Jaroslav Pavelka na téma kůže-podkožízánětporanění19. srpna 2010

Puchýř, mozol, kuří oko: jak správně ošetřovat

Neporušený puchýř se nepropichuje ani nestříhá. Naopak je nutné dbát na to, aby nebyl ani omylem poškozen nebo porušen. V případě porušení krytu puchýře je hojení komplikováno zánětem a stává se bolestivým a zdlouhavým. Mozol může fyzické aktivitě napomáhat nebo ji znemožnit.

sharehttps://www.pralek.cz/puchyr_mozol_kuri_oko?usp=sharing Sdílet na facebooku

Puchýř je dutina vyplněná tekutinou (podobně jako cysta), která vznikla mezi dvěma základními vrstvami kůže (mezi pokožkou a škárou). Opakovaným tlakem na kůži šikmo nebo podélně u netrénovaného člověka dojde k násilnému oddělení pokožky a škáry a tím ke vzniku puchýře.

Tekutina (krevní plazma – lymfa) se do puchýře vylévá okamžitě po jeho vzniku. Jedná se o obrannou reakci organizmu na úraz a tekutina do puchýře patří.

Puchýř vzniká mechanickým nebo tepelným poškozením kůže. Nejčastějšími příčinami vzniku puchýřů jsou:

 • dlouhá chůze v nevhodné (nejčastěji nové, nevyšlápnuté) obuvi u netrénovaného člověka,
 • špatné uchopení a držení nejčastěji nového pracovního nástroje,
 • popálení
 • nebo omrznutí.

Možnosti vývoje puchýře

 1. V případě neporušení krytu puchýře (puchýř je celistvý) nedochází ke styku obsahu puchýře s mikroorganizmy a puchýř se hojí bez zánětu. Puchýř tedy nebolí, pouze 2 dny na spodinu poněkud tlačí pro napěchovaný objem. Druhý až třetí den se začne tekutina vstřebávat a čtvrtý nebo pátý den se tekutina z puchýře zcela ztratí. Mezitím se zhojí spodina puchýře (škára). Po samovolném sloupnutí pokožky (nyní již suché „kůžičky“) nad bývalým puchýřem je spodina již zhojena – bez jizvy, bez bolesti, bez problémů.
 2. Jestliže dojde k drobnému (mikroskopickému) poranění pokožky, může se naopak obsah puchýře kontaminovat mikroorganizmy a může být následně zkalený nebo hnisavý (podle stupně a vývoje zánětu).
 3. V případě porušení pokožky nově vzniklého puchýře dochází ihned ke kontaminaci všudypřítomnými mikroorganizmy a puchýř se zanítí. Projevy zánětu jsou bolest, otok, zarudnutí, někdy i teplota, omezení hybnosti v postižené oblasti.
 4. Pokud pokračuje postižený člověk v započaté činnosti i přes vznik a protržení puchýře, dojde i k poškození kůže (škáry) a vzniklá rána se bude vyvíjet podle stupně poranění. Nejedná se již o puchýř ale o ránu (oděrku).

Ošetřování puchýřů

Nejdůležitější zásada je neporušený a nezanícený čerstvě vzniklý puchýř nepropichovat ani neprostřihovat. Jednalo by se totiž o zcela nesmyslné konání, které by nepřineslo nic dobrého. Zcela jistě by však porušením krytu puchýře umožnilo průnik mikroorganizmům do puchýře. Hojení bez zánětu a proto nebolestivé by přešlo v hojení zánětlivé s mnoha nebo se všemi projevy zánětu.

Již protržený, zanícený, stržený, do hloubky porušený nebo krvácející puchýř je třeba ošetřit jako každou jinou znečištěnou nebo zanícenou ránu.

