Kdy zánět léčit, kdy rozhánět a kdy podporovat

Různé druhy zánětů mají různý průběh a vývoj, různé příčiny a projevy. Podle druhu a vývoje zánětu je třeba proti němu někdy intenzivně bojovat, jindy je lépe ponechat zánětu přirozený průběh a někdy jej dokonce podporovat.

 • i
 • i
 • i
 • ihttps://www.pralek.cz/zanet?usp=sharing
 • i
 

Zánět je velmi složitá biochemická a imunitní reakce organizmu na různé podněty. Má typické místní a celkové projevy, podle kterých jej lze rozpoznat. Místní projevy zánětu jsou:

 • zčervenání vlivem zvýšeného prokrvení,
 • zvětšení objemu dané plněním místa krevní plazmou,
 • zteplání způsobené především zvýšeným průtokem krve, ale i rozkladem porušených látek a tvorbou látek nových,
 • bolest způsobená hlavně změnou pH (zvýšenou kyselostí), zvýšením osmotického tlaku a tlakem tkáně na nervová zakončení,
 • porucha funkce vzniklá poškozením tkáně a poruchou krevního a lymfatického oběhu.

Celkové projevy zánětlivého onemocnění jsou horečka, slabost, pocení, zchvácenost, bolest a nevolnost. Ostatní projevy jsou typické až pro konkrétní onemocnění. V krajním případě organizmus může zánětu podlehnout, pokud je plný pomnožených mikroorganizmů (nebo jejich toxinů) a boj se zánětem zjevně prohrává (septický stav).

Zánět je často potřeba léčit pomocí antibiotik, jindy pouze krátkodobě regulovat (studený či teplý obklad) nebo dokonce dlouhodobě tlumit (antialergeny). Způsob léčby konkrétního zánětu závisí na několika faktorech – na časovém průběhu zánětu, na intenzitě, na stádiu jeho vývoje a na příčině zánětu.

Vliv časového průběhu zánětu na léčbu

Podle časového průběhu zánětu (a v souvislosti se stupněm imunity) je třeba posoudit, zda se mají nasazovat antibiotika a pokud ano, tak kdy a která. To mnohem lépe posoudí praktický lékař, který pacienta zná, než lékař sloužící pohotovost, který vidí cizího pacienta poprvé. Proto je vždy vhodnější návštěva praktického lékaře i za cenu určité prodlevy.

 1. Prudce probíhající (akutní) zánět má rychlý nástup a rychlý rozvoj příznaků. Podle celkového stavu pacienta se nasazují léky, případně také antibiotika „první volby“ (typicky vhodná pro danou chorobu). Další vývoj akutního zánětu je možné ovlivnit přikládáním obkladů:
  • Teplý obklad zpomalí prokrvení postiženého místa a tím podpoří rozvoj zánětu (zánět může rychleji „dozrát“). Teplým obkladem je vhodné urychlit bolestivý začátek akutního zánětu středního ucha nebo zubního váčku. Tím se rychleji vytvoří hnis, který lze následným ošetřením vyprázdnit. Bolestivá fáze vývoje zánětu se tak zkrátí na minimum.
  • Studený obklad podpoří místní prokrvení a tím se do místa zánětu dostává více zvláštních krvinek potřebných k hojení zánětu. Studeným obkladem lze mnohdy zánět „rozehnat“ (např. zánět slepého střeva nebo podvrtnutý kotník) a tím jej zastavit.
 2. Dlouhodobý (chronický) zánět má pozvolný nástup a postupný rozvoj příznaků. Léky včetně antibiotik se nasazují dle zvyklostí, nejlépe však až podle K+C.
 3. Vracející se (recidivující) zánět vzplane po nezánětlivém mezidobí. Antibiotika se nasazují vždy až podle K+C.
 4. Opakovaně se vracející (exacerbující) zánět vzplane po nezánětlivých mezidobích i několikrát za sebou. Antibiotika se nasazují podle K+C a vždy s ohledem na předchozí léčení.

iV medicíně se uvedená terminologie přísně dodržuje. Podle druhu zánětu se zásadně mění přístup k jeho léčení.

