Jaroslav Pavelka na téma točení hlavyzvracenívnitřní ucho20. ledna 2020

Proč se točí hlava

Točení hlavy neboli vertigo je pocit neovladatelného pohybu, točení nebo houpání člověka či jeho okolí. Může být vyvoláno různými zevními vlivy nebo může doprovázet různá onemocnění. Od příčiny točení hlavy se odvíjí jeho řešení.

Získat odkaz na článekhttps://www.pralek.cz/toceni_hlavy?usp=sharing Diskutovat na našem Facebooku Sdílet na Facebooku Navrhnout úpravy článku

Točení hlavy je jeden z mnoha příznaků různých nemocí nebo změněných stavů organizmu. S točením hlavy velmi často souvisí také

 • bledost a pocení,
 • žaludeční nevolnost a zvracení,
 • vrávorání (neschopnost setrvat ve stabilní poloze),
 • motání se nebo dokonce pády.

Točení hlavy vzniká nesprávným drážděním polokruhovitých kanálků smyslového orgánu uloženého ve vnitřním uchu, tzv. vestibulární ústrojí, nebo se může také jednat o onemocnění samotného vestibulárního ústrojí.

Příčiny podráždění zdravého vestibulárního ústrojí

K podráždění zdravého vestibulárního ústrojí může dojít buď zevním podnětem nebo onemocněním.

Zevní příčiny točení hlavy

Zevním podrážděním je možné si přivodit nechtěné nebo chtěné točení hlavy.

Závrať
Jedná se o náhle vzniklé narušení prostorového vnímání a stability organismu (nejčastěji nad velkou hloubkou).
Působení pohybu, který nekoresponduje se zrakem
Nejčastěji se jedná o jízdu na kolotoči, houpačce, lodi, v autě, otáčení se se zavřenýma očima apod.
Působení jedů
Točení hlavy je jeden z příznaků působení nejrůznějších jedů jako je alkohol či oxid uhelnatý, dále některé houby, zkažené maso, některé drogy a organická rozpouštědla.
Feťáci si točení hlavy navozují záměrně vdechováním organických rozpouštědel.
Nedostatečné zavodnění organismu (dehydratace)
Nedostatek tekutin způsobuje přehřátí organismu, které doprovází točení hlavy.
Nevolnost a zvracení
Točení hlavy často doprovází onemocnění zažívacího traktu, jako jsou například poruchy trávení nebo žaludeční vředy.
Předýchávání (hyperventilace) u nervově labilního člověka
Předýchávání vede k nechtěnému a nepříjemnému točení hlavy.
V případě holotropního dýchání je však točení hlavy dokonce i s následnou poruchou vědomí záměrem.

Nemoci způsobující točení hlavy

Vertigo doprovází choroby, které vedou ke změně prokrvení mozku nebo k jeho nesprávnému dráždění.

Výkyv krevního tlaku
Při nadměrném poklesu krevního tlaku se před omdlením téměř vždy zatočí hlava.
Nadměrné zvýšení krevního tlaku často vede k točení hlavy, obzvláště při změně polohy těla (například leh-sed).
Některé infekce
Točení hlavy způsobují také infekce, jako jsou například chřipka, spála, zarděnky a spalničky.
Neurologické onemocnění
Točení hlavy může způsobovat i nádor mozku, cévní mozková příhoda nebo předzvěst (aura) před epileptickým záchvatem.
Onemocnění krční páteře
Stažením svalů a vazů postiženého úseku páteře může vést k vertigu z důvodu omezení přítoku krve do mozku.
Některé oční nemoci
Točení a bolest hlavy mohou způsobovat oční nemoci, jako například refrakční vady, glaukom a porucha okohybných svalů.
Určitá porucha srdečního rytmu
Porucha srdečního rytmu může způsobit celkovou slabost a točení hlavy. Nemocný přitom nemusí mít žádnou bolesti na hrudi.
Zánět zevního zvukovodu
Zánět může drážděním polokruhovitých kanálků způsobit točení hlavy se všemi doprovodnými projevy.
Změněná psychika (psychogenní vertigo)
Nejčastěji se jedná o závrať.
Jestliže nebyla nalezena organická příčina potíží, je nutné k vyřešetření problému vyhledat psychologa nebo psychiatra.
Nízká hladina cukru v krvi
Málo cukru často vede k celkové slabosti a točení hlavy z důvodu nedostatečné dodávky energie mozkovým buňkám (hypoglykémie).

