Proč se točí hlava

Točení hlavy neboli vertigo je pocit neovladatelného pohybu, točení nebo houpání člověka či jeho okolí. Může být vyvoláno různými zevními vlivy nebo může doprovázet různá onemocnění. Od příčiny točení hlavy se odvíjí jeho řešení.

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 20. ledna 2020
 

Točení hlavy je jeden z mnoha příznaků různých nemocí nebo změněných stavů organizmu. S točením hlavy velmi často souvisí také

 • bledost a pocení,
 • žaludeční nevolnost a zvracení,
 • vrávorání (neschopnost setrvat ve stabilní poloze),
 • motání se nebo dokonce pády.

Točení hlavy vzniká nesprávným drážděním polokruhovitých kanálků smyslového orgánu uloženého ve vnitřním uchu, tzv. vestibulární ústrojí, nebo se může také jednat o onemocnění samotného vestibulárního ústrojí.

Příčiny podráždění zdravého vestibulárního ústrojí

K podráždění vestibulárního ústrojí dochází nejčastěji zevním podnětem. Někdy může být příčinou onemocnění.

Zevní příčiny točení hlavy

Zevním podrážděním je možné si přivodit nechtěné nebo chtěné točení hlavy.

Závrať
Jedná se o náhle vzniklé narušení prostorového vnímání a stability organismu (nejčastěji nad velkou hloubkou).
Působení pohybu, který nekoresponduje se zrakem
Nejčastěji se jedná o jízdu na kolotoči, houpačce, lodi, v autě, otáčení se se zavřenýma očima apod.
Působení jedů
Točení hlavy je jeden z příznaků působení nejrůznějších jedů jako je alkohol či oxid uhelnatý, dále některé houby, zkažené maso, některé drogy a organická rozpouštědla.
i Feťáci si točení hlavy navozují záměrně vdechováním organických rozpouštědel.
Nedostatečné zavodnění organismu (dehydratace)
Nedostatek tekutin způsobuje přehřátí organismu, které doprovází točení hlavy.
Nevolnost a zvracení
Točení hlavy často doprovází onemocnění zažívacího traktu, jako jsou například poruchy trávení nebo žaludeční vředy.
Předýchávání (hyperventilace) u nervově labilního člověka
Předýchávání vede k nechtěnému a nepříjemnému točení hlavy.
i V případě holotropního dýchání je však točení hlavy dokonce i s následnou poruchou vědomí záměrem.

Nemoci způsobující točení hlavy

Vertigo doprovází některé choroby. Jedná se o změnu prokrvení mozku nebo o nesprávné dráždění vestibulárního ústrojí.

Výkyv krevního tlaku
Při nadměrném poklesu krevního tlaku se před omdlením téměř vždy zatočí hlava.
Nadměrné zvýšení krevního tlaku často vede k točení hlavy, obzvláště při změně polohy těla (například leh-sed).
Některé infekce
Točení hlavy způsobují také infekce, jako jsou například chřipka, spála, zarděnky a spalničky.
Neurologické onemocnění
Točení hlavy může způsobovat i nádor mozku, cévní mozková příhoda nebo předzvěst (aura) před epileptickým záchvatem.
Onemocnění krční páteře
Stažením svalů a vazů postiženého úseku páteře může vést k vertigu z důvodu omezení přítoku krve do mozku.
Některé oční nemoci
Točení a bolest hlavy mohou způsobovat oční nemoci, jako například refrakční vady, glaukom a porucha okohybných svalů.
Určitá porucha srdečního rytmu
Porucha srdečního rytmu může způsobit celkovou slabost a točení hlavy. Nemocný přitom nemusí mít žádnou bolesti na hrudi.
Zánět zevního zvukovodu
Zánět může drážděním polokruhovitých kanálků způsobit točení hlavy se všemi doprovodnými projevy.
Změněná psychika (psychogenní vertigo)
Nejčastěji se jedná o závrať.
Jestliže nebyla nalezena organická příčina potíží, je nutné k vyřešetření problému vyhledat psychologa nebo psychiatra.
Nízká hladina cukru v krvi
Málo cukru často vede k celkové slabosti a točení hlavy z důvodu nedostatečné dodávky energie mozkovým buňkám (hypoglykémie).

