Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích

Pocit nevolnosti může být vyvolán nejrůznějšími druhy pohybu. Tomu lze mnohdy snadno předejít. Někdy však mohou být tytéž stavy projevem onemocnění.

Nevolnost vzniklá v dopravním prostředku se laicky nazývá nemoc z pohybu, cestovní nemoc, mořská nemoc nebo odborně kinetóza. Nejedná se o nemoc, ale o velmi nepříjemný stav způsobený nesouladem informací z rovnovážného ústrojí se zrakovými vjemy – tedy s vnímaným pohybem.

Nejčastější projevy kinetózy jsou pocit na zvracení, studený pot, slabost, bledost, závrať, bolest hlavy, celkový pocit těžkosti, pokles krevního tlaku, slinění, říhání, zvracení. Projevy mohou mezi sebou vzájemně přecházet, mohou se různě kombinovat nebo se vyskytovat jednotlivě.

Vznik kinetózy

Pro vznik kinetózy jsou typické nejrůznější druhy pohybu jako např. jízda autem, autobusem nebo vlakem, neklidný let letadlem, plavba lodí, různé pouťové atrakce, volný pád, plavání v mořských vlnách, potápění, sjezdové lyžování za snížené viditelnosti nebo jízda na zvířeti. Někdy stačí sledování kymácejícího se předmětu či filmových záběrů zmíněných pohybů.

K nevolnosti jsou náchylnější děti než dospělí. Kinetóza může být u některých lidí navozena sezením proti směru jízdy při jízdě v dopravním prostředku. Vznik kinetózy podpoří každý pohyb, který překvapí. Může se jednat o nečekané zabrzdění, akceleraci, zhoupnutí lodi, propadnutí letadla atp.

Prevence kinetózy

Vzniku kinetózy je možné předcházet sledováním pohybu a vyhýbáním se neočekávaným pohybům – tedy aktivním slaďováním zrakových vjemů s informacemi z rovnovážného ústrojí. Také prospívá psychická a fyzická pohoda. Toho je možné docílit

 • sezením po směru jízdy a sledováním cesty nejlépe čelním oknem,
 • na lodi sledováním jakéhokoli „stabilního bodu“ mimo loď (horizontu, mraku nebo měsíce),
 • spánkem či jen zavřením očí (tím se vyřadí zrakové vjemy),
 • tlumícím lékem ve vhodné formě,
 • upoutáním pozornosti (konverzací, poslechem hudby nebo zpěvem),
 • zastávkami s procházkou či proběhnutím,
 • psychickou podporou (u dětí s ujištěním, že dnes bude cesta jistě příjemná),
 • udržováním příjemných podmínek (čerstvý vzduch a příjemná teplota),
 • příjmem malého množství chutného jídla a dostatkem oblíbených tekutin.

Komplikace kinetózy

Projevy kinetózy mohou být v některých případech příznaky onemocnění (například zánětu zevního zvukovodu). Pak je nutné, aby se pacient podrobil důkladnému vyšetření. Známkou onemocnění mohou být projevy kinetózy

 • v situacích, ve kterých se dříve neobjevovaly, či
 • přetrvávající delší dobu po ukončení činnosti, která je vyvolala.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaká je příčina vzniku kinetózy?
 2. Jaká jsou další označení pro kinetózu?
 3. Jaké jsou projevy kinetózy?
 4. Jaké jsou možnosti prevence vzniku kinetózy?
 5. Co odlišuje kinetózu od onemocnění se stejnými příznaky?

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.