Zásady správného opalování

Stále častěji se vyskytují výstražné zprávy o nebezpečnosti opalování. Lidé jsou však vystaveni slunečnímu záření od nepaměti. Slunění je pro většinu lidí prospěšné. Některým lidem (a za určitých podmínek) však může být zdraví škodlivé, a někdy dokonce nebezpečné.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 3. září 2010
 

Ochranu lidského těla proti nebezpečí slunečního záření zajišťuje kožní barvivo (pigment melanin). Melanin se tvoří ve zvláštních kožních buňkách – melanocytech. Aby se melanin začal tvořit, musí být melanocyty stimulovány slunečním zářením.

i Nemá smysl se ihned po příjezdu do letoviska namazat krémem s vysokým ochranným faktorem. Nedošlo by k aktivaci melanocytů a takový člověk by si spálil jakékoli nechráněné místo. Smysluplnou prevencí spálení je zprvu krátkodobý pobyt na slunci nebo namazání se krémem se středním ochranným faktorem. Tím se nastartuje přiměřená tvorba melaninu.

Sluneční záření

Slunce je k Zemi nejbližší hvězda. Hořením dochází ve slunci ke vzniku záření různých vlnových délek. Blahodárné světelné a tepelné záření vnímá každý živočich. Sluneční záření je podmínkou veškerého života na Zemi. Krátkovlnné sluneční záření však může nepřipraveným živým organizmům způsobit závažné poruchy zdraví.

Intenzita slunečního záření se mění (v našich krajích) podle ročního období, denní doby a počasí. Stoupá také s nadmořskou výškou; na horách je intenzita slunečního záření vyšší než u moře.

Nebezpečí nadměrného opálení (spálení sluncem)

V případě nadměrného opalování dojde ke spálenině sluncem. Již pouhé zarudnutí kůže (1. stupeň spáleniny) je nejen nepříjemné, ale také nebezpečné. V případě tvorby puchýřů (2. stupeň spáleniny) je bolestivost ještě větší. Nadměrné dráždění nepřipravených melanocytů slunečním zářením může vést ke vzniku nejzávažnější rakoviny kůže – melanomu.

Přiměřené vystavování slunečnímu záření je nutné (tvorba vitamínu D). Pro každého člověka je však přiměřené jiné množství záření. Nadměrné dlouhodobé slunění však není zdravé, protože:

Rozličné typy lidí ve vztahu ke slunečnímu záření

Různí lidé mají různé množství melanocytů a následně i melaninu. Podle typu člověka se někdo opaluje snadno a bez problémů, někdo se musí před sluncem chránit v začátku sezóny a někdo trvale.

 • U většiny černochů je jen malý rozdíl v barvě kůže, ať se slunečnímu záření vystavují, nebo se mu brání. Množství melanocytů a množství melaninu v kůži je schopno ochránit jejich tělo před slunečním zářením kdykoli, není třeba žádná adaptace na slunce.
 • Snědý typ člověka (s černými vlasy) má dostatek melaninu v kůži i v době, kdy není vystaven slunečnímu záření. Po slunění dochází snadno a rychle ke zintenzivnění tvorby melaninu a poškození kůže mu prakticky nehrozí.
 • Běžná populace lidí v našich krajích (hnědovlasí běloši) se po vystavení slunečnímu záření poměrně snadno a rychle opálí. Jejich melanocyty začnou tvořit po styku se slunečním zářením přiměřené množství melaninu. Je třeba myslet na to, že se melanin tvoří až po prvním slunění. Při prvním slunění by se lidé neměli spálit. Další pobyty na slunci již adaptované kůži neublíží.
 • Zrzaví lidé s pihami po těle sice mají melanocyty, ty však nejsou rozloženy v kůži rovnoměrně. Po slunění by u nich došlo ke zintenzivnění pih a zároveň k popálení málo pigmentovaných prostorů mezi nimi. Slunění by se měli vyhnout zcela, nebo by se měli opalovat jen velmi opatrně a dobu pobytu na slunci každý další den jen zvolna prodlužovat. Pobyt na slunci by měli konzultovat s kožním lékařem a měli by používat krém s vyšším ochranným faktorem proti UV záření.
 • Světlí lidé severského typu (světlá kůže, světlé vlasy) mají melanocytů málo. Jejich pobyt na slunci by znamenal závažné porušení zdraví. Pokud se chtějí opalovat, musí nejprve pomalu a postupně vyprovokovat melanocyty k tvorbě melaninu opakovaným krátkodobým pobytem na slunci. Teprve po zhnědnutí kůže by se mohli vystavovat slunci bez omezení a nehrozilo by spálení. Pokud nemají sklon ke zhnědnutí, opalovat se nemohou.
 • Lidé se zcela bílou kůží a červenýma očima (albíni) nemají žádné melanocyty, proto ani žádný melanin, a tedy žádnou ochranu proti slunečnímu záření. Vystavení jejich těla slunečnímu záření by mělo za následek velmi závažné porušení zdraví.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Za jakých podmínek začne melanocyt tvořit melanin?
 2. Čím je nebezpečné nadměrné první jarní opálení?
 3. Jaké jsou následky nadměrného dlouhodobého slunění?
 4. Proč se dva lidé stejného typu kůže po stejném pobytu na slunci různě opálí?
 5. Proč nemůže sluneční záření ublížit černochovi?
 6. Proč albíni nesmějí na sluníčko?
 7. Čím je dána hodnota faktoru ochranného krému na opalování pro konkrétního člověka?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 3. září 2010

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Ochlazení jako první pomoc při spálenině
21. října 2007
iporaněníiprvní pomociúrazikůže-podkožíidětiižlázaipohyb
Ochlazení jako první pomoc při spálenině
Okamžité ochlazení spáleniny zásadně snižuje závažnost úrazu a jeho následky! Nejlépe poslouží proud studené čisté vody. O výsledné závažnosti úrazu rozhoduje každá sekunda.
Ochlazení jako první pomoc při spálenině, /ochlazeni_spaleniny
Jak ošetřit puchýř, mozol nebo kuří oko
19. srpna 2010
ikůže-podkožíiúrazineúrazovéizánětiporaněníicukrovka
Jak ošetřit puchýř, mozol nebo kuří oko
Neporušený puchýř se nepropichuje ani nestříhá. Naopak je nutné dbát na to, aby nebyl ani omylem poškozen nebo porušen. V případě porušení krytu puchýře je hojení komplikováno zánětem a stává se bolestivým a zdlouhavým. Mozol může fyzické aktivitě napomáhat, překážet nebo ji znemožnit.
Jak ošetřit puchýř, mozol nebo kuří oko, /osetreni_puchyre
Mateřské znaménko, bradavice nebo rakovina
28. února 2009
ikůže-podkožíinádoryinezhoubnéizhoubnéiprevenceikrvácení
Mateřské znaménko, bradavice nebo rakovina
Různé kožní výrůstky jsou různě nebezpečné. Ploché mateřské znaménko může za určitých podmínek způsobit závažnou rakovinu. Bazaliom je takový typ rakoviny, který se může v kůži rozšiřovat, ale člověka nezahubí.
Mateřské znaménko, bradavice nebo rakovina, /znamenko-bradavice-rakovina

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?