Jaroslav Pavelka na téma izánětiimunitaimikroorganizmy14. května 2008

Proč nelze mít svá oblíbená antibiotika

Bakterie, které imunitní systém vyhodnotí jako nežádoucí, jsou likvidovány bílými krvinkami. Antibiotika mohou bílým krvinkám pomoci, pokud dočasně mikroorganizmy vítězí (to se projevuje příznaky zánětu).

iZískat odkaz na článekhttps://www.pralek.cz/antibiotika?usp=sharingi Diskutovat na našem Facebooku i Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Rozvoj zánětlivého onemocnění s celkovými a místními příznaky je důvodem k lékařskému vyšetření a nasazení antibiotik. Jestliže není imunitní systém dostatečně připraven, mohou dočasně vítězit bakterie a vyvíjejí se místní i celkové příznaky zánětlivého onemocnění jako např. angína. Podle stupně a závažnosti těchto příznaků lékař nasadí antibiotika.

Vždy je výhodou, vyhledat svého praktického lékaře který pacienta (na rozdíl od cizího lékaře na pohotovosti) dobře zná. Ten nejlépe posoudí závažnost onemocnění a jeho souvislost s celkovým zdravotním stavem; přitom zohlední ostatní dlouhodobé nemoci, stav imunity, předchozí užívání antibiotik, eventuelní alergie, vlivy prostředí a může nejlépe předvídat reakci na léky.

Proč různé druhy antibiotik

S objevem penicilínu jako prvního známého antibiotika nastala éra vzájemného působení bakterií a antibiotik. Penicilín bakterie neničí, ale znemožňuje jejich množení. Nenarůstá-li tedy po nasazení penicilínu množství útočících bakterií, jsou bílé krvinky snáze schopny stávající útočníky zlikvidovat.

Několik bakterií se však dokáže adaptovat na pro ně jedovaté penicilínové prostředí a dokáží se i zde pomnožit. Tuto odolnost uloží do své genetické informace a potomci těchto bakterií budou navždy proti tomuto typu penicilínu odolní (rezistentní).

Chorobu způsobenou tímto druhem bakterií již nelze léčit stejným penicilínem. Může to být stejná zánětlivá nemoc jako ta původní, nebo zcela jiná (např. angína, zápal plic, zánět ledvin, infekce močových cest, gynekologický zánět a podobně). Proto byl vyvinut nový typ penicilínu, proti kterému se neuměli ani tito jedinci bránit. Po zlikvidování celé kolonie nakonec vždy přežije několik takových bakterií, kterým se mutací obrana vydařila. Jejich pomnožením vznikají nové kmeny, odolné vůči novému typu penicilínu.

Následně byla objevena nová antibiotika, která bakterie přímo hubí. Další a další druhy antibiotik, další nové generace nových antibiotik a vždy si bakterie dříve nebo později najdou svou obranu a vznikají nové resistentní kmeny bakterií.

i Mnohdy bývá nutné při závažných onemocněních různá antibiotika kombinovat. Nedobráním doporučené dávky antibiotika se zvyšuje množství přežívajících bakterií a tím se podporuje vznik resistentních bakteriálních kmenů vůči danému antibiotiku!

Vyšetření bakterií – kultivace a citlivost na antibiotika (K+C)

Než lékař nasadí antibiotika pro zánětlivé onemocnění, provádí se odběr biologického materiálu. Umožní-li to podmínky a čas, provede se výtěr z nemocné tělní dutiny, nebo se odebere sekret z rány, moč nebo krev (biologický materiál) na K+C.

Tento biologický materiál obsahující bakterie je uložen na živnou půdo a do termostatu. Pře teplotě 37 °C se zde bakterie velmi ochotně množí (kultivace). Bakteriální kmeny je pak možné určit a pojmenovat.

Na ploše živné půdy jsou rozloženy vzorky různých antibiotik. Po 2 dnech je dobře vidět, která antibiotika proti kterým bakteriím působí. V místech působnosti antibiotika se bakterie nerozmnožily (stupeň citlivosti na antibiotika).

Jestliže není možnost provést vyšetření K+C v začátku onemocnění, nasadí lékař antibiotika zkusmo a doufá v jejich účinnost. Později se může doplnit K+C a dle výsledku antibiotika eventuálně změnit.

Důvody preventivního podávání antibiotik

Antibiotika nepůsobí proti virovým onemocněním (například proti chřipce). Přesto pacient za určitých podmínek při chřipce antibiotika od svého lékaře může dostat. Smyslem takového léčení je předejít bakteriálním komplikacím původně virového onemocnění. Například předejít vzniku zápalu plic jako komplikaci chřipkového onemocnění.

