Jaroslav Pavelka na téma iangínaibezvědomíiteplota9. května 2010

Možnosti podávání léků a lékové formy

Léky se mohou dostat do těla různými cestami. Stejné množství léku (účinná dávka léku) působí stejně, je-li podáno kteroukoli formou a kteroukoli cestou. Většinou je možné nasadit takovou formu, která pacientovi vyhovuje.

iZískat odkaz na článekhttps://www.pralek.cz/lekove_formy?usp=sharingi Diskutovat na našem Facebooku i Sdílet na Facebooku iNavrhnout úpravy článku

Vstřebání léků různými cestami je různě rychlé, různě více nebo méně vhodné. Výsledný efekt léku je stejný, ať je aplikován jakoukoli formou. Některé léky lze podávat pouze určitými cestami. Většinu léků lze však podat různými cestami a v různých formách.

i V případě opakovaného zvracení nemá smysl podávat tabletky ke zklidnění žaludku, neboť by byly vzápětí vyzvráceny a proto nemohou být účinné. Snadno a dobře v tomto případě pomůže čípek, rychleji nitrosvalová injekce. Okamžitě působí nitrožilně podaný lék.

Podávání léků se dá rozdělit na invazivní (např. vpich injekce) a neinvazivní bez nutnosti otevření pacienta.

Neinvazivní aplikace léků a lékové formy

 • Polknutí léku ústy (perorání aplikace) – nejčastěji tablety, dražé, prášky, kapky, sprej;
  • Nejběžnější metoda podávání léků.
  • Nástup účinku je kolem 30 minut.
  • Nelze je užít v bezvědomí, při zvracení nebo při poruše polykání (například při angíně).
 • Uložení léku pod jazyk a vstřebání ústní sliznicí (sublinquální aplikace) – nejčastěji tablety nebo sprej;
 • Nakapání léku do spojivkového vaku oka a vstřebání jeho sliznicí (konjunktivální aplikace) – kapky nebo mast;
  • Léky podávané do spojivkového vaku jsou určeny pouze k ošetření oka nebo spojivek.
 • Nakapání nebo vstříknutí léku do nosu a vstřebání nosní sliznicí (intranasální aplikace) – kapky, mast nebo sprej;
  • Léky aplikované do nosu jsou určeny k místnímu použití.
  • Pozor, působí však i celkově (stejně jako šňupání tabáku nebo kokainu).
 • Nakapání léku do ucha a vstřebání zevním zvukovodem (intraotální aplikace) – kapky nebo mast;
  • Léky působí místně na zevní zvukovod a bubínek.
 • Vdechnutím léku do průdušek a plic (intrabronchiální aplikace) – sprej;
 • Přiložení léku na kůži a vstřebání kůží (transkutání aplikace) – léčivá náplast, gel, sprej nebo mast;
  • Náplast může působit dlouhodobě.
  • Metoda je vhodná například k dlouhodobé aplikaci hormonů nebo léků proti bolesti. Masti působí místně.
 • Aplikace léku do konečníku (intraanální aplikace nebo rektální aplikace) – čípek, mast nebo roztok k nálevu;
  • Podání čípku proti teplotě a bolesti je výhodné zvláště u dětí nebo u lidí, kteří nemohou spolknout tabletu.
  • Léky se vstřebávají rychle a dobře.
  • Lze podat i nálev (klyzma) při úporné zácpě.
 • Aplikace léku do pochvy (intravaginální aplikace) – čípek, sprej, gel, roztok k výplachu, tampon;
  • Veškeré léky se podávají k místnímu použití.

