Funkční poruchy trávení: zvracení, průjem, škytání, větry

Mnohým funkčním poruchám trávení lze předejít dodržováním správných stravovacích návyků.

 • i
 • i
 • i
 • ihttps://www.pralek.cz/funkcni_poruchy_traveni?usp=sharing
 • i
 

Zvracení podle příčiny podpořit nebo se mu bránit

Zvracení je stav, kdy se žaludeční obsah neposunuje dále do dvanácterníku (peristaltika), ale obrácením směru je prudce vrácen jícnem do úst a nosu. Zvracení bývá doprovázeno žaludeční nevolností (laicky zvedání žaludku, špatně od žaludku, pocit na zvracení, odborně nausea).

 • Zvracení po požití zkažené potravy, nadměrného množství alkoholu nebo jiného jedu je třeba podpořit. Jakmile organizmus rozpozná vstřebávané jedovaté produkty, dochází k bezprostřednímu reflexnímu zvracení.
 • Zvracení po požití velkého množství potravy nebo potravy, která následně nabobtná po napití (např. třešně či houby) se nesmí bránit. Dochází k nadměrnému roztažení žaludku a stravu není možné zpracovat. U citlivého člověka může k témuž dojít po pouhém vypití většího množství syceného nápoje (např. limonády).
 • Zvracení po psychickém vypětí, z kruté bolesti (například doprovázející ledvinovou koliku) nebo z důvodu kinetózy (mořské nemoci) nepřináší reálnou úlevu. Lze se mu bránit prodýcháním, zklidněním a polknutím libovolného chutného nápoje. Může pomoci prášek na zklidnění žaludku, pokud se podá včas.
 • Zvracení doprovázející různá onemocnění břicha (např. slepák) včetně úrazů břicha (poranění sleziny) vyžaduje lékařského ošetření. Samotné zvracení je nepodstatné.
 • Zvracení doprovázející onemocnění mozku vyžaduje lékařské vyšetření. Může se jednat o mrtvici či krvácení do mozku, po úrazu hlavy může být známkou otřesu mozku.
 • Zvracení doprovázenící střevní neprůchodnost je neovlivnitelné a vyžaduje okamžité lékařské ošetření. Může být následkem zatvrdlé (uskřinuté) kýly a pacient opakovaně zvrací, i když nic nejí a nepije.

Průjem – opakované řídké stolice

Průjem je stav, kdy má nemocný opakované řídké stolice často spojené s křečovitými bolestmi břicha předcházejícími stolici (tenesmy). Příčina průjmů je nejčastěji ve snaze těla rychle se zbavit bakteriálně kontaminovaného nebo jinak jedovatého střevního obsahu.

Když pronikne kontaminovaná potrava do střeva (nelze tedy vyzvracet), snaží se organizmus po rozpoznání jedů urychlit její průchod střevem a tím minimalizovat vstřebávání jedů. Průjem často doprovází zvracení; část zkažené stravy se již dostala do střeva a pak se organizmus snaží zbavit jedů ze zažívacího traktu oběma směry.

Je důležité průjmem ztracené tekutiny doplňovat. Zvláště malé děti a staří lidé nemají velké rezervy a v případě kombinace zvracení a průjmu je nemožné tekutiny doplňovat a je nutné lékařské ošetření. Ustalo-li zvracení, je možné postupně začít pít. Nejprve vlažný čaj po lžičkách, posléze i větší množství, kolik žaludek udrží a podle počtu stolic. Brzy je nutné podávat i slané nápoje (minerálka, řídká nemastná polévka nejlépe jen mrkev a trochu rýže).

Je-li průjem způsoben potravinou kontaminovanou bakteriálně, je dobré vydržet nejíst a zvláště ne sladké jídlo. Taková potrava zhorší průjmy a bolesti – „nakrmením“ a následným opětným pomnožením choroboplodných bakterií. Zde není vhodná ani (často doporučovaná) cola pro vysoký obsah cukru. Takové nápoje budou vhodné až po ústupu potíží a uzdravení zažívacího traktu.

Zcela jinou kapitolou jsou dlouhodobé průjmy které souvisí se závažnými chronickými onemocněními střeva. Odborní lékaři musejí složitě zjišťovat ztráty a doplňovat minerály a ostatní organizmu chybějící látky.

Škytání – prudké stahy bránice

Škytání jsou prudké stahy bránice, což je hlavní dýchací sval, který odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní. Ke vzniku škytavky dojde nejčastěji smíchem, napitím studeného nápoje, leknutím, nesprávným polknutím sousta. Škytání ustane samo a lze ovlivnit kombinací pití a protahování (zvedání horních končetin).

