Vyvrtnutí a podvrtnutí kotníku

Vyvrtnutí či podvrtnutí kotníku je častý úraz převážně mladých lidí a sportovců. Závažnost úrazu není vysoká. Panují však nejasnosti o tom, zda a kdy vyhledat lékařské vyšetření. A existují různé možnosti léčení.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 23. prosince 2009
 

Nejčastěji dochází k úrazu při nadměrném nebo nečekaném násilí na nohu směrem do strany. Nohou se rozumí dolní část končetiny od kotníků po konce prstů. Někdy stačí nečekaná překážka, která překvapí, například kraj chodníku, výmol, obrubník.

Další častou příčinou bývá neřízený pád či hrubé násilí (například při dopravní nehodě), které mohou působit kterýmkoli směrem.

Typy podvrtnutí kotníků a názvosloví

Podle směru působícího násilí dochází k podvrtnutí vnitřního či vnějšího kotníku. V případě většího násilí může dojít k podvrtnutí či dokonce k vymknutí obou kotníků.

Podvrtnutí zevního kotníku
Nejčastěji dochází k zatlačení nohy směrem pod vnitřní kotník. Tím se může poranit (pouze natáhnout nebo prasknout) kloubní pouzdro a někdy i vaz pod zevním kotníkem.
Podvrtnutí vnitřního kotníku
Jestliže násilí působí opačně (tlačí nohu pod zevní kotník), pak se poraní kloubní pouzdro nebo vazy pod vnitřním kotníkem.
Podvrtnutí obou kotníků (hlezna)
Větší násilí může poranit hlezno oboustranně. Jedná se o závažnější úraz, rychle nastupuje otok a brzy se ukazuje i krevní výron. Vzhledem k nestabilitě kloubu lze mluvit i o vymknutí (vykloubení) hleznahlezenného kloubu.

i Podvrtnutí, vyvrtnutí, zvrtnutí nebo odborně distorze označují stejný úraz. Ten bývá laicky také označován jako „výron“. Někdy se název úrazu komolí jako podvrknutí kotníku, vyvrknutí kotníku či zvrknutí kotníku.

Hlezenný kloub je velmi zatěžovaný složitý kloub. Je udržován ve správném postavení pevným kloubním pouzdrem a velmi pevnými vazy. Vazy vzájemně spojují tři kosti:

 • dolní konec kosti holení (hlavní nosná kost bérce), která zároveň tvoří vnitřní kotník,
 • dolní vnitřní konec kosti lýtkové (mnohem slabší kost bérce), která tvoří zevní kotník,
 • horní kloubní plocha kosti hlezenné.

Projevy a diagnóza podvrtnutí kotníku

Podvrtnutí zevního (resp. vnitřního) kotníku se projevuje bolestí pod zevním (resp. vnitřním) kotníkem. Vlastní kotník nebolí. Může dojít k otoku a může se tvořit krevní výron v místě bolesti. V případě vážnějšího poranění obou kotníků s nestabilitou kloubu je bolestivost pod oběma kotníky i před nimi na nártu. Poraněný není schopen chůze.

Ve všech případech je nejlépe uložit poraněnou končetinu zřetelně do výšky a bolestivé místo ledovat. Diagnózu potvrdí odborný lékař chirurg nebo ortoped po doplnění rentgenovým vyšetřením k vyloučení možného současného poranění kostí.

S vyhledáním odborného vyšetření lze vyčkat na vhodnou dobu. Nejlépe všední den dopoledne, na horách lze vyčkat v chatě až ustane vánice, na lodi lze vyčkat příjezdu do přístavu. Do té doby je vždy nutné dodržet vyvýšení zraněné končetiny a ledování bolavého místa.

Možnosti léčení podvrtnutého kotníku

Léčba poraněného kotníku je dvojí. Lehce poraněný kotník je možné začít záhy rozcvičovat. U závažnějších poranění je vhodný naopak klid a eventuální fixace.