Invazivní aplikace léků a lékové formy

 • Nitrokožní aplikace léku (intradermální injekce) – injekční roztok;
  • Do kůže se aplikují testy alergenů nebo očkování, aby byly s odstupem dobře hodnotitelné.
 • Podkožní aplikace léku (subkutání injekce) – injekční roztok;
 • Nitrosvalová aplikace léku (intramuskulární injekce) – injekční roztok;
  • Nejběžnější injekční podávání léků, které působí rychle.
  • Jsou velmi dobře dávkovatelné a jejich hladina pravidelně kolísá.
 • Nitrožilní aplikace léku (intravenózní aplikace) – injekční nebo infuzní roztok;
  • Nejlepší a nejrychlejší aplikace léků s okamžitým působením.
  • Při infuzním podání je hladina léků přesně kontrolovatelná a řiditelná, takže nekolísá.
 • Nitrotepenná aplikace léku (intraarteriální aplikace) – injekční roztok;
 • Nitrokostní aplikace léku (intraosseální aplikace) – infuzní roztok;
  • Do dutiny kosti lze aplikovat léky rychle v případě závažného poranění a nemožnosti jiných přístupů (například při rozsáhlých spáleninách).
 • Nitrokloubní aplikace léku (intraartikulární aplikace) – injekční roztok;
  • Do kloubů se aplikují léky, které zde působí místně (nejčastěji obstřiky kloubů).
 • Aplikace léku do dutiny břišní (intraperitoneální aplikace) – infuzní roztok;
  • Za určitých zvláštních podmínek je možné podávat léky přímo do dutiny břišní.
 • Aplikace léku do páteřního kanálu (intramedulární aplikace) – injekční roztok;
  • Do páteřního kanálu lze podávat léky k tlumení porodních bolestí nebo i k některým operacím.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. V čem se obecně liší různé způsoby podání léku?
 2. V čem je podání léku různými způsoby obecně stejné?
 3. Jaké jsou neinvazivní způsoby podání léku?
 4. Jaké jsou invazivní možnosti podání léku?
 5. Jaké jsou nejznámější lékové formy?