Krátkodobé onemocnění vestibulárního ústrojí

Důvodem krátkodobého onemocnění vestibulárního ústrojí vnitřního ucha bývá jakýsi „kamínek“, vzniklý v systému polokruhovitých kanálků. Příčina vzniku kamínku je většinou neznámá, někdy bývá dávána do souvislosti s předchozím úrazem hlavy nebo s předchozími záněty středního ucha.

Krátkodobé onemocnění postihuje lidi v produktivním věku. Epizoda bývá vyvolána změnou polohy hlavy. Obvykle trvá několik sekund, až několik minut, pak točení hlavy samovolně pomine.

Potíže se opakovaně vracejí a většinou spontánně vymizejí asi za 2 týdny - kamínek se zpětně rozloží na původní krystalky, které opět řádně plní svou funkci ve vestibulárním ústrojí.

Dlouhodobé onemocnění vestibulárního ústrojí (Menierova nemoc)

Dlouhodobé točení hlavy je způsobeno onemocněním vnitřního ucha. To se, mimo jiné, projevuje točením hlavy, tlakem v postiženém uchu, zvoněním v uchu, poruchou sluchu a někdy i jeho ztrátou. Jedná se o závažné onemocnění, které léčí ORL lékař.

Dlouhodobé onemocnění postihuje starší lidi. Epizody mají různé intenzity od minut až po hodiny.

Příčina nemoci je neznámá. Léčení spočívá v potlačování jednotlivých velmi obtěžujících příznaků.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Co často doprovází točení hlavy?
 2. Co bývá označováno jako závrať?
 3. Za jakých podmínek může být podrážděno zdravé vestibulární ústrojí?
 4. Čím bývá způsobeno krátkodobé onemocnění vestibulárního ústrojí?
 5. Jak se projevuje Menierova nemoc?