Trenér pří úrazu hlezna doporučí léčení rozcvičením. Svým způsobem má pravdu. Skutečně po krátkodobém zklidnění dojde rozcvičením k rychlému ústupu potíží. Kloubní pouzdro a vazy však zůstanou volnější, větší než byly původně a tím je kloub méně stabilní. Lze tedy předpokládat, že dojde k opakování (recidivě) úrazu při každé sebemenší příležitosti.

Jiná možnost je přiložení ortézy. Ortéza limituje pohyb hlezna v požadovaném směru, umožňuje však hybnost ve směru kolmém a umožňuje zatěžování kloubu. Tím se rovněž urychluje léčení poraněných měkkých tkání a urychlí se návrat ke sportu.

i Dlouhodobé preventivní nošení ortézy je nevhodné. V případě běžné zátěže nahrazuje ortéza oslabený vaz a ten proto nesílí a nezpevňuje se. V případě nadměrného násilí nebo nečekaného úrazu nezabrání ortéza recidivě.

Správně provedené tejpování může podpořit lehce poškozené kloubní pouzdro nebo vaz. Vzhledem k velkým silám v oblasti hlezna ale spíše jen symbolicky.

Pevná fixace (sádrová chodička nebo plastová fixace) na 6 týdnů však zajistí pevné zhojení kloubního pouzdra i vazů v původním postavení. Po následném rozcvičení lze očekávat plnohodnotné zhojení bez následků s mnohem menším rizikem opětovného úrazu než bylo popsáno výše. Pevnou fixaci je dobré přiložit až po sejití otoku tedy asi 3 dny po úrazu.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaký je nejčastější úraz hlezenného kloubu?
 2. Co se poraní při podvrtnutí kotníku?
 3. Jaká je první pomoc při zvrtnutí kotníku?
 4. Jaké jsou možnosti léčení vyvrtnutého kotníku?
 5. Jaká je výhoda léčení distorze kotníku pevnou fixací?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 23. prosince 2009

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Úrazy související s pádem z kola
20. listopadu 2012
iúraziporaněníikrváceníizlomeninyiseniořiidětiipohybibřicho
Úrazy související s pádem z kola
Typické úrazy po pádu z kola jsou různě hluboké plošné oděrky, tržné rány, pohmoždění hrudníku, břicha, kloubů a svalů a zlomeniny dlouhých kostí. Jednotlivé úrazy mají svá specifika, jsou-li způsobeny pádem z kola.
Úrazy související s pádem z kola, /pady_z_kola
Projevy zlomenin kostí
22. října 2009
izlomeninyiúraziporaněníikrváceníipohybirehabilitace
Projevy zlomenin kostí
Zlomeninou se rozumí porušení kontinuity kosti. Jedná se o nalomení, prasklinu, zlomeninu s posunem nebo bez posunu, roztříštění, rozdrcení kosti či vpáčení kosti. Rozpoznání zlomeniny kosti a správné poskytnutí první pomoci zabrání vzniku šoku a komplikací.
Projevy zlomenin kostí, /zlomeniny
Naléhavost vyhledání lékařské péče
3. prosince 2010
iúrazikrváceníispáleninyizlomeninyiangínaivykloubeníizánět
Naléhavost vyhledání lékařské péče
Úrazy a ostatní poruchy zdraví mají různý stupeň naléhavosti a způsob řešení od technické první pomoci přes hospitalizaci až po rehabilitaci.
Naléhavost vyhledání lékařské péče, /nalehavost_vysetreni
Vhodná a nevhodná obuv
28. listopadu 2011
ipohybiprevenceizdravý životní styliúraziděti
Vhodná a nevhodná obuv
Vhodná obuv je taková, která je adekvátní danému sportu nebo jiné aktivitě. Sportování, chůze nebo běhání musí být příjemné, bota nesmí být volná ani nikde tlačit. Materiál, ze kterého je obuv vyrobena, nesmí alergizovat.
Vhodná a nevhodná obuv, /obuv

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?