Krátkodobé onemocnění vestibulárního ústrojí

Důvodem krátkodobého onemocnění vestibulárního ústrojí vnitřního ucha bývá jakýsi „kamínek“, vzniklý v systému polokruhovitých kanálků. Příčina vzniku kamínku je většinou neznámá, někdy bývá dávána do souvislosti s předchozím úrazem hlavy nebo s předchozími záněty středního ucha.

i Krátkodobé onemocnění postihuje lidi v produktivním věku. Epizoda bývá vyvolána změnou polohy hlavy. Obvykle trvá několik sekund, až několik minut, pak točení hlavy samovolně pomine.

Potíže se opakovaně vracejí a většinou spontánně vymizejí asi za 2 týdny - kamínek se zpětně rozloží na původní krystalky, které opět řádně plní svou funkci ve vestibulárním ústrojí.

Dlouhodobé onemocnění vestibulárního ústrojí (Menierova nemoc)

Dlouhodobé točení hlavy je způsobeno onemocněním vnitřního ucha. To se, mimo jiné, projevuje točením hlavy, tlakem v postiženém uchu, zvoněním v uchu, poruchou sluchu a někdy i jeho ztrátou. Jedná se o závažné onemocnění, které léčí ORL lékař.

i Dlouhodobé onemocnění postihuje starší lidi. Epizody mají různé intenzity od minut až po hodiny.

Příčina nemoci je neznámá. Léčení spočívá v potlačování jednotlivých velmi obtěžujících příznaků.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Co často souvisí s točením hlavy?
 2. Co bývá označováno jako závrať?
 3. Za jakých podmínek může být podrážděno zdravé vestibulární ústrojí?
 4. Čím bývá způsobeno krátkodobé onemocnění vestibulárního ústrojí?
 5. Jak se projevuje Menierova nemoc?
 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 20. ledna 2020

