Jaroslav Pavelka na téma iuzlinyikůže-podkožíiteplota20. ledna 2009

Zvětšené lymfatické uzliny

Normální lymfatické uzliny nejsou bolestivé ani hmatné. Zvětšení nebo bolestivost uzliny má vždy svůj důvod, po kterém je třeba pátrat. Nejčastěji se jedná o zánět, bohužel někdy i o nádor.

iZískat odkaz na článekhttps://www.pralek.cz/lymfaticke_uzliny?usp=sharingi Diskutovat na našem Facebooku i Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Krevním oběhem putuje v krevní plazmě směs krvinek a krevních destiček. Tepnami teče krev k cílovým orgánům a žílami zpět k srdci. Během předávání kyslíku a živin ve vlásečnici (přechod mezi tepnou a žílou) se plazma dostává do mezibuněčného prostoru. V případě setkání s většími částečkami, volnými buňkami nebo produkty zánětu se plazma do srdce nevrací žilním systémem, ale cévním systémem lymfatickým (mízním).

Lymfa je viditelná například v případě velmi povrchní oděrky, kdy nezačne z kůže krvácení, ale vyroní se pouze nažloutlá tekutina, která posléze zaschne v nažloutlý nekrvavý strup.

i Lymfatické cévy jsou přerušeny uzlinami. Mízní uzliny jsou jakási sítka, která z lymfy vychytávají všechny nežádoucí částečky a buňky, aby se nedostaly do krevního oběhu.

V lymfatických uzlinách jsou některé mikroorganizmy zničeny, některé mohou lymfatickou cévou pronikat k nejbližší uzlině. Nečistoty jsou v uzlinách uloženy natrvalo. Podle příčiny se zvětšená uzlina po ústupu zánětu znovu zmenší nebo zůstane dlouhodobě zvětšená. Při postižení nádorem uzlina dlouhodobě narůstá.

Zvětšené, bolestivé a jinak změněné lymfatické uzliny

Normální lymfatické uzliny jsou drobné a nejsou ani hmatné ani bolestivé ani viditelné. Mění se v případě výskytu nějakého problému ve spádové oblasti (oblast, odkud přitéká lymfa). Uzliny se mohou zvětšit do velikosti hrachu až fazole, mohou být hmatné, bolestivé, viditelné.

Důvodem zvětšení uzlin bývá zánět, pohmoždění nebo nádor oblasti, odkud lymfa přitéká. Podle stádia zánětu budou uzliny bolestivé nebo nebolestivé:

 • Čerstvě vzniklý zánět povede k bolestivému zvětšení uzliny (akutní zánět).
 • Dlouhodobý zánět způsobí dlouhodobé nebolestivé zvětšení uzlin (chronický zánět).

Příklady zvětšení lymfatických uzlin

 • Nadměrná zátěž dolních končetin u mladých lidí často vede ke zvětšení a bolestivosti tříselních uzlin. Vzniklou bolestivou bouličku nutno odlišit od kýly.
 • Zánět nehtového lůžka, oděrky prstů nebo pat mohou způsobit bolestivé zvětšení uzlin v zákolenní jamce nebo v tříslech.
 • Dlouhodobé oděrky nebo plísně nohou zapříčiní nebolestivé zvětšení tříselních uzlin.
 • Stejně tak dojde ke zvětšení uzlin na horní končetině v loketní jamce nebo v podpaží (zánět, oděrka, namožení).
 • Prudký zánět na končetině s horečkou může způsobit rudý horký viditelný pruh od místa zánětu směrem k trupu s bolestivou uzlinou na konci. Jedná se o zánět lymfatické cévy, která se změnila a stala se viditelnou a bolestivou (laicky nesprávně označována jako otrava krve).
 • Zánět nebo nádor ve stěně hrudníku nebo v prsu rovněž způsobí zvětšení uzlin v podpaží (stejná spádová oblast jako pro horní končetinu).
 • Zvětšení uzliny na přední straně krku a nad klíční kostí svědčí pro onemocnění v krku nebo v hrudníku.
 • Bolesti v krku, zánět v dutině ústní nebo zánět zubu způsobí zvětšení podčelistních uzlin.
 • Zvětšené uzliny za uchem nebo vzadu na krku mohou být při problému ve kštici (vlasatá část hlavy) nebo v uchu.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. K čemu slouží mízní cévy?
 2. K čemu slouží mízní uzliny?
 3. Proč zvětšená uzlina někdy bolí a někdy nebolí?
 4. Co bývá nejčastější příčinou zvětšení podčelistních uzlin?

