Jaroslav Pavelka na téma iúrazyiprvní pomociporanění24. října 2011

Ošetření kožní rány náplasťovým stehem

Kožní ránu lze po ošetření zafixovat náplasťovým stehem. Náplasťový steh může v takovém případě plnohodnotně nahradit klasický chirurgický steh (který zanechává jizvu) nebo plastický steh (který nelze použít vždy).

iZískat odkaz na článekhttps://www.pralek.cz/naplastovy_steh?usp=sharingi Diskutovat na našem Facebooku i Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Náplasťový steh je plnohodnotná alternativa k zašití rány (nahrazuje chirurgický nebo plastický steh). Podmínkou pro funkční přiložení náplasťového stehu je zástava krvácení. Je velmi vhodný u dlouhých nitrokožních zejících ran (hluboké škrábance způsobené ostrým předmětem).

 1. Steri strip je speciální sterilní náplast tvaru tenkého obdélníku přímo určená k fixaci kožní rány (obrázek 1:a). V různých provedeních jsou steri stripy běžně k dostání v lékárnách.
 2. Vhodnou náhražkou pro případ nedostupnosti steri stripu je takzvaná „mašlička“ (obrázek 1:b). Z jakékoli náplasti lze vystřihnout část ve tvaru mašličky. Mašlička se přikládá kolmo na ránu tak, aby nejužší místo mašličky bylo přímo nad ránou. Náplast se tedy rozšiřuje od rány oběma směry.
Sklon náplasťového stehu vůči ráně.
Sklon náplasťového stehu vůči ráně a) steri strip kolmý na ránu (případně pomocný steri strip), b) mašlička.

Překrytí celé rány náplastí nebo obvazem vede k uvolnění okrajů rány a její rozmáčení vlivem kožního mazu a potu. To platí obzvlášť pro obličej, kde kůže obsahuje více mazových a potních žláz. Pod neprodyšným obvazem by ani přiložená náplasťová fixace ránu neudržela. Naopak nezakrytá rána ošetřená náplasťovým stehem může dýchat a je trvale kontrolovatelná (hrozí zanícení nebo rozšklebení).

Aplikace náplasťového stehu

Náplasťový steh prochází kolmo přes ránu v jednom bodě (s ohledem na pnutí kůže). V případě nejasností je možné přiložit více náplasťových stehů, které všechny procházejí ránou v jediném bodě. Pokud je rána delší, lze přiložit více náplasťových stehů vedle sebe.

Postup přikládání náplasťového stehu na zející ránu.
Postup přikládání náplasťového stehu na zející ránu i) přiložení náplasti na jednu stranu rány, ii) stažení okrajů rány k sobě, iii) přiložení náplasti na druhou stranu rány.

Na zející ránu (je-li rozšklebená, okraje nejsou těsně u sebe) je nutné:

 1. nejprve přiložit náplast k jednomu okraji (obrázek 2:i),
 2. pak je třeba kůži přitáhnout do potřebné polohy (obrázek 2:ii) a
 3. následně teprve zafixovat druhý okraj rány náplastí (obrázek 2:iii).

Přilnavost moderních náplastí je výborná, na kůži drží pevně, jsou nedráždivé a neodlepují se. Nelze pochopitelně používat mnoho let staré náplasti z domácích lékárniček nebo z autolékárniček, které bývají staré, vyschlé a tím pádem bez přilnavosti.

Kterou ránu ošetřit náplasťovým stehem

Pro ošetření náplasťovým stehem jsou vhodné kožní rány, které jsou po dobu hojení v klidu. Naopak nevhodná místa k aplikaci náplasťového stehu jsou:

 • v ochlupených částech těla (vlasy, vousy, obočí, chlupy),
 • v blízkosti kloubů,
 • se zvýšenou potivostí (podpaží, dlaně, chodidla),
 • na bércích (pro horší hojivost z důvodu nízkého prokrvení bérců) a
 • místa ohrožená sekrety (okolí úst, genitálií, konečníku).

