Obsah domácí lékárničky

Domácí lékárnička má obsahovat čisté nástroje, zdravotní materiál a ověřené, majiteli známé léky. Každá domácnost by si měla obsah lékárničky upravit podle svých zkušeností a individuálních potřeb.

Níže vyjmenované nástroje a základní zdravotní materiál postačí k vybavení domácí lékárničky. Je však vhodné upravit její obsah s ohledem na jednotlivé členy rodiny – na jejich časté nebo dlouhodobé nemoci (např. alergie), aktivity a životní styl.

Některé součásti domácí lékárničky mohou být použity v domácnosti i k jinému účelu než jen k ošetření úrazu. Pokud při úrazu v lékárničce něco chybí, lze to nahradit použitím autolékárničky – a to i mimo dopravní nehodu (na což se často zapomíná).

Nástroje

Nástroje v lékárničce mají být samozřejmě čisté. Před každým léčebným použitím je třeba je vydezinfikovat1 a po použití mechanicky očistit. To platí např. i pro kontaktní teploměr, kde hrozí riziko přenosu plísní2.

Lékařský teploměr
Základní typy teploměrů jsou lihový, rtuťový a digitální. Teplotu měří3 v zásadě všechny stejně dobře, jen různě rychle. Nejrychlejší je bezkontaktní digitální teploměr vhodný obzvlášť pro měření teploty malých dětí.
Při opakovaném použití bezkontaktního teploměru se naměřené hodnoty mohou mírně lišit. To je způsobené rozdílnou teplotou měřeného místa na těle (nikoli chybou teploměru). Nejteplejší místo měřené plochy těla je v blízkosti tepničky.
Pinzeta
K mechanickému odstranění třísek, částeček nečistot z oděrky4, zabodnutého žihadla5 nebo přisátého klíštěte6 poslouží stejně dobře anatomická, kosmetická nebo jiná pinzeta.
Nůžky
Kvalitní nůžky poslouží k zastřižení zatržené kůžičky nebo nehtu, k upravení obvazu či k rozstřižení překážejících těsných oděvů při závažném úrazu.
Zubní kartáček
Nepoužitý zubní kartáček v originálním balení výborně poslouží k vyčištění rány nebo oděrky4. Použitý kartáček je pro tyto účely nevhodný.
Kartáček lze rovněž nabídnout k vyčištění zubů návštěvě. Následně je ale potřeba do lékárničky dokoupit nový.

Pokud není k dispozici dezinfekční sprej, je možné provést dezinfekci nástroje sežehnutím nad plamenem. Plamen nesmí být čadící (kvůli sazím) a nástroj se nemá zcela rozžhavit.

Zdravotní materiál

Zdravotní materiál je spotřební. Jeho množství je třeba regulovat podle počtu členů rodiny a podle frekvence jeho užívání.

Dezinfekce
K chemickému vyčištění oděrky, rány (i jejího okolí) nebo protrženého puchýře7 od mikroorganizmů1 poslouží nejlépe Betadine roztok (který v ráně neštípe).
Také lze použít dezinfekci zakoupenou v lékárně (běžně ve spreji) – přímo určenou k dezinfekci kůže nebo nástrojů.
Novikovův roztok
Poloprodyšné krytí na dobře očištěné oděrky4 v zelené nebo i bezbarvé formě.
Obvazy různé velikosti
K obvázání rány kryté sterilní gázou nebo čistým přežehleným kapesníkem postačí nesterilní obvaz. Sterilní obvaz lze použít přímo na ránu8 nebo oděrku.
Prošlý sterilní obvaz poslouží velmi dobře jako obvaz nesterilní.
Náplast, náplasťový steh
Různé druhy náplastí je možné zaměňovat. Na některé se však může vyvinout alergie. S časem přilnavost náplasti klesá.
Na drobné ranky lze použít náplasťový steh9, který je možné koupit nebo snadno vytvořit z dobře přiléhající náplasti.
Elastická obinadla různé velikosti
Elastický obvaz poslouží ke zpevnění podvrtnutého kotníku10, k zafixování končetiny při podezření na zlomeninu11, k zatažení obvazu při přetrvávajícím krvácení z rány, k zafixování obvazu na hlavě nebo ke stažení narůstajícího krevního výronu na bérci12.
Sterilní čtverečky (hydrofilní gáza) různých velikostí
Sterilní čtverečky patří na rány, oděrky, spáleniny13, prasklé puchýře či omrzliny.

Obvazový materiál by se po použití nikdy neměl vracet do lékárničky a to ani po vyprání. Největším nepřítelem obvazového materiálu je vlhkost. Pokud během ošetřování zmokne, je na místě ho nahradit novým.

Léky

Léky v domácí lékárničce musejí být majiteli dobře známé. Níže uvedené léky by měly být doplněny těmi léky, které členové rodiny opakovaně potřebují (např. léky proti průjmu14, proti křečím, na zánět spojivek, na rýmu15).

Léky proti teplotě a bolesti
Je dobré mít v lékárničce základní léky proti bolesti a teplotě16. Bolest je dobré tlumit až po poznání její příčiny (s výjimkou např. migrény17). Teplotu3 snižovat až po nárůstu nejméně o 1 °C oproti normálu.
Léky proti kašli
Při kašli18 a dráždění dýchacích cest v počátku horečnatého onemocnění je dobré podat léky19 podporující uvolnění hlenu v průduškách nebo později léky proti dráždivému kašli.
Léky proti alergii
I když není v rodině žádný alergik, je dobré mít v lékárničce základní lék proti alergii20. Alergie totiž může vzniknout kdykoli i při plném zdraví. Kromě toho může být potřeba pomoci s alergickou reakcí kamarádovi či sousedovi.
Višněvského emulze (hovorově „višňák“)
Protizánětlivá emulze dobře poslouží k léčbě počínajícího zánětu21.
Oční voda
V případě poranění nebo poleptání oka22 (nejčastěji vápnem při zednických pracích) je nutné oko opakovaně vyplachovat. Rovněž při vniknutí cizího tělíska do oka23 pomůže opakovaný výplach oko zklidnit.

Prošlé léky a masti do lékárničky nepatří a je nutné je odevzdat v lékárně. Často se stává, že si majitel ani nevzpomíná, proč některé léky vlastně dostal, proč je neužíval a k čemu měly sloužit.

Mimo lékárničku

V rámci první pomoci mohou být použity i nástroje běžné (denní) potřeby. Vlivem stresu při poskytování první pomoci bývají zejména opomíjeny nůžky, kosmetické pinzety (manikúra), špejle, ušní štětičky, čistící tampóny ba dokonce protialergické léky.

V mrazáku je dobré mít modrý chladivý gel (kryoperlóza) nebo jeho náhražku – nadrobno nakrájenou zeleninu v plastovém sáčku. Obsah musí být tvárný aby přilnul ke chlazenému místu. Jen tak může dobře posloužit ke chlazení spáleniny13 nebo jakéhokoli počínajícího místního zánětu21.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

  1. Kterým teploměrem lze nejrychleji změřit teplotu?
  2. Proč je Betadine roztok vhodnou dezinfekcí do domácí lékárničky?
  3. K čemu může posloužit prošlý sterilní obvaz?
  4. Proč mít v lékárničce lék proti alergii, a to i pokud v domácnosti není žádný alergik?
  5. Jak se správně likvidují prošlé léky?

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.