Jaroslav Pavelka na téma ikrváceníistrachizánět23. listopadu 2007

Krvácení z konečníku: hemoroidy nebo nádor

Krvácení z konečníku mívá různé příčiny. Nejčastěji se jedná o hemoroidy. Včasné odhalení příčiny vždy zvyšuje šanci na uzdravení, i když by se jednalo o nádor. Zatímco u hemoroidů je operace jednou z mnoha možností léčby, v případě nádoru bývá operace nezbytná.

 • i
 • i
 • i
 • i
 • ihttps://www.pralek.cz/krvaceni_z_konecniku?usp=sharing

Konečník je uzavřen svalem – kruhovým svěračem. Úplné uzavření konečníku zajišťuje žíla, která ucpává netěsnost sevřeného svěrače. Tuto funkci může dobře plnit pouze zdravá žíla.

Hemoroidy, jejich příčiny a projevy

Hemoroidy jsou zánětlivé onemocnění žil umožňujících úplné uzavření konečníku. Vznikají podrážděním konečníku a projevují se různě podle stádia zánětu.

Hemoroid (hovorově hemeroid, česky zlatá žíla) je boulička těsně sousedící s konečníkem. Vzniká podrážděním, zanícením a následným roztažením žíly uvnitř konečníku. Taková žíla nemůže dostatečně plnit svou funkci utěsnění konečníku.

iNemocný konečník může svědit, bolet, pálit, krvácet či způsobovat obtěžující trvalou vlhkost. Jednotlivé příznaky mohou přecházet jeden ve druhý, na určitou dobu mohou zcela ustoupit a opět se vrátit.

Uvedené potíže včetně krvácení mohou vzniknout podrážděním konečníku (v kombinaci s vrozenou discpozicí). Příčinou podráždění bývá tuhá nepravidelná stolice, nutnost tlačení na stolici, dráždivá kořeněná strava, přebývání v mokrých plavkách nebo prochladnutí sezením na studeném.

Rozpoznání a léčba hemoroidů

Hemoroidy se navzdory obtěžujícím projevům začínají řešit bohužel teprve v souvislosti s krvácením. Pokud pacient odstraní příčiny vzniku hemoroidů, potíže pominou.

Krvácení z hemoroidu se typicky ukáže v souvislosti s hygienou po stolici – stopami červené krve (bez hlenu) na toaletním papíru. Tehdy pacient nejčastěji vyhledává lékaře, který tuto nezávažnou diagnózu potvrdí.

Vyšetření konečníku (v případě potřeby i střeva) je nebolestivé a provádí se ambulantně. Po stanovení diagnózy lékař navrhne nejvhodnější způsob léčení. Operační řešení hemoroidů může být pouze dočasné. K dlouhodobě úspěšné léčbě hemoroidů vede:

Pokud je krev ve stolici černá, nejedná se zpravidla o hemoroidy. Pravěpodobně jde o mnohem závažnější onemocnění způsobené nádorem či žaludečními vředy.

Krvácení do stolice

Přítomnost hlenu a krve ve stolici může svědčit pro nádorové onemocnění střeva nebo žaludeční vředy. V případě masivního krvácení do stolice potřebuje pacient okamžitou lékařskou pomoc.

Přítomnost hlenu a červené krve ve stolici je známkou nádoru střeva nebo konečníku. Takové krvácení může trvat týdny až měsíce. Pokud však nádor poruší tepnu, může dojít k masivnímu krvácení do stolice. Místo stolice se objeví velké množství jasně červené (tepenné) krve a pacient je bezprostředně ohrožen na životě.

Žaludeční vřed či nádor žaludku se může projevit masivním krvácením do stolice. Krev prochází celým zažívacím traktem a proto je v konečníku dehtovitě černá stolice (černá krev neboli melaena). Pacient je opocený, bledý, slabý a omdlévá poklesem krevního tlaku. Ač nemívá žádné bolesti, je ohrožen na životě a potřebuje okamžitou lékařskou pomoc.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaké jsou možnosti léčení hemoroidů?
 2. Co je bolestivý hemoroid (boulička)?
 3. Jak náročné je vyšetření konečníku?
 4. Co zhorší potíže s hemoroidy?
 5. Jak lze odlišit hemoroidy od rakoviny konečníku?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 23. listopadu 2007
 • iDatum revize: 8. listopadu 2017