Vliv příčiny zánětu na léčbu

Zánět může mít čtyři různé příčiny. Může vznikat jako obranná reakce organizmu (např. proti mikrobům při angíně), může opravovat poškozenou tkáň (např. odřeninu) nebo být alergickou nebo dokonce autoimunitní reakcí (např. na pyl nebo na vlastní tkáň). Přístup k léčbě zánětu se podle jeho příčiny zásadně liší.

Obranný (septický) zánět

Při obranném zánětu tělo rozpozná a označí viníka infekce a tvoří proti němu protilátky. Označeného viníka následně protilátkami likviduje. Úspěšnost tohoto boje závisí na úrovni imunity jedince. Pokud tělo boj vyhrává, nejsou antibiotika potřeba, jindy je nutné organizmus nasazením antibiotik podpořit.

Obranný zánět vzniká bojem proti viníkům infekce – tedy virům, bakteriím nebo parazitům. Začíná proniknutím mikroorganizmů do těla a následně jejich pomnožením v oslabené nebo poraněné tkáni. Příklady vstupu infekce do organizmu jsou:

 • infikovaná oděrka, poškozený puchýř, zánět slepého střeva,
 • kapénková infekce (chřipka),
 • mikroorganizmy nakažená (kontaminovaná) strava nebo voda (nemoc špinavých rukou, infekční žloutenka nebo infekční průjmy),
 • opakovaně užívaná injekční jehla narkomanů (žloutenka typu C nebo HIV),
 • špatně vyčištěný nástroj při lékařském výkonu či manikůře (panaricium), pedikůře (zarůstající nehty), tetování atp,
 • nechráněný pohlavní styk, při kterém se přenášejí pohlavní choroby a mnohé viry (například původce rakoviny děložního čípku).

Pokud lze podle projevů zánětu usuzovat na konkrétního původce (specifický zánět), je většinou nutné nasadit kombinaci několika různých antibiotik (např. při tuberkulóze). V ostatních případech nebývá určení původce zánětu podstatné (nespecifický zánět). K léčbě většinou postačí jeden druh antibiotik (např. při angíně).

Opravný (reparativní či aseptický) zánět

Opravný zánět navazuje na poškození tkání jako je pohmoždění, uhození, namožení, přetížení, popálení, omrznutí, poleptání nebo ozáření. V počátku aseptického zánětu vždy dobře poslouží studené obklady, které zlepší prokrvení postiženého místa a tím urychlí ústup bolestivých zánětlivých změn.

Jelikož v aseptickém zánětu nejsou žádné mikroorganizmy, netvoří tělo žádné protilátky, a proto ani antibiotika nejsou namístě. Při závažném úrazu (např. při větší spálenině) pomohou co nejrychleji opravit poškozené buňky a tkáně jiné podpůrné léky (náhrada tekutin, vitamíny, minerály, léky proti bolesti).

Alergický a autoimunitní zánět

V případě chybné reakce imunitního systému může tělo tvořit protilátky vůči látkám, které tělu ve skutečnosti vůbec neškodí (alergie), nebo které jsou mu vlastní, a které dokonce potřebuje (autoimunitní onemocnění).

Alergický zánět reaguje na alergeny (například kovy, prach nebo pyl). Tyto látky organizmus mylně vyhodnotí za tělu nebezpečného nepřítele (chybná imunitní reakce – např. alergická rýma). Tělo proti alergenům mobilizuje síly podobně jako proti skutečně nepřátelským mikroorganizmům. Podávány musejí být protialergické léky (antialergika), které obecně tlumí příznaky zánětu.