Dlouhodobé škytání může doprovázet onemocnění žaludku nebo dráždění bránice z jiného důvodu a pak je nutné lékařské vyšetření.

Větry jsou plyny vznikající při trávicích procesech

Zvýšené množství plynu se tvoří nesprávnými stravovacími návyky. V případě zadržování větrů se vstřebají a nezpůsobují újmu na zdraví. V případě nutnosti zadržování větrů ze společenských důvodů není dobré požívat nadýmavou stravu (luštěniny) s tvorbou většího množství plynů.

Stolice – defekační reflex

Defekační reflex (soubor reflexů které umožní odchod stolice) je složitý proces. Stolici lze zadržet. Tím však dochází k dalšímu vstřebávání vody a stolice se stává tužší. Při opakovaném zadržování stolice a následným odchodem velmi tuhé stolice může dojít k onemocnění žilních pletení v konečníku.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaké příčiny může mít zvracení po požití hub?
 2. Proč je dobré pozorovat z houpající se lodi či kolotoče pevný bod?
 3. Proč zvrací člověk, který se uhodil do hlavy?
 4. Proč je dobrá nejíst, pokud trvá průjem?
 5. Proč je nutné pít, pokud trvá průjem?
 6. Co může způsobit opakované zadržování stolice?

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Žaludeční potíže: bolest žaludku
30. května 2011
ižaludekibřichoizvraceníistrachistrava-zažíváníiteplotaizánětimikroorganizmy
Žaludeční potíže: bolest žaludku
Správnou životosprávou lze předejít vzniku různých onemocnění žaludku včetně žaludečního vředu. Žaludeční problémy souvisí často se stresem. Podmínkami zažívací pohody jsou zvládnutí vlastní psychiky a správné stravovací návyky.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/bolest_zaludku?usp=sharing
Žaludeční potíže: bolest žaludku, /bolest_zaludku
Močové kameny a ledvinová kolika
13. srpna 2008
iledvinyimočová soustavaikolikaiprevenceineúrazovéikrváceníizvraceníizánět
Močové kameny a ledvinová kolika
V močovém ústrojí mohou vzniknout kameny. Tlakem moči a prodíráním se kamenu močovodem může vzniknout ledvinová kolika.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/mocove_kameny?usp=sharing
Močové kameny a ledvinová kolika, /mocove_kameny
Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích
13. července 2015
inevolnostipoceníipohybiprevenceizvraceníimozek-nervyižaludekibřicho
Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích
Pocit nevolnosti může být vyvolán nejrůznějšími druhy pohybu. Tomu lze mnohdy snadno předejít. Někdy však mohou být tytéž stavy projevem onemocnění.
Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích, /kinetoza
Možnosti podávání léků a lékové formy
9. května 2010
iangínaiporuchy vědomíiteplotaicévyizvraceníialergie
Možnosti podávání léků a lékové formy
Léky se mohou dostat do těla různými cestami. Stejné množství léku (účinná dávka léku) působí stejně, je-li podáno kteroukoli formou a kteroukoli cestou. Většinou je možné nasadit takovou formu, která pacientovi vyhovuje.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/lekove_formy?usp=sharing
Možnosti podávání léků a lékové formy, /lekove_formy
Slepák: zánět červovitého přívěsku slepého střeva
13. prosince 2009
ibřichoistřevoizánětizvraceníiteplota
Slepák: zánět červovitého přívěsku slepého střeva
Mnohotvárnost příznaků zánětu červovitého přívěsku slepého střeva (hovorově slepák) bývá příčinou komplikací nebo zanedbání jeho léčení. V případě nejasných bolestí břicha je třeba vyhledat odborného lékaře (chirurga).
Slepák: zánět červovitého přívěsku slepého střeva, /slepak
Záludnost poranění sleziny u dětí
19. prosince 2012
iúrazyidětskéikrváceníibřichoipoceníiporucha vědomíikolapsicévy
Záludnost poranění sleziny u dětí
Poranění sleziny může být velmi zákeřným úrazem. Přes relativní nenápadnost rozvoje příznaků může zraněná slezina ohrozit nemocného na životě. Operace poraněné sleziny včetně jejího odstranění naštěstí nevede následně k poruchám zdraví.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/poraneni_sleziny?usp=sharing
Záludnost poranění sleziny u dětí, /poraneni_sleziny
Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice
5. července 2008
iinfarkticévyimozek-nervyipoceníinevolnostizvraceníiporuchy vědomíisrdce
Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice
Záludnost cévní mozkové příhody spočívá v nenápadnosti jejího nástupu a v jejím pozvolném a nebolestivém rozvoji.
Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice, /iktus