Informace o článku

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 20. ledna 2009

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Měření a vyhodnocení krevního tlaku
27. března 2008
isrdceicévyiprevenceizdravý životní stylitlakoměristrachilátková výměna
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
Opakovaně naměřené hodnoty krevního tlaku se liší v závislosti nejen na zdravotním stavu, ale i na podmínkách měření.
Bolest v krku, nachlazení, angína
9. prosince 2008
iimunitaimikroorganizmyiteplotaizánětiuzlinyibouličkaiprevence
Bolest v krku, nachlazení, angína
Bolesti v krku mohou přejít v angínu; pro připravený organizmus zvládnutelnou. Až teprve komplikace angíny mohou způsobit trvalé poškození zdraví.
Odřeniny – proč je nutné mechanicky vyčistit oděrku
3. listopadu 2012
iporaněníiúrazyikrváceníikůže-podkožíipohybizánět
Odřeniny – proč je nutné mechanicky vyčistit oděrku
Plošné oděrky vznikají nejčastěji při různých sportovních aktivitách. Jejich důsledné mechanické vyčištění je důležitým krokem léčení. Nečistoty vrostlé do kůže by se jinak staly trvalou hyzdící vzpomínkou na úraz.
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
16. června 2008
imikroorganizmyiantibiotikaizánětihygienaistrava-zažíváníinevolnostizvracení
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
Dostanou-li se jinak prospěšné bakterie do míst, kam nepatří, mohou způsobit nemoc. Jsou-li správné bakteriální kmeny na správném místě, pak vzniká oboustranně prospěšná spolupráce a tělo funguje jak má. Přirozená bakteriální flóra bývá vždy narušena užíváním antibiotik.
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
7. dubna 2014
izánětiteplotaiimunitaipoceníilátková výměnaiúrazovéineúrazové
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
Různé druhy zánětů mají různý průběh a vývoj, různé příčiny a projevy. Podle druhu a vývoje zánětu je třeba proti němu někdy intenzivně bojovat, jindy je lépe ponechat zánětu přirozený průběh a někdy jej dokonce podporovat.
Mýtus o urychlení rakoviny operací
5. října 2007
irakovinaimýtyistrachinádoryizhoubnéiuzlinyikrváceníizvracení
Mýtus o urychlení rakoviny operací
Rakovina je tím lépe léčitelná, čím dříve je odhalena. Naopak odklad lékařského vyšetření může způsobit závažné nenapravitelné poruchy zdraví, kdy už pacientovi nelze pomoci ani operací.
Léčba zánětu podle druhu a stádia
27. prosince 2014
izánětiteplotaitekutinyispáleninyineúrazové
Léčba zánětu podle druhu a stádia
Jednotlivé fáze a druhy některých zánětů na sebe navazují nebo mezi sebou v průběhu vývoje vzájemně přecházejí v souvislosti s úspěšností hojení. U jiných zánětů převažuje jediná fáze po téměř celou dobu trvání nemoci. Jednotlivá stádia mají své specifické projevy, proto je i léčba v různých fázích zánětu rozdílná.
Kýla: boulička v třísle, v pupku nebo jeho okolí
8. ledna 2008
ibouličkaibřichoistrachizvraceníipohyb
Kýla: boulička v třísle, v pupku nebo jeho okolí
Plánovaná operace kýly časně po potvrzení diagnózy je jediným správným řešením problému. Ostatní řešení jsou pouze dočasná a nevyhnutelnou operaci mohou pouze odložit nebo zkomplikovat.
Zarůstající nehty na palcích dolních končetin
19. dubna 2009
inehetihygienaizánětiprevenceiteplotaimikroorganizmyipohyb
Zarůstající nehty na palcích dolních končetin
Zarůstání nehtů je časté bolestivé onemocnění vzniklé špatným zastřižením nehtu. Řešením je odstranění zánětu a jeho prevence. K úplnému zhojení dojde až tehdy, když špatně zastřižený nehet doroste na správné místo.
Nejčetnější kategorie článků
iboulička ibřicho icévy idětské ihygiena iimunita ikrvácení ikůže-podkoží ilátková výměna imikroorganizmy imočová soustava imozek-nervy inádory ineúrazové inevolnost inezhoubné ipocení ipohyb iporanění iporuchy vědomí iprevence iprochlazení iprvní pomoc isrdce istrach istrava-zažívání itekutiny iteplota iúrazy iuzliny ižaludek izánět izdravý životní styl izhoubné ižláza izlomeniny ižlučník izvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • Perfektní čitelnost na všech zařízeních
 • Publikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • Správa štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • Neustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • Podrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?