Autoimunitní zánět (častěji autoimunitní onemocnění) je stav, kdy organizmus mylně vyhodnotí za nepřítele určitou látku, která je tělu vlastní (velmi chybná imunitní reakce). Mylně bojuje proti vlastní, zdravé a nepoškozené bílkovině stejně, jako by bojoval proti skutečnému nepříteli. Podávají se složité léky k potlačení imunity.

Článek odpovídá na následující otázky

Cílem tohoto článku je srozumitelně odpovědět na následující otázky. Kliknutím na tlačítko můžete vyjádřit svůj názor, jak se mu to podařilo. Pořadí otázek odpovídá pořadí jednotlivých částí textu článku.

 1. Jaké jsou místní projevy zánětu?
 2. Jaký obklad slouží k urychlení vývoje zánětu a proč?
 3. Jakým obkladem lze zánět rozehnat a proč?
 4. Co je příčinou vzniku obranného zánětu?
 5. Proč na opravný zánět nepomohou antibiotika?
 6. Jaký obklad patří na čerstvě natlučené koleno nebo na podvrtnutý kotník a proč?
 7. Proč je vhodné na stejnou nemoc dávat někdy obklady studené a jindy teplé?

Přispějte na tento web

Víte, že Pralék je nevýdělečnou aktivitou autora? Jakýmkoli finančním příspěvkem podpoříte rozvoj Praléku.

Související články

Článek ve svém textu odkazuje následující zdroje (v uvedeném pořadí). Zdroje danou problematiku rozvádějí či zmiňují v dalších souvislostech.

