Jaroslav Pavelka na téma krvácenícévyprvní pomoc6. září 2014

Krvácení z křečové žíly dolní končetiny

Krvácení z prasklé křečové žíly bývá vždy velmi dramatické. Větší ztrátě krve může zamezit jen správně poskytnutá první pomoc.

sharehttps://www.pralek.cz/krvacejici_varix?usp=sharing Sdílet na facebooku

Jestliže je rozšířená a krví přeplněná žíla třeba jen drobně poraněna, krvácí tak, že z ní krev stříká do dálky podobně jako z poraněné tepny. Starší lidé často mívají křečové žíly (varixy) v kombinaci s onemocněním srdce a cév, a pak chybí ke krvácení jen krůček.

Příčina krvácení z křečové žíly

Křečové žíly na jinak zdravé dolní končetině nikdy neprasknou a nekrvácejí. Mladý a jinak zdravý člověk s křečovými žílami se tedy nemusí krvácení obávat.

Starší a zvláště obézní lidé s onemocněním srdce bohužel mívají dolní končetiny dlouhodobě oteklé až prosáklé. V kombinaci s křečovými žílami bývá kůže na špatně prokrvených bércích dlouhodobě změněná. Je často méněcenná, tedy popraskaná, ztluštělá a jinde naopak zeslabená. V takovém terénu může krví napěchovaná žíla snadno prasknout a začít krvácet.

 • Nejčastěji po koupeli (rozmáčení) stačí nemocným bércem lehce zavadit o jakýkoli předmět,
 • jindy postačí při ošetřování bércového vředu neopatrná manipulace s končetinou,
 • někdy postačí, aby si neklidný a zpocený pacient s teplotou neopatrně postižené místo rozškrábal.

První pomoc při krvácení z prasklé křečové žíly

Krvácení z naplněné žíly je vždy velmi dramatické. Stojící člověk s křečovými žílami (a tedy s nefunkčními chlopněmi) má totiž žíly dolních končetin natlakované krví. V případě třeba jen malého poškození takto natlakované žilní stěny dochází ke stříkání krve připomínající tepenné krvácení.

Ranka sama nemusí být ani vidět. Tmavá krev však stříká do dálky i desítek centimetrů. Vyděšený takto krvácející pacient často zmateně pobíhá a hledá jakoukoli pomoc. Vzápětí se tedy ocitá bez nadsázky v tratolišti krve.

Správně provedená první pomoc

Pacienta je třeba nejprve položit a krvácející končetinu co nejvíce vyvýšit (podložit). Tím se přetlak krve v žíle uvolní. Rozšířená žíla zbavená přetlaku sama následně přestane krvácet.

Pak teprve je třeba vztyčenou končetinu o něco podepřít a jít přivolat pomoc. Ranku lze následně zakrýt obvazem. Končetina musí zůstat vyvýšená a nezaškrcená až do odborného ošetření.

Nesprávný (leč bohužel obvyklý) postup při poskytování první pomoci

Je logické, že zachránce (opatrovník, bohužel velmi často i zdravotník) chce krvácení co nejrychleji zastavit. Z žíly stříkající krev mu velmi připomíná tepenné krvácení. Proto se snaží končetinu nad ránou (tedy blíže k srdci) rychle zaškrtit a ránu šetrně zakrýt. Efekt nesprávné první pomoci je však oproti očekávání právě opačný.

Zaškrcením oteklé a prosáklé nemocné končetiny pod kolenem se nepodaří uzavřít přívod krve tepnou. Zcela se však znemožní odtok krve žílami zpět do těla. Veškerá krev přiváděná do postižené končetiny tedy musí vytékat prasklou žílou do okolí nebo do obvazů. Krvácení je tedy stále velmi dramatické.

Jakmile poučený zachránce dorazí na místo a uvolní zaškrcenou končetinu, rána ihned přestává krvácet.

Léčení krvácející křečové žíly

Zachránce odveze nyní již nekrvácejícího pacienta na chirurgickou ambulanci. Lékař zhodnotí stav a většinou postiženou žílu zašije. Do 14 dnů se rána zhojí bez jakýchkoli následků.

Po zhojení je třeba dále léčit dlouhodobě nemocné dolní končetiny, tedy jejich žíly, tepny, případně bércový vřed. V případě velké ztráty krve je někdy nutné tuto ztrátu nahradit transfuzí krve.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Za jakých podmínek může krvácet varix?
 2. Za jakých podmínek může stříkat krev ze žíly?
 3. Jakou barvu má krev stříkající ze žíly?
 4. Jaká je správná první pomoc při krvácení z prasklého varixu?
 5. Jaký je mechanizmus samovolné zástavy krvácení u prasklého varixu?

Informace o článku

 • personAutor: Jaroslav Pavelka
 • descriptionDatum vytvoření: 6. září 2014

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Křečové žíly dolních končetin neboli varixy
11. března 2009
cévyprevenceneúrazovékrváceníúrazyzánětzdravý životní styl
Křečové žíly dolních končetin neboli varixy
Vznik křečových žil dolních končetin lze preventivně ovlivnit. Již vzniklé varixy je možno odstranit. Po operaci je nutné opět preventivně dbát na to, aby se varixy znovu nevytvořily.
Bércový vřed, jeho vývoj a hojení
15. září 2014
zánětneúrazovékůže-podkožícévyporaněníbolestkrvácení
Bércový vřed, jeho vývoj a hojení
Bércový vřed je obtěžující a velmi nepříjemná choroba málo chodících lidí, tedy především starších a dlouhodobě nemocných. Pro jeho zhojení je zásadní nejprve obnovit funkčnost krevního oběhu dolních končetin.
Dárcovství krve, krevní plazmy a kostní dřeně
25. května 2009
krevzdravý životní stylstrava-zažívánístrachporuchy vědomízhoubnénádorydětské
Dárcovství krve, krevní plazmy a kostní dřeně
Darovat krev může člověk, který dovršil 18 let věku, neměl infekční žloutenku, jeho hmotnost je vyšší než 50 kg a cítí se být zdráv. Dárce je vyšetřen a jeho krev bude užita k návratu zdraví nebo k záchraně jiného života. Chybějící krev je v těle dárce obnovena za 72 hodin.
Nejčetnější kategorie článků
bolest boulička břicho cévy dětské krvácení kůže-podkoží látková výměna mikroorganizmy močová soustava mozek-nervy nádory neúrazové nezhoubné pohyb poranění poruchy vědomí prevence první pomoc srdce strach strava-zažívání teplota úrazy ušní-nosní-krční žaludek zánět zdravý životní styl zhoubné zlomeniny zvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • Perfektní čitelnost na všech zařízeních
 • Publikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • Správa štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • Neustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • Podrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?