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích
13. července 2015
inevolnostipoceníipohybiprevenceizvraceníimozek-nervyižaludekibřicho
Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích
Pocit nevolnosti může být vyvolán nejrůznějšími druhy pohybu. Tomu lze mnohdy snadno předejít. Někdy však mohou být tytéž stavy projevem onemocnění.
Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích, /kinetoza
Krátkodobý tlak žaludku
14. června 2011
ižaludekibřichoizvraceníinevolnostistrava-zažíváníižlučníkiříháníistrachikrvácení
Krátkodobý tlak žaludku
Krátkodobý tlak žaludku bývá způsoben funkční poruchou trávení (např. přejedením) nebo nadměrným hladověním spojeným s nervozitou. Tlak většinou sám ustoupí po vytrávení nebo najedení a zklidnění.
Krátkodobý tlak žaludku, /tlak_zaludku
Přiměřený příjem tekutin
17. února 2010
itekutinyizdravý životní stylimočiteplotaipoceníidětiisenioři
Přiměřený příjem tekutin
Životodárná voda tvoří převážnou část objemu i hmotnosti lidského těla. Dostatek pitné vody je podmínkou pro správný chod celého organizmu (pitný režim). Stejně důležitý je přiměřený poměr mezi množstvím pitné vody, solí a minerálů.
Přiměřený příjem tekutin, /prijem_tekutin
Zvracení, průjem, škytání a větry
10. září 2009
izvraceníinevolnostižaludekistrava-zažíváníijedizdravý životní stylibřicho
Zvracení, průjem, škytání a větry
Některé jinak přirozené projevy trávení mohou být za určitých podmínek obtěžující. Všechny lze ovlivnit změnou stravovacích návyků.
Zvracení, průjem, škytání a větry, /travici_potize
Komplikace žaludečního a dvanáctníkového vředu, rakovina žaludku
31. července 2011
ižaludekikrváceníinevolnostizvraceníikrevibřichoinádoryizhoubnéistrava-zažívání
Komplikace žaludečního a dvanáctníkového vředu, rakovina žaludku
Žaludeční vředy jsou v současnosti snadno léčitelným onemocněním. Komplikace vředové choroby žaludku a dvanáctníku však mohou vést k ohrožení života. Vznikají nejčastěji následkem zanedbání příznaků a neléčením vředové choroby. Jedině rozeznání a okamžité odborné řešení vzniklých komplikací může pacientovi zachránit život.
Komplikace žaludečního a dvanáctníkového vředu, rakovina žaludku, /komplikace_vredu
Nadměrné dýchání
5. února 2012
idýcháníistrachiporucha vědomíiprvní pomocisrdceikrevinevolnostikolapsizvracení
Nadměrné dýchání
Nadměrným dýcháním mohou vzniknout zdravotní potíže, porucha vědomí, bezvědomí a následně i závažná porucha zdraví. První pomocí při chorobném předýchávání je uklidnění pacienta nebo dýchání do sáčku.
Nadměrné dýchání, /predychavani
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
27. března 2008
isrdceicévyikreviprevenceizdravý životní stylitlakoměritočení hlavy
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
Opakovaně naměřené hodnoty krevního tlaku se liší. Závisí nejen na zdravotním stavu, ale i na podmínkách měření.
Měření a vyhodnocení krevního tlaku, /krevni_tlak
Bakterie jako pomocník a nepřítel člověka
16. června 2008
imikroorganizmyiantibiotikaizánětikrevihygienainevolnostizvracení
Bakterie jako pomocník a nepřítel člověka
Bakterie a celé bakteriální kmeny jsou pro lidské tělo prospěšné, pokud se vyskytují na příslušných místech. Jakmile se však dostanou, kam nepatří, mohou způsobit nemoc. Přirozená bakteriální flóra bývá vždy narušena užíváním antibiotik.
Bakterie jako pomocník a nepřítel člověka, /bakterie
Chřipka: virové onemocnění
20. července 2008
iimunitaimikroorganizmyizdravý životní stylizánětiprochlazeníiteplotaiprevenceineúrazové
Chřipka: virové onemocnění
Chřipka je závažné přenosné virové onemocnění. Konkrétní lék proti chřipce neexistuje, ale je možné se preventivně nechat očkovat proti konkrétnímu viru chřipky. Ten však velmi rychle mutuje a už za několik měsíců nemusí mít očkování efekt.
Chřipka: virové onemocnění, /chripka
Poúrazové krvácení do hlavy
31. ledna 2011
iúrazicévyikrevizvraceníiporucha vědomí
Poúrazové krvácení do hlavy
Po úrazu hlavy může po určité bezpříznakové době vzniknout chronický subdurální hematom. Jeho záludnost spočívá v plíživém nástupu potíží, které si pacient často sám vůbec neuvědomuje.
Poúrazové krvácení do hlavy, /subduralni_hematom
Příčiny a léčba bolestí v zádech
20. listopadu 2008
ipohybirehabilitaceineúrazovéiúraziprochlazeníiprevence
Příčiny a léčba bolestí v zádech
Je přímá souvislost mezi bolestmi v zádech, nepřiměřenou fyzickou aktivitou, zpocením a následným prochlazením zad a to nejčastěji v oblasti bederní nebo krční páteře.
Příčiny a léčba bolestí v zádech, /bolesti_v_zadech
Bolest hlavy, migréna
16. března 2010
icévyineúrazovéiprevenceistrava-zažíváníiúrazipřehřátíiteplotaizánět
Bolest hlavy, migréna
Nejkrutější bolestí hlavy je migréna. Řešením je včasné podání vhodného léku. Běžná bolest hlavy má svou příčinu a nemusí se vyvíjet tak dramaticky. Ideálním řešením je odstranit příčinu bolesti než bolest tlumit léky.
Bolest hlavy, migréna, /bolesti_hlavy
Rozpoznání a závažnost srdečního infarktu
12. května 2008
isrdceikreviporucha vědomíicévyicukrovkaiprevenceibřicho
Rozpoznání a závažnost srdečního infarktu
Srdeční infarkt neboli infarkt myokardu (česky záhať srdečního svalu) patří mezi civilizační choroby. Rozpoznání infarktu a bezodkladné zahájení masáže srdce zachrání život. Včasné další léčení může vrátit pacienta do plného zdraví.
Rozpoznání a závažnost srdečního infarktu, /srdecni_infarkt
Jak žít s cukrovkou
26. března 2008
istrava-zažíváníilátková výměnaiporucha vědomíiprvní pomocinevolnostipoceníicévyibřicho
Jak žít s cukrovkou
Ukázněný diabetik (česky cukrovkář) se nemusí během života setkat se žádnými komplikacemi cukrovky. Ty bývají způsobené nedodržováním doporučených léčebných zásad.
Jak žít s cukrovkou, /cukrovka

Nová elektronická kniha

Chystáme se vydat e-book se články tohoto webu. Získáte tím všechny články autora do své oblíbené čtečky. Koupí e-booku navíc podpoříte autora a další rozvoj tohoto webu.

 1. iE-book pro všechny druhy čteček plus formát PDF.
 2. iAutomatické aktualizace a přidávání nových článků!
 3. iZajímá Vás e-book?