Prstýnek na oteklém prstu

Včasné odstranění prstýnku z poraněné končetiny zabrání vzniku zdravotních komplikací. Ty mohou ve spojení s neléčeným škrtícím prstenem vést až ke ztrátě prstu. Přeštípnutí nebo přeříznutí prstýnku na nemocném prstu může být obtížné.

Velikost prstýnku musí být přiměřená prstu. Příliš velký prstýnek lze snadno ztratit. Malý prstýnek může za určitých podmínek zaškrtit prst, čímž může dojít k závažnému poškození zdraví.

Jakýkoli léčebný zákrok na nemocné nebo zraněné končetině začíná sejmutím prstýnku. Vlivem úrazu (nebo jiné nezvyklé aktivity) ruce otékají. Z oteklého prstu nemusí být možné prstýnek standardně sejmout a hrozí zaškrcení prstu.

K otoku prstů ruky může dojít nejen následkem úrazu, ale i např. po delším pochodu nebo následkem infekce pod prstýnkem. Proto je potřeba prstýnek pravidelně sundávat dříve než vzniknou potíže. Kůži pod prstýnkem je nutné omývat vodou a mýdlem. Nanesení příjemného krému rovněž pomáhá předejít vzniku nepříjemné svědivé plísně pod prstýnkem.

Nebezpečí škrtícího prstýnku

Prsty koluje krev stejně jako všemi orgány – tepnami od srdce do prstů a žílami zpět do srdce. Škrtící prstýnek znemožňuje návrat krve podobně jako vlas omotaný kolem prstu kojence.

Čím dříve se z nemocné ruky prstýnek sundá, tím menší je riziko vzniku komplikací. V případě neléčení utiskovaného prstu může dojít k dalšímu narůstání otoku až k následnému odumření prstu.

Možnosti nestandardního odstranění prstýnku

Prstýnek se z oteklého prstu sundavá vždy ve snaze, aby zůstal nepoškozený. Jeho odstranění však někdy bývá velmi komplikované, a to v závislosti na materiálu, ze kterého je prstýnek vyroben.

 1. Často se podaří sejmout malý prstýnek důraznou manipulací po namydlení prstu. Jakmile se podaří překonat kloub nejbližší k prstýnku, je vyhráno.
 2. Prstýnek hladkých okrajů (jako např. snubní) lze sejmout pomocí pevné nitě. Velmi pevnou nit je třeba omotávat kolem prstu těsnými otáčkami od středního článku prstu přes oteklý kloub až těsně k prstýnku. Pak se konec nitě podvlékne pod prstýnkem. Odmotáváním nitě směrem zpět i s prstýnkem se často podaří prstýnek přetáhnout přes kloub.
 3. Jestliže oba předchozí pokusy selžou, je nutné prstýnek přeštípnout. Kleště na chirurgii jsou podobné štípačkám z běžného opravářského nářadí (nebo i totožné). Zlatý a stříbrný prsten lze jimi snadno přeštípnout. Poté se prsten roztáhne a sundá a je možné ho nechat opravit u zlatníka. Prstýnek z lehkých slitin jde rovněž snadno přeštípnout. Tím se však znehodnotí.
 4. Problém nastává u tísnícího prstýnku z chirurgické oceli. V takovém případě je nezbytné prstýnek přeříznout pilkou na železo. Takový výkon však vyžaduje velmi opatrné a zručné zacházení. Práce s pilkou trvá někdy až hodiny za stálého chlazení prstýnku a za spolupráce trpělivého pacienta.
  • Prsten z kvalitní tvrdé oceli nelze na oteklém prstu přeštípnout, protože je tvrdší než ostří dostupných kleští. Velkými kleštěmi na zámky nelze pochopitelně na oteklém prstu manipulovat, nelze použít ani rozbrušovačku nebo flexu pro nebezpečí poranění prstu.
  • Po přeříznutí prstýnku přichází ještě problém, jak prsten na nemocném prstu roztáhnout, a jak ho bezpečně z prstu sejmout.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Čím lze předejít zaškrcení prstu dlouhodobě nošeným prstýnkem?
 2. Proč je nutné po úraze horní končetiny sundat prstýnky?
 3. Jak se provádí sejmutí těsného prstýnku pomocí pevné nitě?
 4. Jak se odstraňuje prsten z tvrdého kovu (z chirurgické oceli), který není možné přeštípnout kleštěmi?

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.