Šetrná léčba vykloubeného ramene

Vykloubení ramene (luxace ramene) je velmi bolestivý a právem obávaný úraz. Napravení se provádí vždy citlivě, bez násilí, bez trhání nebo škubání. Často je nezbytné celkové znecitlivění.

Rameno je nejvolnější kloub v těle, protože umožňuje pohyb paží všemi směry. Kloubní jamka ramene je tedy velmi mělká a proto může působením násilí nevhodným směrem snadno dojít k vykloubení ramene. To je stav, kdy kloubní hlavice opustila kloubní jamku.

Typy vykloubení ramene a mechanizmus jejich vzniku

Nejobvyklejší je přední luxace (9 z 10 případů), tedy vykloubení hlavice pažní kosti z kloubní jamky směrem dopředu. K takovému vykloubení ramene dochází nejčastěji při odtažení paže od těla a jejím zvedání proti odporu, někdy třeba jen při oblékání, jindy při nárazu nataženou paží proti překážce. Přední luxace se bohužel může vracet (dále).

Ostatní typy vykloubení ramene (směrem dozadu nebo dolů) jsou mnohem méně časté. Velmi vzácně může vzniknout luxace nahoru nebo dokonce luxace do hrudníku se zlomeninou žeber. Tyto typy vykloubení mívají nejrůznější mechanizmy vzniku včetně působení hrubého násilí při pádech nebo dopravních nehodách.

Vykloubené rameno a první pomoc

Ihned po úrazu nastupuje prudká bolest postiženého ramene a nemožnost poraněnou paží vykonat jakoukoli činnost. Rameno vypadá oproti druhému ramenu nesymetricky (má změněnou konfiguraci). Bezvládná paže visí dolů nebo si ji pacient přidržuje v pro něj přijatelné poloze.

V rámci první pomoci je třeba zafixovat končetinu v dané poloze. Toho lze docílit buď uložením končetiny do šátku nebo pomocí zraněnému s udržením končetiny v dané poloze. Je nutné vyloučit jakékoli pohyby nebo otřesy – všechny jsou totiž velmi bolestivé. Následně by měl zachránce přivolat RLP, nebo zraněného dopravit na nejbližší chirurgii nebo traumatologii.

Zraněný nesmí jíst, pít, kouřit ani brát léky. V případě celkového znecitlivění (pokud je nutné) musí být zraněný nalačno a střízlivý. Léky a kouření mohou celkové znecitlivění zkomplikovat.

Léčení vykloubeného ramene není bolestivé

Napravení vykloubeného ramene (repozice, laicky nahození ramene) probíhá zcela bezbolestně. Lékař nasměruje uvolněnou paži tak, aby hlavice pažní kosti samovolně zapadla zpět do kloubní jamky. Napravování se provádí zcela bez násilí – bez jakéhokoli škubání nebo trhání.

Pacient s vykloubeným ramenem bývá vyděšený a stresovaný – prudkou bolestí a k tomu strachem z léčebného výkonu. Z akčních filmů totiž zná napravování „trháním paží souběžně s řevem či zakousnutím se do roubíku“. Takové napravení vykloubeného ramene je však ve skutečnosti zcela nemožné. Naopak je dokonce nebezpečné, protože může dojít k dalšímu poškození okolních struktur (např. cév).

Když pacient nedokáže rameno uvolnit, musí nastoupit celkové znecitlivění (se svými riziky). Po uspání pacienta dojde k uvolnění svalů a hlavice pažní kosti velmi snadno vklouzne zpět do kloubní jamky. Celkové znecitlivění je také nutné, pokud se jedná o jinou než přední luxaci. V takových případech totiž napravení bývá komplikovanější.

Opakované luxace a jejich léčení

Bohužel se stává, že se přední luxace ramene může po zahojení a následném rozcvičení (rekonvalescenci) obnovit. Při opakované luxaci je nutné pátrat po příčině nestability ramene. Už při původním vykloubení mohlo totiž dojít k odlomení části chrupavky nebo okraje kosti i s kloubním pouzdrem, což nemusí být vždy z rentgenu patrné.

K opakovaným (recidivujícím, habituálním) luxacím dochází za minimálního násilí. Jsou určité činnosti, které pacient prakticky nemůže sám vykonávat. Např. nemůže ukládat břemena nahoru nad hlavu, zašroubovat žárovku na stropě, oblékat si svetr přes hlavu apod. Takový pacient se někdy naučí sám nemocné rameno napravit.

Při opakované luxaci ramene je vhodné po odborném vyšetření vyhledat specializované pracoviště a absolvovat doporučenou ortopedickou operaci. Výsledkem operace je opětná stabilita ramene a plná funkčnost paže.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

  1. Proč nesmí pacient s vykloubeným ramenem jíst, pít ani kouřit?
  2. Proč je vhodnější při luxaci ramene volat RLP než vést raněného autem?
  3. Na čem závisí úspěšné napravení vykloubeného ramene bez celkového znecitlivění?
  4. Proč bývá nutné opakovanou luxaci ramene operovat?

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.