Jak ošetřit puchýř, mozol nebo kuří oko

Neporušený puchýř se nepropichuje ani nestříhá. Naopak je nutné dbát na to, aby nebyl ani omylem poškozen nebo porušen. V případě porušení krytu puchýře je hojení komplikováno zánětem a stává se bolestivým a zdlouhavým. Mozol může fyzické aktivitě napomáhat, překážet nebo ji znemožnit.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 19. srpna 2010
 

Puchýř je dutina vyplněná tekutinou (podobně jako cysta), která vznikla mezi dvěma základními vrstvami kůže (mezi pokožkou a škárou). Opakovaným tlakem na kůži šikmo nebo podélně u netrénovaného člověka dojde k násilnému oddělení pokožky a škáry a tím ke vzniku puchýře.

Tekutina (krevní plazma – lymfa) se do puchýře vylévá okamžitě po jeho vzniku. Jedná se o obrannou reakci organizmu na úraz a tekutina do puchýře patří.

Puchýř vzniká mechanickým nebo tepelným poškozením kůže. Nejčastějšími příčinami vzniku puchýřů jsou:

 • dlouhá chůze v nevhodné (nejčastěji nové, nevyšlápnuté) obuvi u netrénovaného člověka,
 • špatné uchopení a držení nejčastěji nového pracovního nástroje,
 • popálení
 • nebo omrznutí.

Možnosti vývoje puchýře

 1. V případě neporušení krytu puchýře (puchýř je celistvý) nedochází ke styku obsahu puchýře s mikroorganizmy a puchýř se hojí bez zánětu. Puchýř tedy nebolí, pouze 2 dny na spodinu poněkud tlačí pro napěchovaný objem. Druhý až třetí den se začne tekutina vstřebávat a čtvrtý nebo pátý den se tekutina z puchýře zcela ztratí. Mezitím se zhojí spodina puchýře (škára). Po samovolném sloupnutí pokožky (nyní již suché „kůžičky“) nad bývalým puchýřem je spodina již zhojena – bez jizvy, bez bolesti, bez problémů.
 2. Jestliže dojde k drobnému (mikroskopickému) poranění krytu puchýře, může se naopak obsah puchýře kontaminovat mikroorganizmy a může být následně zkalený nebo hnisavý (podle stupně a vývoje zánětu).
 3. V případě porušení pokožky nově vzniklého puchýře dochází ihned ke kontaminaci všudypřítomnými mikroorganizmy a puchýř se zanítí. Projevy zánětu jsou bolest, otok, zarudnutí, někdy i teplota, omezení hybnosti v postižené oblasti.
 4. Pokud pokračuje postižený člověk v započaté činnosti i přes vznik a protržení puchýře, dojde i k poškození kůže (škáry) a vzniklá rána se bude vyvíjet podle stupně poranění. Nejedná se již o puchýř ale o ránu (oděrku).

Ošetřování puchýřů

Nejdůležitější zásada je neporušený a nezanícený čerstvě vzniklý puchýř nepropichovat ani neprostřihovat. Jednalo by se totiž o zcela nesmyslné konání, které by nepřineslo nic dobrého. Zcela jistě by však porušením krytu puchýře umožnilo průnik mikroorganizmům do puchýře. Hojení bez zánětu a proto nebolestivé by přešlo v hojení zánětlivé s mnoha nebo se všemi projevy zánětu.

i Již protržený, zanícený, stržený, do hloubky porušený nebo krvácející puchýř je třeba ošetřit jako každou jinou znečištěnou nebo zanícenou ránu.

 1. Neporušený puchýř s nezaníceným obsahem se zhojí sám. Je třeba pouze dbát na to, aby nebyl poškozen následně, třeba i 2. nebo 3. den. Řešením je jiná (vhodná) obuv, může posloužit jakýkoli kryt (obvaz, prodyšná náplast, sportovní chránič a podobně).
 2. Rozhodne-li se pacient vyhledat lékaře, musí puchýř (ať porušený nebo celistvý) pouze zakrýt obvazem a následně nechat odborně ošetřit včetně desinfekce a přeočkování proti tetanu (které je nutné každých 10 – 15 let).
 3. V případě léčení porušeného puchýře svépomocí jsou vhodné opakované koupele ve slabém desinfekčním roztoku (růžový roztok hypermanganu nebo Betadina) a v počátku malé množství jakékoli protizánětlivé mastičky. Mastičky nesmí být mnoho, aby nerozmáčela (nemacerovala) okolí rány. Asi po 2 dnech po vykoupání je dobré nechat na vzduchu zaschnout a pouze spodinu lehce promašťovat jakýmkoli příjemným krémem (nikoli heřmánkovou mastičkou, protože ta příliš vysušuje).