Zvětšené lymfatické uzliny
20. ledna 2009
iuzlinyikůže-podkožíiteplotaibouličkaizánětinádoryicévy
Zvětšené lymfatické uzliny
Normální lymfatické uzliny nejsou bolestivé ani hmatné. Zvětšení nebo bolestivost uzliny má vždy svůj důvod, po kterém je třeba pátrat. Nejčastěji se jedná o zánět, bohužel někdy i o nádor.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/lymfaticke_uzliny?usp=sharing
Zvětšené lymfatické uzliny, /lymfaticke_uzliny
Léčba zánětu podle druhu a stádia
27. prosince 2014
izánětiteplotaitekutinyispáleninyineúrazové
Léčba zánětu podle druhu a stádia
Jednotlivé fáze a druhy některých zánětů na sebe navazují nebo mezi sebou v průběhu vývoje vzájemně přecházejí v souvislosti s úspěšností hojení. U jiných zánětů převažuje jediná fáze po téměř celou dobu trvání nemoci. Jednotlivá stádia mají své specifické projevy, proto je i léčba v různých fázích zánětu rozdílná.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/lecba_zanetu?usp=sharing
Léčba zánětu podle druhu a stádia, /lecba_zanetu
Imunita: obranyschopnost organizmu
1. června 2008
izdravý životní styliprevenceialergieimikroorganizmyiantibiotikaidětskéizánět
Imunita: obranyschopnost organizmu
Imunita je obrana organizmu proti cizí škodlivině. V průběhu života se imunita mění, lze ji podpořit zdravým způsobem života nebo naopak oslabit nadměrným užíváním léků.
Imunita: obranyschopnost organizmu, /imunita
Proč nelze mít svá oblíbená antibiotika
14. května 2008
izánětiimunitaimikroorganizmyiteplotaialergieiprevenceimočová soustava
Proč nelze mít svá oblíbená antibiotika
Bakterie, které imunitní systém vyhodnotí jako nežádoucí, jsou likvidovány bílými krvinkami. Antibiotika mohou bílým krvinkám pomoci, pokud dočasně mikroorganizmy vítězí (to se projevuje příznaky zánětu).
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/antibiotika?usp=sharing
Proč nelze mít svá oblíbená antibiotika, /antibiotika
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě
3. prosince 2010
iúrazyikrváceníispáleninyizlomeninyivykloubeníizánět
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě
Úrazy a ostatní poruchy zdraví mají různý stupeň naléhavosti a způsob řešení od technické první pomoci přes hospitalizaci až po rehabilitaci.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/nalehavost_lekarskeho_vysetreni?usp=sharing
Vyhledání lékařské péče: kdy, kde a jak naléhavě, /nalehavost_lekarskeho_vysetreni
Slepák: zánět červovitého přívěsku slepého střeva
13. prosince 2009
ibřichoistřevoizánětizvraceníiteplota
Slepák: zánět červovitého přívěsku slepého střeva
Mnohotvárnost příznaků zánětu červovitého přívěsku slepého střeva (hovorově slepák) bývá příčinou komplikací nebo zanedbání jeho léčení. V případě nejasných bolestí břicha je třeba vyhledat odborného lékaře (chirurga).
Slepák: zánět červovitého přívěsku slepého střeva, /slepak
Podvrtnutí kotníku
23. prosince 2009
ikloubivykloubeníiúrazyipohyb
Podvrtnutí kotníku
Jedná se o častý úraz převážně mladých lidí a sportovců. Panují však nejasnosti v tom, zda a kdy vyhledat lékařské vyšetření a existují různé možnosti léčení.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/podvrtnuti_kotniku?usp=sharing
Podvrtnutí kotníku, /podvrtnuti_kotniku
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
16. června 2008
izvraceníinevolnostižaludekistrava-zažíváníizdravý životní stylibřicho
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka
Dostanou-li se jinak prospěšné bakterie do míst, kam nepatří, mohou způsobit nemoc. Jsou-li správné bakteriální kmeny na správném místě, pak vzniká oboustranně prospěšná spolupráce a tělo funguje jak má. Přirozená bakteriální flóra bývá vždy narušena užíváním antibiotik.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/mikroorganizmy?usp=sharing
Mikroorganizmus jako pomocník nebo nepřítel člověka, /mikroorganizmy
Puchýř, mozol, kuří oko: jak správně ošetřovat
19. srpna 2010
ikůže-podkožíiúrazyineúrazovéizánětiporaněníicukrovka
Puchýř, mozol, kuří oko: jak správně ošetřovat
Neporušený puchýř se nepropichuje ani nestříhá. Naopak je nutné dbát na to, aby nebyl ani omylem poškozen nebo porušen. V případě porušení krytu puchýře je hojení komplikováno zánětem a stává se bolestivým a zdlouhavým. Mozol může fyzické aktivitě napomáhat, překážet nebo ji znemožnit.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/puchyr_mozol_kuri_oko?usp=sharing