Informace o článku

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 20. ledna 2020

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích
13. července 2015
nevolnostpocenípohybprevencezvracenímozek-nervyžaludekbřicho
Nevolnost a zvracení v dopravních prostředcích
Pocit nevolnosti může být vyvolán nejrůznějšími druhy pohybu. Tomu lze mnohdy snadno předejít. Někdy však mohou být tytéž stavy projevem onemocnění.
Žaludeční potíže: krátkodobý tlak žaludku
14. června 2011
žaludekbřichozvracenínevolnoststrava-zažívánížlučníkříhánístrach
Žaludeční potíže: krátkodobý tlak žaludku
Krátkodobý tlak žaludku bývá způsoben funkční poruchou trávení (např. přejedením) nebo nadměrným hladověním spojeným s nervozitou. Tlak většinou sám ustoupí po vytrávení nebo najedení a zklidnění.
Přiměřený příjem tekutin
17. února 2010
tekutinyzdravý životní stylmočová soustavateplotapoceníprevencedětskéstařecké
Přiměřený příjem tekutin
Životodárná voda tvoří převážnou část objemu i hmotnosti lidského těla. Dostatek pitné vody je podmínkou pro správný chod celého organizmu (pitný režim). Stejně důležitý je přiměřený poměr mezi množstvím pitné vody, solí a minerálů.
Funkční poruchy trávení: zvracení, průjem, škytání, větry
10. září 2009
zvracenínevolnostžaludekstrava-zažívánízdravý životní stylbřichobolest
Funkční poruchy trávení: zvracení, průjem, škytání, větry
Mnohým funkčním poruchám trávení lze předejít dodržováním správných stravovacích návyků.
Komplikace žaludečního a dvanáctníkového vředu, rakovina žaludku
31. července 2011
žaludekkrvácenínevolnostzvraceníbřichobolestnádoryzhoubnéstrava-zažívání
Komplikace žaludečního a dvanáctníkového vředu, rakovina žaludku
Žaludeční vředy jsou v současnosti snadno léčitelným onemocněním. Komplikace vředové choroby žaludku a dvanáctníku však mohou vést k ohrožení života. Vznikají nejčastěji následkem zanedbání příznaků a neléčením vředové choroby. Jedině rozeznání a okamžité odborné řešení vzniklých komplikací může pacientovi zachránit život.
Nadměrné dýchání – předýchávání
5. února 2012
dýchánístrachporuchy vědomíprvní pomocsrdcenevolnostzvraceníbolest
Nadměrné dýchání – předýchávání
Nadměrným dýcháním mohou vzniknout zdravotní potíže, porucha vědomí, bezvědomí a následně i závažná porucha zdraví. První pomocí při chorobném předýchávání je uklidnění pacienta nebo dýchání do sáčku.
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
27. března 2008
srdcecévyprevencezdravý životní styltlakoměrstrachlátková výměna
Měření a vyhodnocení krevního tlaku
Opakovaně naměřené hodnoty krevního tlaku se liší v závislosti nejen na zdravotním stavu, ale i na podmínkách měření.
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
16. června 2008
mikroorganizmyantibiotikazáněthygienastrava-zažívánínevolnostzvracení
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
Dostanou-li se jinak prospěšné bakterie do míst, kam nepatří, mohou způsobit nemoc. Jsou-li správné bakteriální kmeny na správném místě, pak vzniká oboustranně prospěšná spolupráce a tělo funguje jak má. Přirozená bakteriální flóra bývá vždy narušena užíváním antibiotik.
Chřipka: virové onemocnění
20. července 2008
imunitamikroorganizmyzdravý životní stylzánětprochlazeníteplotaprevenceneúrazovébolest
Chřipka: virové onemocnění
Chřipka je závažné přenosné virové onemocnění. Konkrétní lék proti chřipce neexistuje; je možné se preventivně nechat očkovat proti konkrétnímu viru chřipky. Ten však velmi rychle mutuje, a už za několik měsíců nemusí mít očkování efekt.
Poúrazové krvácení do hlavy: chronický subdurální hematom
31. ledna 2011
úrazycévykrváceníbolestzvraceníporuchy vědomí
Poúrazové krvácení do hlavy: chronický subdurální hematom
Po úrazu hlavy může po určité bezpříznakové době vzniknout chronický subdurální hematom. Jeho záludnost spočívá v plíživém nástupu potíží, které si pacient často sám vůbec neuvědomuje.
Bolesti v zádech, houser
20. listopadu 2008
bolestpohybrehabilitaceneúrazovéúrazypodchlazeníprevence
Bolesti v zádech, houser
Je přímá souvislost mezi bolestmi v zádech, nepřiměřenou fyzickou aktivitou, zpocením a následným prochlazením zad a to nejčastěji v oblasti bederní nebo krční páteře.
Bolest hlavy, migréna
16. března 2010
bolestcévyneúrazovéprevencestrava-zažíváníúrazypřehřátíteplotazánět
Bolest hlavy, migréna
Nejkrutější bolestí hlavy je migréna. Řešením je včasné podání vhodného léku. Běžná bolest hlavy má svou příčinu a nemusí se vyvíjet tak dramaticky. Ideálním řešením je odstranit příčinu bolesti než bolest tlumit léky.
Srdeční infarkt: rozpoznání infarktu
12. května 2008
srdcebolestporuchy vědomícévyprevencebřicho
Srdeční infarkt: rozpoznání infarktu
Bezodkladné zahájení masáže srdce při infarktu zachrání život a včasné další léčení může vrátit pacienta do plného zdraví.
Jak žít s cukrovkou
26. března 2008
strava-zažívánílátková výměnaporuchy vědomíprvní pomocnevolnostpocenícévybřicho
Jak žít s cukrovkou
Ukázněný diabetik (česky cukrovkář) se nemusí během života setkat se žádnými komplikacemi cukrovky. Ty bývají způsobené nedodržováním doporučených léčebných zásad.
Nejčetnější kategorie článků
bolest boulička břicho cévy dětské hygiena imunita krvácení kůže-podkoží látková výměna mikroorganizmy močová soustava mozek-nervy nádory neúrazové nevolnost nezhoubné pocení pohyb poranění poruchy vědomí prevence první pomoc srdce strach strava-zažívání tekutiny teplota úrazy uzlina žaludek zánět zdravý životní styl zhoubné žláza zlomeniny žlučník zvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • Perfektní čitelnost na všech zařízeních
 • Publikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • Správa štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • Neustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • Podrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?