Záleží na každém pacientovi, zda se rozhodne ošetřit si ránu sám náplasťovým stehem, nebo raději vyhledá lékařské ošetření (které náplasťový steh nevylučuje). Krom potřebné zručnosti při přikládání náplasti je třeba zohlednit vyčištění rány a přeočkování proti tetanu.

Podmínkou úspěšného zhojení rány pomocí náplasťového stehu je vyloučení alergie na použitou náplast. V případě nedobré zkušenosti s konkrétní náplastí (svědění a zarudnutí kůže pod náplastí) lze použít jinou náplast.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Co je náplasťový steh?
 2. Jaké jsou výhody náplasťového stehu vůči klasickému nebo plastickému stehu?
 3. Proč je dobré nechat ránu v obličeji ošetřenou stehem hojit nezakrytou?
 4. Které rány je vhodné fixovat náplasťovým stehem?
 5. Jaký je rozdíl mezi steri stripem a „mašličkou“?

Informace o článku

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 24. října 2011

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Drobná krvavá poranění
22. ledna 2008
ikůže-podkožíiúrazyiporaněníikrváceníiprvní pomocimikroorganizmyizánětipohyb
Drobná krvavá poranění
Správné ošetření drobného poranění zkracuje dobu léčení, šetří bolest a pomáhá předcházet zánětlivým komplikacím. Rána by měla být ošetřena do 6 hodin od úrazu.
Bodné a střelné poranění a jeho závažnost
15. května 2009
iporaněníikrváceníikůže-podkožíipohybibřichoicévy
Bodné a střelné poranění a jeho závažnost
Poranění zabodnutým předmětem nebo zástřel je natolik závažné, jak a které vnitřní orgány jsou poškozeny.
Boj proti akné
26. února 2008
ižlázaikůže-podkožíibouličkaiprevenceistrava-zažíváníizánětiteplota
Boj proti akné
Akné je onemocnění mazových žláz v kůži. Vzniká nejčastěji v souvislosti s hormonálními změnami v pubertě, kdy se obsah mazových žláz stává tužší a samovolně nevytéká. Při mechanickém vyprazdňování akné je důležité dbát na hygienu.
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
7. dubna 2014
izánětiteplotaiimunitaipoceníilátková výměnaiúrazovéineúrazové
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
Různé druhy zánětů mají různý průběh a vývoj, různé příčiny a projevy. Podle druhu a vývoje zánětu je třeba proti němu někdy intenzivně bojovat, jindy je lépe ponechat zánětu přirozený průběh a někdy jej dokonce podporovat.
Křečové žíly dolních končetin neboli varixy
11. března 2009
icévyiprevenceineúrazovéikrváceníiúrazyizánětizdravý životní styl
Křečové žíly dolních končetin neboli varixy
Vznik křečových žil dolních končetin lze preventivně ovlivnit. Již vzniklé varixy je možno odstranit. Po operaci je nutné opět preventivně dbát na to, aby se varixy znovu nevytvořily.
Imunita: obranyschopnost organizmu
1. června 2008
izdravý životní styliprevenceialergieimikroorganizmyiantibiotikaidětskéizánět
Imunita: obranyschopnost organizmu
Imunita je obrana organizmu proti cizí škodlivině. V průběhu života se imunita mění, lze ji podpořit zdravým způsobem života nebo naopak oslabit nadměrným užíváním léků.
Nejčetnější kategorie článků
iboulička ibřicho icévy idětské ihygiena iimunita ikrvácení ikůže-podkoží ilátková výměna imikroorganizmy imočová soustava imozek-nervy inádory ineúrazové inevolnost inezhoubné ipocení ipohyb iporanění iporuchy vědomí iprevence iprochlazení iprvní pomoc isrdce istrach istrava-zažívání itekutiny iteplota iúrazy iuzliny ižaludek izánět izdravý životní styl izhoubné ižláza izlomeniny ižlučník izvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • Perfektní čitelnost na všech zařízeních
 • Publikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • Správa štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • Neustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • Podrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?