Puchýř, mozol, kuří oko: jak správně ošetřovat, /puchyr_mozol_kuri_oko
Chřipka: virové onemocnění
20. července 2008
iimunitaimikroorganizmyizdravý životní stylizánětiprochlazeníiteplotaiprevenceineúrazové
Chřipka: virové onemocnění
Chřipka je závažné přenosné virové onemocnění. Konkrétní lék proti chřipce neexistuje; je možné se preventivně nechat očkovat proti konkrétnímu viru chřipky. Ten však velmi rychle mutuje, a už za několik měsíců nemusí mít očkování efekt.
Chřipka: virové onemocnění, /chripka
Žaludeční potíže: bolest žaludku
30. května 2011
ižaludekibřichoizvraceníistrachistrava-zažíváníiteplotaizánětimikroorganizmy
Žaludeční potíže: bolest žaludku
Správnou životosprávou lze předejít vzniku různých onemocnění žaludku včetně žaludečního vředu. Žaludeční problémy souvisí často se stresem. Podmínkami zažívací pohody jsou zvládnutí vlastní psychiky a správné stravovací návyky.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/bolest_zaludku?usp=sharing
Žaludeční potíže: bolest žaludku, /bolest_zaludku
Nebezpečný zánět prstu ruky – panaricium
18. května 2012
izánětiporaněníineúrazovéiuzlinyipohybiúrazyiteplotaicukrovkaiprevence
Nebezpečný zánět prstu ruky – panaricium
Zánětlivé onemocnění prstu ruky může být velmi závažné a nebezpečné. Včasné ošetření zánětu chirurgem předejde rozšíření zánětu nejen po nemocné ruce ale i do celého těla.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/panaricium?usp=sharing
Nebezpečný zánět prstu ruky – panaricium, /panaricium
Zarůstající nehty na palcích dolních končetin
19. dubna 2009
inehetihygienaizánětiprevenceiteplotaimikroorganizmyipohyb
Zarůstající nehty na palcích dolních končetin
Zarůstání nehtů je časté bolestivé onemocnění vzniklé špatným zastřižením nehtu. Řešením je odstranění zánětu a jeho prevence. K úplnému zhojení dojde až tehdy, když špatně zastřižený nehet doroste na správné místo.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/zarustajici_nehty?usp=sharing
Zarůstající nehty na palcích dolních končetin, /zarustajici_nehty
Bolest v krku, nachlazení, angína
9. prosince 2008
iimunitaimikroorganizmyiteplotaizánětiuzlinyibouličkaiprevence
Bolest v krku, nachlazení, angína
Bolesti v krku mohou přejít v angínu; pro připravený organizmus zvládnutelnou. Až teprve komplikace angíny mohou způsobit trvalé poškození zdraví.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/bolest_v_krku_angina?usp=sharing
Bolest v krku, nachlazení, angína, /bolest_v_krku_angina
Ochlazení jako první pomoc při spálenině
21. října 2007
iporaněníiprvní pomociúrazyikůže-podkožíidětskéižlázaipohyb
Ochlazení jako první pomoc při spálenině
Okamžité ochlazení spáleniny zásadně snižuje závažnost úrazu a jeho následky! Nejlépe poslouží proud studené čisté vody. O výsledné závažnosti úrazu rozhoduje každá sekunda.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/ochlazeni_spaleniny?usp=sharing
Ochlazení jako první pomoc při spálenině, /ochlazeni_spaleniny
Léky proti bolesti neboli analgetika
28. března 2010
ineúrazovéiprevenceiúrazyipohybibřicho
Léky proti bolesti neboli analgetika
Je mnoho léků proti bolesti a v moderních preparátech jsou různě kombinovány. Jednotlivé firmy vyrábí tytéž léky pod různými názvy. Pro laika je těžké se v nabídce léků zorientovat. Vždy je správné, poradit se o vhodném léku proti bolesti se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/leky_proti_bolesti?usp=sharing
Léky proti bolesti neboli analgetika, /leky_proti_bolesti
Projevy alergie
14. dubna 2020
ialergieijediimunitaimikroorganizmy
Projevy alergie
Alergie je nepřiměřená reakce organismu na běžně neškodnou látku. Látka způsobující alergii se nazývá alergen. Alergenem se tedy mohou stát cizorodé bílkoviny jako např. pylová zrna, plísně, složky potravy, jed bodavého hmyzu, částice prachu nebo chemické prvky, a to nejčastěji kovy.
 • Přečíst
 • i
 • i
 • i
 • i https://www.pralek.cz/projevy_alergie?usp=sharing
Projevy alergie, /projevy_alergie

Tento web roste s námi

O tento web se stará Internet Guru od roku 2007. Po celou dobu web neustále roste a pomáhá desítkám tisícům unikátních návštěvníků měsíčně!

 • iPerfektní čitelnost na všech zařízeních.
 • iPublikační proces s autorizací změn a testovacím prostředím.
 • iSpráva štítků jednoduše v tabulce Excel / Spreadsheet.
 • iNeustálý rozvoj funkcí a vylepšování uživatelské zkušenosti.
 • iPodrobné statistiky návštěvnosti.

Chcete také publikovat na internetu?