Poúrazové krvácení do hlavy: chronický subdurální hematom
31. ledna 2011
iúrazyicévyikrváceníizvraceníiporuchy vědomí
Poúrazové krvácení do hlavy: chronický subdurální hematom
Po úrazu hlavy může po určité bezpříznakové době vzniknout chronický subdurální hematom. Jeho záludnost spočívá v plíživém nástupu potíží, které si pacient často sám vůbec neuvědomuje.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/subduralni_hematom?usp=sharing
Poúrazové krvácení do hlavy: chronický subdurální hematom, /subduralni_hematom
Otřes mozku nebo jen pohmoždění hlavy
11. září 2008
imozek-nervyiporuchy vědomíinevolnostizvraceníiporaněníibouleiúrazy
Otřes mozku nebo jen pohmoždění hlavy
Pohmoždění hlavy lékařské vyšetření nevyžaduje. Vyjmenované příznaky otřesu mozku však vedou zraněného k lékařskému vyšetření.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/otres_mozku?usp=sharing
Otřes mozku nebo jen pohmoždění hlavy, /otres_mozku
Střevní neprůchodnost bývá komplikací jiné choroby
16. února 2013
inevolnostizvraceníibřichoistrava-zažíváníinádoryizhoubnéicévy
Střevní neprůchodnost bývá komplikací jiné choroby
Střevní neprůchodnost (laicky zauzlení střev) je stav, při kterém dochází k zástavě posunu střevního obsahu v trávicím traktu. Nemocný velmi nepříjemně vnímá nadýmání, zástavu odchodu větrů a stolice a později i zvrací.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/strevni_nepruchodnost?usp=sharing
Střevní neprůchodnost bývá komplikací jiné choroby, /strevni_nepruchodnost
Kýla: boulička v třísle, v pupku nebo jeho okolí
8. ledna 2008
ibouličkaibřichoistrachizvraceníipohyb
Kýla: boulička v třísle, v pupku nebo jeho okolí
Plánovaná operace kýly časně po potvrzení diagnózy je jediným správným řešením problému. Ostatní řešení jsou pouze dočasná a nevyhnutelnou operaci mohou pouze odložit nebo zkomplikovat.
Kýla: boulička v třísle, v pupku nebo jeho okolí, /kyla
Přiměřený příjem tekutin
17. února 2010
itekutinyizdravý životní stylimočová soustavaiteplotaipoceníidětskéisenioři
Přiměřený příjem tekutin
Životodárná voda tvoří převážnou část objemu i hmotnosti lidského těla. Dostatek pitné vody je podmínkou pro správný chod celého organizmu (pitný režim). Stejně důležitý je přiměřený poměr mezi množstvím pitné vody, solí a minerálů.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/prijem_tekutin?usp=sharing
Přiměřený příjem tekutin, /prijem_tekutin
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě
3. prosince 2010
iúrazyikrváceníispáleninyizlomeninyivykloubeníizánět
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě
Úrazy a ostatní poruchy zdraví mají různý stupeň naléhavosti a způsob řešení od technické první pomoci přes hospitalizaci až po rehabilitaci.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/nalehavost_lekarskeho_vysetreni?usp=sharing
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě, /nalehavost_lekarskeho_vysetreni
Stravovací návyky a trávicí systém
1. září 2009
izdravý životní stylistrava-zažíváníižlázaižlučníkižaludekibřichoitekutiny
Stravovací návyky a trávicí systém
Zdravý člověk má obrovské rezervy, může jíst a pít kdykoli a cokoli a trávení nevnímá. V případě vyčerpání rezerv a pocitu potíží v souvislosti s jídlem je třeba pátrat ve stravovacích návycích dříve, než začít užívat léky podporující trávení.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/stravovaci_navyky?usp=sharing
Stravovací návyky a trávicí systém, /stravovaci_navyky
Krvácení z konečníku: hemoroidy nebo nádor
23. listopadu 2007
ikrváceníistrachizánětibouličkaihygienaistrava-zažíváníinádoryicévyibřichoizhoubné
Krvácení z konečníku: hemoroidy nebo nádor
Krvácení z konečníku mívá různé příčiny. Nejčastěji se jedná o hemoroidy. Včasné odhalení příčiny vždy zvyšuje šanci na uzdravení, i když by se jednalo o nádor. Zatímco u hemoroidů je operace jednou z mnoha možností léčby, v případě nádoru bývá operace nezbytná.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/krvaceni_z_konecniku?usp=sharing
Krvácení z konečníku: hemoroidy nebo nádor, /krvaceni_z_konecniku

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • iPerfektní čitelnost na všech zařízeních.
 • iPublikační proces s autorizací změn a testovacím prostředím.
 • iSpráva štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet.
 • iNeustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti.
 • iPodrobné statistiky návštěvnosti.

Chcete také publikovat na internetu?