Poúrazové krvácení do hlavy

Po úrazu hlavy může po určité bezpříznakové době vzniknout chronický subdurální hematom. Jeho záludnost spočívá v plíživém nástupu potíží, které si pacient často sám vůbec neuvědomuje.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 31. ledna 2011
 

Mozek je uložen v lebce, která ho chrání. Dále je chráněn tím, že v případě prudkého pohybu nebo nárazu hlavy se může mozek ještě částečně pohybovat setrvačností uvnitř lebky. Tento pohyb je umožněn mozkovými obaly (mozkovými plenami nebo také blánami) a tekutinou uloženou mezi nimi.

Skrze mozkové obaly procházejí „přemosťující žíly“, které se mohou při různém násilí přetrhnout a začít krvácet. Dva vnitřní obaly jsou velmi jemné, zevní obal je pevný – tvrdá plena mozková (dura mater). Odtud název subdurální hematom – tedy krevní výron uložený pod tvrdou plenou.

Příčina vzniku subdurálního hematomu

Je-li násilí působící na lebku (úraz hlavy) větší, než dokáže výše popsaný ochranný mechanizmus utlumit, může dojít ke vzniku subdurálního hematomu. Podle rychlosti nástupu lze dělit hematom na akutní (nástup projevů do 1 dne) a chronický (pozvolna vznikající).

Ke vzniku subdurálního hematomu je zapotřebí u různých lidí různá intenzita původního úrazu hlavy. U někoho musí být úraz závažný, jinému stačí uhodit se do hlavy o zárubeň (futro) nízkých dveří. Pak se pacient na původní úraz pro jeho malichernost nemusí vůbec pamatovat.

Projevy chronického subdurálního hematomu

Subdurální hematomy jsou různě závažné podle svého rozsahu a následného vývoje. Jednotlivé projevy se mohou měnit a přecházet jeden v druhý podle síly a směru útlaku jednotlivých mozkových center.

 1. Drobný subdurální hematom se vzhledem k nevelkému rozsahu nijak neprojevuje a časem se sám zcela vstřebá, aniž by byl zjištěn.
 2. Běžný chronický subdurální hematom se projeví v průměru za týden až měsíc
  • známkami nitrolebečního přetlaku; tedy bolestí hlavy, zvracením, nestejně širokými zornicemi a postupně narůstající poruchou vědomí, která může vést až k fatálnímu konci, nebo
  • častěji poruchou utlačovaných center v mozku; tedy bolestí hlavy, změnou osobnosti a zvýšenou únavností.
 3. Rozsáhlý nebo vícečetný chronický subdurální hematom způsobuje pokračující útlak mozku s různými projevy:

Určení choroby a léčba subdurálního hematomu

Chorobu určí neurolog na základě rozhovoru s pacientem (anamnéza) a odborného vyšetření. Diagnózu potvrdí vyšetření CT (Computer tomograph), které odhalí uložení i rozsah hematomu a ukáže rovněž rozsah odtlačení celého mozku k opačné straně.

Chronický subdurální hematom se může začít sám vstřebávat ve kterékoli fázi onemocnění a tím dojde k samovolnému vyléčení. V případě poruchy krevní srážlivosti nebo vysokého tlaku krve je nutné nasadit patřičné léky. Jestliže příznaky neustupují, je nutná jednoduchá neurochirurgická operace – nebolestivé uvolnění přetlaku uvnitř lebky (provádí se v místním znecitlivění).

Prognóza (další vývoj) subdurálního hematomu

K recidivě (znovuvzplanutí) hematomu dochází zřídka – asi u 4 % operovaných.

Vzácně může dojít ke vzniku více chronických subdurálních hematomů zároveň. Může se tak stát po závažnějším původním úrazu, kdy mohlo být poškozeno současně více přemosťujících žil.

Tlakem subdurálního hematomu může dojít k napnutí zdravých přemosťujících žil. Takové žíly jsou pak náchylnější k přetržení vlivem relativně nízké intenzity dalšího úrazu hlavy. Ke vzniku takových hematomů může dojít v různých dobách (i v řádu měsíců).

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Čím je chráněn mozek proti úrazu?
 2. Za jakých podmínek může vzniknout subdurální hematom?
 3. Jak velká intenzita úrazu hlavy je nutná ke vzniku subdurálního hematomu?
 4. Jaké mohou být projevy subdurálního hematomu?
 5. Proč se mohou jednotlivé projevy mozkového útlaku v průběhu vývoje subdurálního hematomu měnit?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 31. ledna 2011

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Zvracení, průjem, škytání a větry
10. září 2009
izvraceníinevolnostižaludekistrava-zažíváníijedizdravý životní stylibřicho
Zvracení, průjem, škytání a větry
Některé jinak přirozené projevy trávení mohou být za určitých podmínek obtěžující. Všechny lze ovlivnit změnou stravovacích návyků.
Zvracení, průjem, škytání a větry, /travici_potize
Bolest hlavy, migréna
16. března 2010
icévyineúrazovéiprevenceistrava-zažíváníiúrazipřehřátíiteplotaizánět
Bolest hlavy, migréna
Nejkrutější bolestí hlavy je migréna. Řešením je včasné podání vhodného léku. Běžná bolest hlavy má svou příčinu a nemusí se vyvíjet tak dramaticky. Ideálním řešením je odstranit příčinu bolesti než bolest tlumit léky.
Bolest hlavy, migréna, /bolesti_hlavy
Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích
13. července 2015
inevolnostipoceníipohybiprevenceizvraceníimozek-nervyižaludekibřicho
Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích
Pocit nevolnosti může být vyvolán nejrůznějšími druhy pohybu. Tomu lze mnohdy snadno předejít. Někdy však mohou být tytéž stavy projevem onemocnění.
Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích, /kinetoza
Cévní mozková příhoda
5. července 2008
iinfarkticévyikrevimozek-nervyipoceníinevolnostizvraceníiporucha vědomíisrdce
Cévní mozková příhoda
Cévní mozková příhoda (také mrtvice, iktus či mozkový infarkt) je způsobena nedokrvením části mozku z důvodu zúžení nebo ucpání cév vyživujících mozek. Může se také jednat o prokrvácení části mozku z důvodu prasknutí nemocné cévy. Záludnost CMP spočívá v nenápadnosti nástupu a v jejím pozvolném a nebolestivém rozvoji.
Cévní mozková příhoda, /mrtvice
První pomoc při kolapsu
16. března 2008
iporucha vědomíimozek-nervyikolapsiprevenceiprvní pomocicukrovka
První pomoc při kolapsu
Mdloba je způsobena nedostatečným okysličením mozku, a to nejčastěji z důvodu poklesu krevního tlaku. Oživování (resuscitace) zkolabovaného je nutné jen výjimečně.
První pomoc při kolapsu, /kolaps
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
27. března 2008
isrdceicévyikreviprevenceizdravý životní stylitlakoměritočení hlavy
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
Opakovaně naměřené hodnoty krevního tlaku se liší. Závisí nejen na zdravotním stavu, ale i na podmínkách měření.
Měření a vyhodnocení krevního tlaku, /krevni_tlak

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?