Někteří lidé musejí mít uměle sníženou imunitu (například po transplantaci orgánu). Pak je logické, že je nutné nasadit antibiotika při každém podezření na zánětlivou chorobu, ale i při prostém vytržení zubu.

Negativní účinky antibiotik

Užívání antibiotik napomáhá imunitnímu systému zlikvidovat příčinu zánětlivého onemocnění. Antibiotika však nepůsobí pouze proti původci onemocnění, ale proti všem mikrobům obývajícím lidské tělo. Tím narušují harmonickou rovnováhu a spolupráci obrovského množství mikroorganizmů v lidském těle.

Původní kmeny blahodárně působících bakterií bývají antibiotiky vyhubeny nebo oslabeny a následně nahrazeny jinými bakteriálními kmeny s různými negativními projevy (svědění až pálení sliznic, zažívací a trávicí potíže). Takto změněné prostředí umožní pomnožení kvasinek a plísní, které je špatně léčitelné.

i Opakované nadměrné užívání antibiotik vede k oslabení imunitního systému. Přibývá i alergických reakcí na antibiotika. Tomu se bohužel nelze vyvarovat.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Za jakých podmínek je vhodné nasazení léčby antibiotiky?
 2. Proč je lépe vždy vyhledat svého lékaře než cizího?
 3. Proč se vyvíjejí nové druhy antibiotik?
 4. Proč je nutné antibiotika dobrat?
 5. Co znamená kultivace a citlivost na antibiotika?
 6. Kdy je vhodné podat antibiotika preventivně?
 7. V čem spočívají negativní účinky antibiotik?

Informace o článku

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 14. května 2008

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
7. dubna 2014
izánětiteplotaiimunitaipoceníilátková výměnaiúrazovéineúrazové
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
Různé druhy zánětů mají různý průběh a vývoj, různé příčiny a projevy. Podle druhu a vývoje zánětu je třeba proti němu někdy intenzivně bojovat, jindy je lépe ponechat zánětu přirozený průběh a někdy jej dokonce podporovat.
Bolest v krku, nachlazení, angína
9. prosince 2008
iimunitaimikroorganizmyiteplotaizánětiuzlinyibouličkaiprevence
Bolest v krku, nachlazení, angína
Bolesti v krku mohou přejít v angínu; pro připravený organizmus zvládnutelnou. Až teprve komplikace angíny mohou způsobit trvalé poškození zdraví.
Imunita: obranyschopnost organizmu
1. června 2008
izdravý životní styliprevenceialergieimikroorganizmyiantibiotikaidětskéizánět
Imunita: obranyschopnost organizmu
Imunita je obrana organizmu proti cizí škodlivině. V průběhu života se imunita mění, lze ji podpořit zdravým způsobem života nebo naopak oslabit nadměrným užíváním léků.
Močové kameny a ledvinová kolika
13. srpna 2008
iledvinyimočová soustavaikolikaiprevenceineúrazovéikrváceníizvraceníizánět
Močové kameny a ledvinová kolika
V močovém ústrojí mohou vzniknout kameny. Tlakem moči a prodíráním se kamenu močovodem může vzniknout ledvinová kolika.
Zánět močového měchýře žen
27. ledna 2010
imočová soustavaizánětiprochlazeníibřichoipoceníineúrazovéiprevenceikrvácení
Zánět močového měchýře žen
Zánět močového měchýře je nepříjemné a velmi bolestivé onemocnění, které není nakažlivé ani nebezpečné. Postihuje nejčastěji mladé ženy a bohužel se vracívá. Není souvislost mezi zánětem močového měchýře a zanedbáváním hygieny.
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
16. června 2008
imikroorganizmyiantibiotikaizánětihygienaistrava-zažíváníinevolnostizvracení
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
Dostanou-li se jinak prospěšné bakterie do míst, kam nepatří, mohou způsobit nemoc. Jsou-li správné bakteriální kmeny na správném místě, pak vzniká oboustranně prospěšná spolupráce a tělo funguje jak má. Přirozená bakteriální flóra bývá vždy narušena užíváním antibiotik.
Nejčetnější kategorie článků
iboulička ibřicho icévy idětské ihygiena iimunita ikrvácení ikůže-podkoží ilátková výměna imikroorganizmy imočová soustava imozek-nervy inádory ineúrazové inevolnost inezhoubné ipocení ipohyb iporanění iporuchy vědomí iprevence iprochlazení iprvní pomoc isrdce istrach istrava-zažívání itekutiny iteplota iúrazy iuzliny ižaludek izánět izdravý životní styl izhoubné ižláza izlomeniny ižlučník izvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • Perfektní čitelnost na všech zařízeních
 • Publikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • Správa štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • Neustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • Podrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?