 1. Neporušený puchýř s nezaníceným obsahem se zhojí sám. Je třeba pouze dbát na to, aby nebyl poškozen následně, třeba i 2. nebo 3. den. Řešením je jiná (vhodná) obuv, může posloužit jakýkoli kryt (obvaz, prodyšná náplast, sportovní chránič a podobně).
 2. Rozhodne-li se pacient vyhledat lékaře, musí puchýř (ať porušený nebo celistvý) pouze zakrýt obvazem a následně nechat odborně ošetřit včetně desinfekce a přeočkování proti tetanu (které je nutné každých 10 – 15 let).
 3. V případě léčení porušeného puchýře svépomocí jsou vhodné opakované koupele ve slabém desinfekčním roztoku (růžový roztok hypermanganu nebo Betadina) a v počátku malé množství jakékoli protizánětlivé mastičky. Mastičky nesmí být mnoho, aby nerozmáčela (nemacerovala) okolí rány. Asi po 2 dnech po vykoupání je dobré nechat na vzduchu zaschnout a pouze spodinu lehce promašťovat jakýmkoli příjemným krémem (nikoli heřmánkovou mastičkou, protože ta příliš vysušuje).

Mozol a kuří oko

Postupným a přiměřeným zatěžováním prací nebo sportem nevznikne na inkriminovaném místě puchýř, ale vytvoří se mozol. U mozolu se pokožka stává pevnější, odolnější vůči zátěži, poněkud tmavší a vyšší (hyperkeratóza). Dokud je mozol žádoucí, je možné jej ošetřovat a promazávat. V případě, že mozol začne překážet, je potřeba jej odstraňovat (snášet) např. pilníkem. Patřičným odborným pracovištěm je pedikůra nebo manikůra.

 • Vysoký mozol (nejčastěji na ruce nebo na okraji chodidla) roste do výšky směrem proti pracovnímu nástroji nebo proti tlačící botě. Může působit potíže – tlačit nebo bolet.
 • Hluboký mozol roste do hloubky proti tlačícímu zdeformovanému drobnému kloubu nohy.
  • Takový hluboký a bolestivý mozol se nazývá kuří oko (kalus).
  • Nejčastěji vznikají v případě deformace nohy (příčně plochá noha nebo stařecké deformace prstů).
  • Často žádané chirurgické odstranění kuřího oka řeší problém pouze krátkodobě – do vytvoření nového mozolu.
  • Definitivním řešením kuřího oka je ortopedická úprava postiženého kloubu nebo zvláštní ortopedická vložka nebo celá bota.

Často se tvoří hyperkeratózy na zdeformovaných nohách po amputacích prstů pro komplikace cukrovky. Chirurgické ošetřování špatně prokrvené nohy (diabetická noha) je vždy svízelné a dlouhodobé. Specializovaným pracovištěm na řešení těchto problémů je podiatrie.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Proč není dobré propichovat puchýř?
 2. Jaký smysl má tekutina uvnitř puchýře?
 3. Jak ošetřovat již protržený puchýř?
 4. Za jakých okolností je nutné si mozol ošetřovat?
 5. Proč chirurgické odstranění kuřího oka nevyřeší bolestivost při chůzi?