Informace o článku

 • iAutor: Jaroslav Pavelka
 • iDatum vytvoření: 9. května 2010

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Funkční poruchy trávení: zvracení, průjem, škytání, větry
10. září 2009
izvraceníinevolnostižaludekistrava-zažíváníizdravý životní stylibřicho
Funkční poruchy trávení: zvracení, průjem, škytání, větry
Mnohým funkčním poruchám trávení lze předejít dodržováním správných stravovacích návyků.
Bolest v krku, nachlazení, angína
9. prosince 2008
iimunitaimikroorganizmyiteplotaizánětiuzlinyibouličkaiprevence
Bolest v krku, nachlazení, angína
Bolesti v krku mohou přejít v angínu; pro připravený organizmus zvládnutelnou. Až teprve komplikace angíny mohou způsobit trvalé poškození zdraví.
Srdeční infarkt: rozpoznání infarktu
12. května 2008
isrdceiporuchy vědomíicévyiprevenceibřicho
Srdeční infarkt: rozpoznání infarktu
Bezodkladné zahájení masáže srdce při infarktu zachrání život a včasné další léčení může vrátit pacienta do plného zdraví.
Nadměrné dýchání – předýchávání
5. února 2012
idýcháníistrachiporuchy vědomíiprvní pomocisrdceinevolnostizvracení
Nadměrné dýchání – předýchávání
Nadměrným dýcháním mohou vzniknout zdravotní potíže, porucha vědomí, bezvědomí a následně i závažná porucha zdraví. První pomocí při chorobném předýchávání je uklidnění pacienta nebo dýchání do sáčku.
Závislosti na kouření je snazší předejít
23. února 2012
iprevenceizdravý životní stylicévyinevolnostikašelinádoryizhoubnéiinfarkt
Závislosti na kouření je snazší předejít
Kouření tabáku (nejčastěji cigaret) přináší kuřákovi krátkodobě příjemný prožitek, ale dlouhodobě nepříjemnou závislost na nikotinu. Podle stupně závislosti již nebývá kouření nikterak příjemným zážitkem, spíše vzniká problém, když nezbytná cigareta chybí.
Kdy kašel potlačovat a kdy podporovat
2. prosince 2008
ikašelidýcháníizánětimikroorganizmyiteplotaistrachibřichoiporanění
Kdy kašel potlačovat a kdy podporovat
Každý kašel je dobré nejprve pojmenovat. Výprava do lékárny pro lék proti kašli není vždy účelným řešením potíží. Častěji pomůže lék k uvolnění průdušek, který naopak účinné odkašlání podpoří.
Normální tělesná teplota, podchlazení, horečka
2. října 2008
iteplotaiprochlazeníipřehřátíipoceníinevolnostiprevenceitekutinyimikroorganizmy
Normální tělesná teplota, podchlazení, horečka
Tělesná teplota se mění podle fyzické aktivity organizmu. Stoupá nebo klesá vlivem zevního prostředí a stoupá při některých onemocněních.
Imunita: obranyschopnost organizmu
1. června 2008
izdravý životní styliprevenceialergieimikroorganizmyiantibiotikaidětskéizánět
Imunita: obranyschopnost organizmu
Imunita je obrana organizmu proti cizí škodlivině. V průběhu života se imunita mění, lze ji podpořit zdravým způsobem života nebo naopak oslabit nadměrným užíváním léků.
Onemocnění šlach: zánět šlach, gangliom, tenisový loket
14. ledna 2010
ipohybizánětiuzlinyineúrazovéimikroorganizmyiantibiotika
Onemocnění šlach: zánět šlach, gangliom, tenisový loket
Neúměrná zátěž šlachy může způsobit potíže – nadměrnou tvorbu mazu nebo jeho nedostatek. Obojí je nutné léčit klidem. Oslabená nebo dlouhodobě nemocná šlacha se může při zátěži přetrhnout.
Jak žít s cukrovkou
26. března 2008
istrava-zažíváníilátková výměnaiporuchy vědomíiprvní pomocinevolnostipoceníicévyibřicho
Jak žít s cukrovkou
Ukázněný diabetik (česky cukrovkář) se nemusí během života setkat se žádnými komplikacemi cukrovky. Ty bývají způsobené nedodržováním doporučených léčebných zásad.
Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice
5. července 2008
iinfarkticévyimozek-nervyipoceníinevolnostizvraceníiporuchy vědomíisrdce
Cévní mozková příhoda neboli iktus či mrtvice
Záludnost cévní mozkové příhody spočívá v nenápadnosti jejího nástupu a v jejím pozvolném a nebolestivém rozvoji.
Ochlazení jako první pomoc při spálenině
21. října 2007
iporaněníiprvní pomociúrazyikůže-podkožíidětskéižlázaipohyb
Ochlazení jako první pomoc při spálenině
Okamžité ochlazení spáleniny zásadně snižuje závažnost úrazu a jeho následky! Nejlépe poslouží proud studené čisté vody. O výsledné závažnosti úrazu rozhoduje každá sekunda.
Bolesti kloubů – jak žít s artrózou
18. března 2012
iseniořiirehabilitaceipohybiprevenceiúrazy
Bolesti kloubů – jak žít s artrózou
Klouby se přetěžováním a věkem opotřebovávají. Poškozené klouby bolí, otékají, postupně se deformují a jsou omezeně pohyblivé. Pravidelná a přiměřená zátěž udrží nemoc relativně snesitelnou.
Nejčetnější kategorie článků
iboulička ibřicho icévy idětské ihygiena iimunita ikrvácení ikůže-podkoží ilátková výměna imikroorganizmy imočová soustava imozek-nervy inádory ineúrazové inevolnost inezhoubné ipocení ipohyb iporanění iporuchy vědomí iprevence iprochlazení iprvní pomoc isrdce istrach istrava-zažívání itekutiny iteplota iúrazy iuzliny ižaludek izánět izdravý životní styl izhoubné ižláza izlomeniny ižlučník izvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • Perfektní čitelnost na všech zařízeních
 • Publikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • Správa štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • Neustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • Podrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?