potíží v dospívání.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/penis-fimoza-obrizka?usp=sharing
Péče o penis, hygiena chlapců, fimóza, obřízka, /penis-fimoza-obrizka
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
16. června 2008
izvraceníinevolnostižaludekistrava-zažíváníizdravý životní stylibřicho
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
Dostanou-li se jinak prospěšné bakterie do míst, kam nepatří, mohou způsobit nemoc. Jsou-li správné bakteriální kmeny na správném místě, pak vzniká oboustranně prospěšná spolupráce a tělo funguje jak má. Přirozená bakteriální flóra bývá vždy narušena užíváním antibiotik.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/mikroorganizmy?usp=sharing
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka, /mikroorganizmy
Léčba zánětu podle druhu a stádia
27. prosince 2014
izánětiteplotaitekutinyispáleninyineúrazové
Léčba zánětu podle druhu a stádia
Jednotlivé fáze a druhy některých zánětů na sebe navazují nebo mezi sebou v průběhu vývoje vzájemně přecházejí v souvislosti s úspěšností hojení. U jiných zánětů převažuje jediná fáze po téměř celou dobu trvání nemoci. Jednotlivá stádia mají své specifické projevy, proto je i léčba v různých fázích zánětu rozdílná.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/lecba_zanetu?usp=sharing
Léčba zánětu podle druhu a stádia, /lecba_zanetu

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • iPerfektní čitelnost na všech zařízeních.
 • iPublikační proces s autorizací změn a testovacím prostředím.
 • iSpráva štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet.
 • iNeustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti.
 • iPodrobné statistiky návštěvnosti.

Chcete také publikovat na internetu?