Informace o článku

 • personAutor: Jaroslav Pavelka
 • descriptionDatum vytvoření: 19. srpna 2010

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Nezhoubné nádory a bouličky s nimi zaměňované
18. června 2010
nádorybouličkaneúrazovéstrachnezhoubnézlomeninybolest
Nezhoubné nádory a bouličky s nimi zaměňované
Nezhoubné nádory se označují podle tkání, ze kterých vycházejí. Preventivní odstranění některých nádorů se stalo rutinou, u ostatních většinou postačí pravidelné kontroly.
Zvětšené lymfatické uzliny
20. ledna 2009
kůže-podkožíteplotaušní-nosní-krčnízánětbolestzhoubnénezhoubnéneúrazovécévy
Zvětšené lymfatické uzliny
Normální lymfatické uzliny nejsou bolestivé ani hmatné. Zvětšení nebo bolestivost uzliny má vždy svůj důvod, po kterém je třeba pátrat. Nejčastěji se jedná o zánět, bohužel někdy i o nádor.
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
16. června 2008
mikroorganizmyantibiotikazánětstrava-zažívánízvracenímočová soustava
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
Dostanou-li se jinak prospěšné bakterie do míst, kam nepatří, mohou způsobit nemoc. Jsou-li správné bakteriální kmeny na správném místě, pak vzniká oboustranně prospěšná spolupráce a tělo funguje jak má. Přirozená bakteriální flóra bývá vždy narušena užíváním antibiotik.
Léčba zánětu podle druhu a stádia
27. prosince 2014
zánětteplotabolestneúrazové
Léčba zánětu podle druhu a stádia
Jednotlivé fáze a druhy některých zánětů na sebe navazují nebo mezi sebou v průběhu vývoje vzájemně přecházejí v souvislosti s úspěšností hojení. U jiných zánětů převažuje jediná fáze po téměř celou dobu trvání nemoci. Jednotlivá stádia mají své specifické projevy, proto je i léčba v různých fázích zánětu rozdílná.
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
7. dubna 2014
zánětteplotabolestušní-nosní-krčnílátková výměnaneúrazové
Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat
Různé druhy zánětů mají různý průběh a vývoj, různé příčiny a projevy. Podle druhu a vývoje zánětu je třeba proti němu někdy intenzivně bojovat, jindy je lépe ponechat zánětu přirozený průběh a někdy jej dokonce podporovat.
Drobná krvavá poranění
22. ledna 2008
kůže-podkožíúrazyporaněníkrváceníbolestprvní pomocmikroorganizmyzánětpohyb
Drobná krvavá poranění
Správné ošetření drobného poranění zkracuje dobu léčení, šetří bolest a pomáhá předcházet zánětlivým komplikacím. Rána by měla být ošetřena do 6 hodin od úrazu.
Vhodná a nevhodná obuv
28. listopadu 2011
dětsképohybprevencezdravý životní stylstrava-zažíváníbolest
Vhodná a nevhodná obuv
Vhodná obuv je taková, která je adekvátní danému sportu nebo jiné aktivitě. Sportování, chůze nebo běhání musí být příjemné, bota nesmí být volná ani nikde tlačit. Materiál, ze kterého je obuv vyrobena, nesmí alergizovat.
Zarůstající nehty na palcích dolních končetin
19. dubna 2009
nehethygienazánětbolestprevenceteplotamikroorganizmypohyb
Zarůstající nehty na palcích dolních končetin
Zarůstání nehtů je časté bolestivé onemocnění vzniklé špatným zastřižením nehtu. Řešením je odstranění zánětu a jeho prevence. K úplnému zhojení dojde až tehdy, když zastřižený nehet doroste na správné místo.
Pohádkový čert: kterak na svět přišel
1. dubna 2011
mýtynádorykůže-podkožízánětzhoubnénezhoubnécévy
Pohádkový čert: kterak na svět přišel
Postava čerta vznikla pozorováním lidí s různým zdravotním postižením. Typické čertovské příznaky se totiž u lidí vyskytují dosud jako vrozené či získané vady. U jednoho člověka se může vyskytnout i více příznaků současně.
Cukrovka: jak žít s cukrovkou
26. března 2008
strava-zažívánílátková výměnaporuchy vědomíprvní pomocmozek-nervycévybřichoorgány
Cukrovka: jak žít s cukrovkou
Ukázněný diabetik se nemusí během života setkat se žádnými komplikacemi cukrovky. Dlouhodobé komplikace jsou způsobené nedodržováním doporučených zásad.
Nejčetnější kategorie článků
bolest boulička břicho cévy dětské krvácení kůže-podkoží látková výměna mikroorganizmy močová soustava mozek-nervy nádory neúrazové nezhoubné pohyb poranění poruchy vědomí prevence první pomoc srdce strach strava-zažívání teplota úrazy ušní-nosní-krční žaludek zánět zdravý životní styl zhoubné zlomeniny zvracení

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • Perfektní čitelnost na všech zařízeních
 • Publikační proces s autorizací změn a testovacím webem
 • Správa štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet
 • Neustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti
 • Podrobné statistiky návštěvnosti

Chcete také publikovat na internetu?