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Léčba zánětu podle druhu a stádia
27. prosince 2014
izánětiteplotaitekutinyispáleninyineúrazové
Léčba zánětu podle druhu a stádia
Jednotlivé fáze a druhy některých zánětů na sebe navazují nebo mezi sebou v průběhu vývoje vzájemně přecházejí v souvislosti s úspěšností hojení. U jiných zánětů převažuje jediná fáze po téměř celou dobu trvání nemoci. Jednotlivá stádia mají své specifické projevy, proto je i léčba v různých fázích zánětu rozdílná.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/lecba_zanetu?usp=sharing
Léčba zánětu podle druhu a stádia, /lecba_zanetu
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
7. dubna 2014
izánětiteplotaiimunitaipoceníilátková výměnaiúrazovéineúrazové
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
Různé druhy zánětů mají různý průběh a vývoj, různé příčiny a projevy. Podle druhu a vývoje zánětu je třeba proti němu někdy intenzivně bojovat, jindy je lépe ponechat zánětu přirozený průběh a někdy jej dokonce podporovat.
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat, /zanet
Křečové žíly dolních končetin neboli varixy
11. března 2009
icévyiprevenceineúrazovéikrváceníiúrazyizánětizdravý životní styl
Křečové žíly dolních končetin neboli varixy
Vznik křečových žil dolních končetin lze preventivně ovlivnit. Již vzniklé varixy je možno odstranit. Po operaci je nutné opět preventivně dbát na to, aby se varixy znovu nevytvořily.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/krecove_zily?usp=sharing
Křečové žíly dolních končetin neboli varixy, /krecove_zily
Stravovací návyky a trávicí systém
1. září 2009
izdravý životní stylistrava-zažíváníižlázaižlučníkižaludekibřichoitekutiny
Stravovací návyky a trávicí systém
Zdravý člověk má obrovské rezervy, může jíst a pít kdykoli a cokoli a trávení nevnímá. V případě vyčerpání rezerv a pocitu potíží v souvislosti s jídlem je třeba pátrat ve stravovacích návycích dříve, než začít užívat léky podporující trávení.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/stravovaci_navyky?usp=sharing
Stravovací návyky a trávicí systém, /stravovaci_navyky
Možnosti podávání léků a lékové formy
9. května 2010
iangínaiporuchy vědomíiteplotaicévyizvraceníialergie
Možnosti podávání léků a lékové formy
Léky se mohou dostat do těla různými cestami. Stejné množství léku (účinná dávka léku) působí stejně, je-li podáno kteroukoli formou a kteroukoli cestou. Většinou je možné nasadit takovou formu, která pacientovi vyhovuje.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/lekove_formy?usp=sharing
Možnosti podávání léků a lékové formy, /lekove_formy
Rakovina tlustého střeva a konečníku
17. července 2010
inádoryizhoubnéiprevenceibřichoistrachiuzlinyikrváceníizvracení
Rakovina tlustého střeva a konečníku
Po rakovině tlustého střeva a konečníku je třeba aktivně pátrat. Její záludnost spočívá v naprosto bezpříznakovém počátku a jen velmi neurčitých projevech i při již plně rozvinutém onemocnění.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/rakovina_tlusteho_streva_a_konecniku?usp=sharing
Rakovina tlustého střeva a konečníku, /rakovina_tlusteho_streva_a_konecniku
Komplikace žaludečního a dvanáctníkového vředu, rakovina žaludku
31. července 2011
ižaludekikrváceníinevolnostizvraceníibřichoinádoryizhoubnéistrava-zažívání
Komplikace žaludečního a dvanáctníkového vředu, rakovina žaludku
Žaludeční vředy jsou v současnosti snadno léčitelným onemocněním. Komplikace vředové choroby žaludku a dvanáctníku však mohou vést k ohrožení života. Vznikají nejčastěji následkem zanedbání příznaků a neléčením vředové choroby. Jedině rozeznání a okamžité odborné řešení vzniklých komplikací může pacientovi zachránit život.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/komplikace_vredu?usp=sharing
Komplikace žaludečního a dvanáctníkového vředu, rakovina žaludku, /komplikace_vredu
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
27. března 2008
isrdceicévyiprevenceizdravý životní stylitlakoměritočení hlavyilátková výměna
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
Opakovaně naměřené hodnoty krevního tlaku se liší v závislosti nejen na zdravotním stavu, ale i na podmínkách měření.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/krevni_tlak?usp=sharing
Měření a vyhodnocení krevního tlaku, /krevni_tlak
Rychlá lékařská pomoc
28. února 2010
iporuchy vědomíiinfarkticévyiprvní pomociúrazyizlomeniny
Rychlá lékařská pomoc
Úkolem rychlé lékařské pomoci (záchranky) je záchrana lidí v ohrožení života. Záchranka nenahrazuje lékařskou službu první pomoci (pohotovost) a není na takovou práci ani prostorově ani technicky vybavena.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/rychla_lekarska_pomoc?usp=sharing
Rychlá lékařská pomoc, /rychla_lekarska_pomoc
Nejčetnější kategorie článků
ialergie iboulička ibřicho icévy idětské ihygiena iimunita ikolaps ikrvácení ikůže-podkoží ilátková výměna imikroorganizmy imočová soustava imozek-nervy inádory ineúrazové inevolnost inezhoubné ipocení ipohyb iporanění iporuchy vědomí iprevence iprochlazení iprvní pomoc isrdce istrach istrava-zažívání itekutiny iteplota itočení hlavy iúrazy iuzliny ižaludek izánět izdravý životní styl izhoubné ižláza izlomeniny ižlučník izvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • iPerfektní čitelnost na všech zařízeních
 • iPublikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • iSpráva štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • iNeustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • iPodrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?