Mozol a kuří oko

Postupným a přiměřeným zatěžováním prací nebo sportem nevznikne na inkriminovaném místě puchýř, ale vytvoří se mozol. U mozolu se pokožka stává pevnější, odolnější vůči zátěži, poněkud tmavší a vyšší (hyperkeratóza). Dokud je mozol žádoucí, je možné jej ošetřovat a promazávat. V případě, že mozol začne překážet, je potřeba jej odstraňovat (snášet) např. pilníkem. Patřičným odborným pracovištěm je pedikůra nebo manikůra.

 • Vysoký mozol (nejčastěji na ruce nebo na okraji chodidla) roste do výšky směrem proti pracovnímu nástroji nebo proti tlačící botě. Může působit potíže – tlačit nebo bolet.
 • Hluboký mozol roste do hloubky proti tlačícímu zdeformovanému drobnému kloubu nohy.
  • Takový hluboký a bolestivý mozol se nazývá kuří oko (kalus).
  • Nejčastěji vzniká v případě deformace nohy (příčně plochá noha nebo stařecké deformace prstů).
  • Často žádané chirurgické odstranění kuřího oka řeší problém pouze krátkodobě – do vytvoření nového mozolu.
  • Definitivním řešením kuřího oka je ortopedická úprava postiženého kloubu nebo zvláštní ortopedická vložka nebo celá bota.

i Často se tvoří hyperkeratózy na zdeformovaných nohách po amputacích prstů pro komplikace cukrovky. Chirurgické ošetřování špatně prokrvené nohy (diabetická noha) je vždy svízelné a dlouhodobé. Specializovaným pracovištěm na řešení těchto problémů je podiatrie.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Proč není dobré propichovat puchýř?
 2. Jaký smysl má tekutina uvnitř puchýře?
 3. Jak ošetřovat již protržený puchýř?
 4. Za jakých okolností je nutné si mozol ošetřovat?
 5. Proč chirurgické odstranění kuřího oka nevyřeší bolestivost při chůzi?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 19. srpna 2010

