Bolest paty: patní ostruha

Patní ostruha je zkostnatělý výrůstek patní kosti v místě úponu vazu. Léčení počátečních příznaků nemoci je snadné. U plně vyvinutého onemocnění jsou nutné složitější léčebné metody.

Patní ostruha (exostosis calcanei) vzniká jako následek dlouhodobého přetěžování stáním nebo sportem, obzvlášť v kombinaci s nevhodnou obuví[1]. Přetěžování je i příčinou onemocnění ostatních šlach[2] a jejich úponů ke kostem.

Ostruha se může vytvořit pod patou uprostřed nohy, na vnitřní nebo zevní straně plosky. Někdy vznikne za patou, na zadní straně v místě úponu Achillovy šlachy. Výskyt ostruhy pod i za patou není vzácností.

Vývoj a projevy patní ostruhy

 1. Při vzniku ostruhy se jedná zpočátku jen o bolesti paty[3] v souvislosti se zátěží.
 2. Následně dochází k ukládání vápníku do přetěžovaného nebo opakovanými drobnými úrazy drážděného úponu.
  • Úpon vazu ke kosti se postupně mění v plnohodnotnou kost a tím vzniká kostěný výrůstek.
 3. Plně vyvinutá ostruha bolí:
  • mechanickým tlakem proti tvrdé podložce nebo proti botě,
  • bolestivý je stále i úpon šlachy k ostruze.

Léčení prvotních projevů patní ostruhy

Již při prvních projevech onemocnění je vhodné podstoupit chirurgické nebo ortopedické[5] vyšetření včetně rentgenu paty. Typická je bolestivost nejvíce ráno (než se noha „rozchodí“), nebo naopak bolest po námaze, třeba i večer v klidu. Na rentgenu zatím není žádný nález, ale už se dá usoudit, že vzniká patní ostruha.

Léčení plně rozvinuté patní ostruhy

V případě, že pacient vyhledá odborného lékaře až s plně vyvinutou ostruhou, bude léčení svízelnější. Vyšetření a rentgen vyvinutou patní ostruhu prokáže. Lze vyzkoušet metody léčení popsané výše. Jejich efekt však nyní již nemusí být dostatečný.

 • Je namístě užití nejrůznějších ortopedických vložek a jiných ortopedických pomůcek k odlehčení bolestivých míst. Správně vedená rehabilitace může zcela zbavit pacienta potíží.

Například mohou potíže ustoupit napravením chybného stereotypu chůze (uvolněním páteře), pokud vnik ostruhy způsobil. Ostruha tím nezmizí, ale pacient může bezbolestně chodit.

 • Moderní a účinnou metodou léčení ostruhy je ultrazvuková rázová vlna vytvářená zvláštním přístrojem, který vlastní mnohá pracoviště.
 • Rentgenové ozařování odstraní z bolestivého úponu aseptický zánět[7] a tedy i bolest. Nebolestivá ostruha však nezmizí.
 • Jsou-li všechny vyjmenované léčebné metody bez efektu, je nevyhnutelné přistoupit k ortopedické operaci.

Prevence bolesti pat správnou péčí o nohy

Předcházet bolestem pat a nohou lze správnou péčí o nohy – vhodnou obuví, procvičováním a masírováním nohou. Vždy je nutné upravit vadné postavení nohou správnými ortopedickými pomůckami nebo fyzioterapií.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Co je patní ostruha?
 2. Jaká je častá příčina bolesti paty neúrazového původu?
 3. Kde se na patě ostruha nachází?
 4. Co bývá příčinou vzniku patní ostruhy?
 5. Jaké jsou možnosti léčení ostruhy?