Šetrná léčba vykloubeného ramene

Vykloubení ramene (luxace ramene) je velmi bolestivý a právem obávaný úraz. Napravení se provádí vždy citlivě, bez násilí, bez trhání nebo škubání. Často je nezbytné celkové znecitlivění.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 12. května 2013
 

Rameno je nejvolnější kloub v těle, protože umožňuje pohyb paží všemi směry. Kloubní jamka ramene je tedy velmi mělká a proto může působením násilí nevhodným směrem snadno dojít k vykloubení ramene. To je stav, kdy kloubní hlavice opustila kloubní jamku.

Typy vykloubení ramene a mechanizmus jejich vzniku

Nejobvyklejší je přední luxace (9 z 10 případů), tedy vykloubení hlavice pažní kosti z kloubní jamky směrem dopředu. K takovému vykloubení ramene dochází nejčastěji při odtažení paže od těla a jejím zvedání proti odporu, někdy třeba jen při oblékání, jindy při nárazu nataženou paží proti překážce. Přední luxace se bohužel může vracet (dále).

Ostatní typy vykloubení ramene (směrem dozadu nebo dolů) jsou mnohem méně časté. Velmi vzácně může vzniknout luxace nahoru nebo dokonce luxace do hrudníku se zlomeninou žeber. Tyto typy vykloubení mívají nejrůznější mechanizmy vzniku včetně působení hrubého násilí při pádech nebo dopravních nehodách.

Vykloubené rameno a první pomoc

Ihned po úrazu nastupuje prudká bolest postiženého ramene a nemožnost poraněnou paží vykonat jakoukoli činnost. Rameno vypadá oproti druhému ramenu nesymetricky (má změněnou konfiguraci). Bezvládná paže visí dolů nebo si ji pacient přidržuje v pro něj přijatelné poloze.

V rámci první pomoci je třeba zafixovat končetinu v dané poloze. Toho lze docílit buď uložením končetiny do šátku nebo pomocí zraněnému s udržením končetiny v dané poloze. Je nutné vyloučit jakékoli pohyby nebo otřesy – všechny jsou totiž velmi bolestivé. Proto by měl zachránce raději přivolat RLP než zraněného dopravit na nejbližší chirurgii nebo traumatologii.

Zraněný nesmí jíst, pít, kouřit ani brát léky. V případě nutnosti celkového znecitlivění (narkózy) musí být zraněný nalačno a střízlivý. V opačném případě musí být výkon odložen do vytrávení nebo vystřízlivění z důvodu nebezpečí komplikací spojených s narkózou.

Léčení vykloubeného ramene není bolestivé

Napravení vykloubeného ramene (repozice, laicky nahození ramene) probíhá zcela bezbolestně. Lékař nasměruje uvolněnou paži tak, aby hlavice pažní kosti samovolně zapadla zpět do kloubní jamky. Napravování se provádí zcela bez násilí – bez jakéhokoli škubání nebo trhání.

i Pacient s vykloubeným ramenem bývá vyděšený a stresovaný – prudkou bolestí a k tomu strachem z léčebného výkonu. Z akčních filmů totiž zná napravování „trháním paží souběžně s řevem či zakousnutím se do roubíku“. Takové napravení vykloubeného ramene je však ve skutečnosti zcela nemožné. Naopak je dokonce nebezpečné, protože by mohlo dojít k dalšímu poškození okolních struktur (např. cév).

Když pacient nedokáže rameno uvolnit, musí nastoupit celkové znecitlivění (se svými riziky). Po uspání pacienta dojde k uvolnění svalů a hlavice pažní kosti velmi snadno vklouzne zpět do kloubní jamky. Celkové znecitlivění je také nutné, pokud se jedná o jinou než přední luxaci. V takových případech totiž napravení bývá komplikovanější.

Opakované luxace a jejich léčení

Bohužel se stává, že se přední luxace ramene může po zahojení a následném rozcvičení (rekonvalescenci) obnovit. Při opakované luxaci je nutné pátrat po příčině nestability ramene. Už při původním vykloubení mohlo totiž dojít k odlomení části chrupavky nebo okraje kosti i s kloubním pouzdrem, což nemusí být vždy z rentgenu patrné.

K opakovaným (recidivujícím, habituálním) luxacím dochází za minimálního násilí. Jsou určité činnosti, které pacient prakticky nemůže sám vykonávat. Např. nemůže ukládat břemena nahoru nad hlavu, zašroubovat žárovku na stropě, oblékat si svetr přes hlavu apod. Takový pacient se někdy naučí sám nemocné rameno napravit.

Při opakované luxaci ramene je vhodné po odborném vyšetření vyhledat specializované pracoviště a absolvovat doporučenou ortopedickou operaci. Výsledkem operace je opětná stabilita ramene a plná funkčnost paže.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Proč nesmí pacient s vykloubeným ramenem jíst, pít ani kouřit?
 2. Proč je vhodnější při luxaci ramene volat RLP než vézt raněného autem?
 3. Na čem závisí úspěšné napravení vykloubeného ramene bez celkového znecitlivění?
 4. Proč bývá nutné opakovanou luxaci ramene operovat?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 12. května 2013

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Závažné poranění hrudníku a pneumotorax
22. srpna 2013
idýcháníiúrazistrachikrevizlomeninyiprvní pomocipohyb
Závažné poranění hrudníku a pneumotorax
Pneumotorax je výskyt vzduchu v prostoru mezi plícemi a hrudníkem. Příslušná plíce se tak stává nefunkční. Její úlohu (dýchání) většinou plně nahradí druhá (zdravá) plíce.
Závažné poranění hrudníku a pneumotorax, /pneumotorax
Úrazy související s pádem z kola
20. listopadu 2012
iúraziporaněníikrváceníizlomeninyiseniořiidětiipohybibřicho
Úrazy související s pádem z kola
Typické úrazy po pádu z kola jsou různě hluboké plošné oděrky, tržné rány, pohmoždění hrudníku, břicha, kloubů a svalů a zlomeniny dlouhých kostí. Jednotlivé úrazy mají svá specifika, jsou-li způsobeny pádem z kola.
Úrazy související s pádem z kola, /pady_z_kola
Rychlá lékařská pomoc
28. února 2010
iporucha vědomíiinfarkticévyiprvní pomociúrazizlomeniny
Rychlá lékařská pomoc
Úkolem rychlé lékařské pomoci (záchranky) je záchrana lidí v ohrožení života. Záchranka nenahrazuje lékařskou službu první pomoci (pohotovost) a není na takovou práci ani prostorově ani technicky vybavena.
Rychlá lékařská pomoc, /zachranka

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?