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Nezhoubné nádory a bouličky s nimi zaměňované
18. června 2010
inádoryibouličkaineúrazovéistrachinezhoubnéižláza
Nezhoubné nádory a bouličky s nimi zaměňované
Nezhoubné nádory nejsou na rozdíl od zhoubných nijak nebezpečné. Mohou překážet, deformovat nebo hyzdit. Jestliže si to pacient přeje, je jejich odstranění většinou jednoduché. Jinak postačí pravidelné kontroly.
Nezhoubné nádory a bouličky s nimi zaměňované, /nezhoubne_nadory
Zvětšené lymfatické uzliny
20. ledna 2009
iuzlinyikůže-podkožíikreviteplotaibouličkaizánětinádoryicévy
Zvětšené lymfatické uzliny
Normální lymfatické uzliny nejsou bolestivé ani hmatné. Zvětšení nebo bolestivost uzliny má vždy svůj důvod, po kterém je třeba pátrat. Nejčastěji se jedná o zánět, bohužel někdy i o nádor.
Zvětšené lymfatické uzliny, /uzliny
Úrazy související s pádem z kola
20. listopadu 2012
iúraziporaněníikrváceníizlomeninyiseniořiidětiipohybibřicho
Úrazy související s pádem z kola
Typické úrazy po pádu z kola jsou různě hluboké plošné oděrky, tržné rány, pohmoždění hrudníku, břicha, kloubů a svalů a zlomeniny dlouhých kostí. Jednotlivé úrazy mají svá specifika, jsou-li způsobeny pádem z kola.
Úrazy související s pádem z kola, /pady_z_kola
Ochlazení jako první pomoc při spálenině
21. října 2007
iporaněníiprvní pomociúrazikůže-podkožíidětiižlázaipohyb
Ochlazení jako první pomoc při spálenině
Okamžité ochlazení spáleniny zásadně snižuje závažnost úrazu a jeho následky! Nejlépe poslouží proud studené čisté vody. O výsledné závažnosti úrazu rozhoduje každá sekunda.
Ochlazení jako první pomoc při spálenině, /ochlazeni_spaleniny
Bakterie jako pomocník a nepřítel člověka
16. června 2008
imikroorganizmyiantibiotikaizánětikrevihygienainevolnostizvracení
Bakterie jako pomocník a nepřítel člověka
Bakterie a celé bakteriální kmeny jsou pro lidské tělo prospěšné, pokud se vyskytují na příslušných místech. Jakmile se však dostanou, kam nepatří, mohou způsobit nemoc. Přirozená bakteriální flóra bývá vždy narušena užíváním antibiotik.
Bakterie jako pomocník a nepřítel člověka, /bakterie
Léčba zánětu podle druhu a stádia
27. prosince 2014
izánětiteplotaitekutinyiprůjemiúrazispáleninyineúrazové
Léčba zánětu podle druhu a stádia
Jednotlivé fáze a druhy některých zánětů na sebe navazují nebo mezi sebou v průběhu vývoje vzájemně přecházejí v souvislosti s úspěšností hojení. U jiných zánětů převažuje jediná fáze po téměř celou dobu trvání nemoci. Jednotlivá stádia mají své specifické projevy, proto je i léčba v různých fázích zánětu rozdílná.
Léčba zánětu podle druhu a stádia, /stadia_zanetu
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
7. dubna 2014
izánětiteplotaiimunitaipoceníiantibiotikaialergieiúraz
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
Různé druhy zánětů mají různý průběh a vývoj, různé příčiny a projevy. Podle druhu a vývoje zánětu je třeba proti němu někdy intenzivně bojovat, jindy je lépe ponechat zánětu přirozený průběh a někdy jej dokonce podporovat.
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat, /vyvoj_zanetu
Drobná krvavá poranění
22. ledna 2008
ikůže-podkožíiúraziporaněníikrváceníiprvní pomocimikroorganizmyizánětipohyb
Drobná krvavá poranění
Správné ošetření drobného poranění zkracuje dobu léčení, šetří bolest a pomáhá předcházet zánětlivým komplikacím. Rána by měla být ošetřena do 6 hodin od úrazu.
Drobná krvavá poranění, /poraneni
Vhodná a nevhodná obuv
28. listopadu 2011
ipohybiprevenceizdravý životní styliúraziděti
Vhodná a nevhodná obuv
Vhodná obuv je taková, která je adekvátní danému sportu nebo jiné aktivitě. Sportování, chůze nebo běhání musí být příjemné, bota nesmí být volná ani nikde tlačit. Materiál, ze kterého je obuv vyrobena, nesmí alergizovat.
Vhodná a nevhodná obuv, /obuv
Zarůstající nehty na palcích dolních končetin
19. dubna 2009
inehetihygienaizánětiprevenceiteplotaimikroorganizmyipohyb
Zarůstající nehty na palcích dolních končetin
Zarůstání nehtů je časté bolestivé onemocnění vzniklé špatným zastřižením nehtu doprovázené zánětem. Zarůstáním nehtů trpí nejčastěji starší děti a mladí lidé. Řešením je odstranění zánětu a jeho prevence. K úplnému zhojení dojde až tehdy, když špatně zastřižený nehet doroste na správné místo.
Zarůstající nehty na palcích dolních končetin, /zarustajici_nehty
Kterak pohádkový čert na svět přišel
1. dubna 2011
imýtyinádoryikůže-podkožíizánětizhoubnéinezhoubnéicévy
Kterak pohádkový čert na svět přišel
Postava čerta vznikla pozorováním lidí s různým zdravotním postižením. Typické čertovské příznaky se totiž u lidí vyskytují dosud jako vrozené či získané vady. U jednoho člověka se může vyskytnout i více příznaků současně.
Kterak pohádkový čert na svět přišel, /cert
Jak žít s cukrovkou
26. března 2008
istrava-zažíváníilátková výměnaiporucha vědomíiprvní pomocinevolnostipoceníicévyibřicho
Jak žít s cukrovkou
Ukázněný diabetik (česky cukrovkář) se nemusí během života setkat se žádnými komplikacemi cukrovky. Ty bývají způsobené nedodržováním doporučených léčebných zásad.
Jak žít s cukrovkou, /cukrovka

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?