Nezhoubný nebo zhoubný nádor: obecné srovnání

Nezhoubný nádor není nebezpečný a lze jej snadno odstranit. Včasně odhalená a léčená rakovina (zhoubný nádor) je rovněž léčitelná. Když však není včas odhalena, pacienta zahubí.

 

Nezhoubný nádor

 • je společenství buněk, které mají poněkud změněné chování oproti původní tkáni, ze které vyšly;
 • je ohraničen vůči svému okolí (nikdy neprorůstá do okolních struktur);
 • sám nijak nebolí;
 • roste velmi pomalu (roky);
  • Buňky nádoru se množí, rostou a odumírají téměř stejně rychle jako okolní buňky.
 • nikterak nevysiluje svého nositele;
 • může se projevovat jako změna původního tvaru (deformuje) a tím může hyzdit;
 • může tlačit na okolní tkáně a tím působit potíže;
  • Tlačí-li nádor na nerv, může tím působit bolest (podobně jako karpální syndrom).
  • Utlačuje-li nádor životně důležitý orgán, může tím pacienta ohrozit na životě.
 • nikdy netvoří druhotná ložiska, kde by začal růst (metastázy);
 • sám svého nositele nezahubí;
  • Může se však za určitých podmínek proměnit ve zhoubný nádor.
 • lze většinou poměrně snadno chirurgicky odstranit.

Zhoubný nádor – rakovina

 • je společenství buněk, které mají zásadně změněné chování oproti původní tkáni, ze které vyšly;
 • nebývá ohraničen vůči svému okolí a často brzy prorůstá do okolních struktur;
 • sám nijak nebolí;
 • roste velmi rychle (týdny);
  • Buňky zhoubného nádoru se množí tak překotně, že neplní žádnou jinou funkci než vlastní množení.
 • vysiluje svého nositele, který chátrá a hubne;
  • Zhoubný nádor má velmi vysokou energetickou spotřebu. Proto člověk postižený rakovinou často v počátku onemocnění hubne jakoby bez příčiny.
 • se většinou nestihne projevit změnou tvaru (deformitou);
  • Dříve začnou dominovat ostatní dravé vlastnosti zhoubného nádoru.
 • prorůstá do okolních tkání a orgánů a tím může rušit jejich funkce;
  • Změněná funkce okolních tkání může působit krutou bolest.
 • často tvoří druhotná ložiska jinde v těle (metastázy), kde roste stejně agresivně;
 • brzy zahubí svého nositele, pokud není léčen;
 • bývá složitější operačně odstranit.

iByla prokázána souvislost mezi zhoubným nádorem a výskytem určitého konkrétního viru. Například očkování proti rakovině děložního čípku je ve skutečnosti očkováním proti viru, který se spolupodílí na vzniku rakoviny děložního čípku a je přenosný pohlavní cestou.

iMnohé zhoubné nádory se vyskytují pouze v určitých oblastech. Například Japonka v Japonsku nikdy neonemocní rakovinou prsu. Odstěhuje-li se však do USA, její dcera narozená v Americe rakovinou prsu onemocní se stejnou pravděpodobností, jako jiná Američanka. Příčina není známá.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Čím se liší nezhoubný nádor od rakoviny?
 2. Za jakých okolností bolí zhoubný nádor?
 3. Za jakých okolností bolí nezhoubný nádor?
 4. Co to je metastáza?

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Záludnost rakoviny prsu
25. července 2010
ibouličkaistrachižlázainádoryizhoubnéiuzlinyiprevence
Záludnost rakoviny prsu
Boulička v prsu nemusí být vždy rakovina. Včasné lékařské vyšetření je nezbytnou podmínkou vyvrácení nebo potvrzení obávané diagnózy a zároveň povede k vyřešení problému. Čas vždy pracuje pro případný nádor.
Záludnost rakoviny prsu, /rakovina_prsu
Noční brnění prstů ruky: karpální syndrom
17. ledna 2011
imozek-nervyipohybizánětinádoryinezhoubné
Noční brnění prstů ruky: karpální syndrom
Syndrom karpálního tunelu se projevuje brněním, trnutím až bolestí 2. až 4. prstu ruky. Potíže narůstají hlavně v noci. Rozhýbání prstů pomůže pouze krátkodobě. Trvalým řešením obtěžujících potíží je operační uvolnění utlačovaného nervu.
Noční brnění prstů ruky: karpální syndrom, /karpalni_syndrom
Obezita jako nepoměr příjmu a výdeje energie
28. února 2008
istrava-zažíváníizdravý životní stylipohybilátková výměnaiprevenceibřicho
Obezita jako nepoměr příjmu a výdeje energie
Obezitu může řešit jedině změna poměru příjmu a výdeje energie. Pokud se množství přijaté energie (potravou) rovná množství energie spotřebované (prací nebo cvičením), pak člověk nehubne ani netloustne.
Obezita jako nepoměr příjmu a výdeje energie, /obezita_a_energie

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?